Kulturkompasset | critics of culture events

Året som gikk og året som kommer – Litteratur


Året som gikk og året som kommer

Omtalt av Synnøve Nord

Almanakk for Norge feirer 200 års jubileum i år.

Almanakk for Norge
Universitetet i Oslo og Gyldendal Forlag
og
Hvem Hva Hvor
Schibsted Forlag

Om du interesserer deg for hva som skal skje og hva som har skjedd her hjemme og ute i verden, er det naturligvis i vår tid mange måter å følge med på
. Men å søke informasjon på nettet, er ikke den eneste måten
. To årvisse bøker innen denne
sjangeren har fortsatt mange lesere, men ikke like store opplagstall som tidligere.

Almanakk for Norge er en liten bok, som utkommer både på bokmål og nynorsk. 2013-utgaven er årgang nr. 200. Den eldste kjente norske almanakken er fra 1644. Selve ordet almanakk kommer antakeligvis fra det arabiske ordet “almanàkh”, som betyr klima. Dette antyder almanakkens egentlige formål, som er å informere og ærforhold og klima som påvirker landet – og dermed utendørs næringer som jordbruk og fiske. Vår tids almanakker inneholder god informasjon om dette og enda mer. Enormt mye informasjon på få sider.

Almanakken er noe annet og mer enn en syvende sans eller filofax. Her finner vi en kalender blant annet med årets merkedager, soloppgangstabeller for Oslo, Trondheim og Tromsø. Tilleggsopplysninger gir tabeller for soloppgang og solnedgang for mange andre steder i landet, tussmørketabell og informasjon om midnattssol og mørketid. Videre finner vi en rekke oversikter med planetkart, lufttemperaturer og nedbørsmengder, samt astronomiske begivenheter i 2013. Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo har beregnet alt dette.

Denne innholdsrike lille boken har i de senere år også gitt oss en rekke interessante artikler om aktuelle temaer. I år blant annet “En hilsen til 200 årsjubilanten “av Marta Norheim og “Døgnrytmer og årsrytmer hos mennesket” av Johan Moan. Regler for jakt og fiske, minneliste over offisielle flaggdager og bevegelige helligdager for Den norske kirke og andre trossamfunn, sommertid m.m., er alle nyttige opplysninger.

Norske hundreårsminner synes mange er interessant. Vi finner en oversikt med noen viktige hendelser både fra 1813 og 1913. Hittil i år har vi hørt om Camilla Collett som ble født den 23. januar for to hundre år siden og om hundreårsjubileet for kvinners stemmerett

primary complaint (and / or) be associated with other cialis generic (much more.

. Der er selve dagen den 7.juli, men markeringen har allerede startet.

Opplaget for almanakken var enormt for noen tiår tilbake. Dette var den viktigste kalenderen for svært mange. Selv om opplaget er atskillig mindre, rundt 50.000, er den en av årets bestselgere på boksiden – en anonym sådan.

Hvem Hva Hvor 2013
Thomas Kolåsæter og Knut Are Tvedt (red.)

Hvem Hva Hvor kom ut første gang i 1935. Tidligere var dette en av de sikreste julegaver man kunne gi. Det var svært mange som ønsket seg nettopp denne boken. Den er fortsatt populær, men opplagene er atskillig mindre enn i storhetstiden. Boken har stort sett hatt samme format og utseende, som vi ser på årets utgave. I en tiårs periode fra 1995 til 2005 hadde den et større format. Ikke så vellykket om du spør meg
. Nå ligner den igjen seg selv. Denne boken tar for seg hva som har skjedd i
Norge og verden det foregående år. Perioden for årets utgave er fra oktober 2011 til september 2012, og den ble utgitt i oktober 2012. Årets utgave er nr
. 73 i rekken.

Grovt sett er boken med sine 464 sider delt tre deler. Den første tredjedelen inneholder en årsrevy med begivenheter måned for måned. Videre oversikter over været, årets døde og årets hvem, med omtale av mange viktige personer fra
nyhetsbildet. Neste del tar for seg kultur, vitenskap, livsstil og sport. Her blir ulike områder innen hver av gruppene behandlet. For kulturen finner vi for eksempel artikler om kunsthåndverk, kunstutstillinger, dans og ballett, teater, musikk, film, TV og radio, litteratur, tegneserier og dataspill. Bokens siste del gir mange nyttige faktaopplysninger. Her får vi oppdatert oss på viktige hendelser fra nyhetsbildet det foregående året, blant annet oversikt over verdens stater, faktaopplysninger om Norge, stortingsrepresentanter, hvem som har fått St.Olavs orden m.m.

Almanakk for Norge 2013 og Hvem Hva Hvor 2013 er fortsatt nyttige bøker. Her finner vi mye god informasjon om året som kommer og året som gikk. Selv om vi kan bruke datamaskinen og finne mengder av opplysninger, er det mange av oss som fortsatt også synes det er godt å bla opp i en bok og lese der. Her finner vi en mengde opplysninger samlet. Begge bøkene har derfor absolutt sin berettigelse, og vil forhåpentligvis fortsatt bli utgitt til glede for mange av oss.

– – –

Allerede i 2011 kom det ut en interessant bok om Almanakkens Historie:

Almanakken har, i snart 200 år, vært bindeleddet mellom det norske folk og Universitetet.

Den lille boken med det store innholdet fortjener dermed et større format, illustrasjoner, fotografier og fortellergleden til Norges mest profilerte fagfolk.

Boken tar for seg tradisjonelle almanakktemaer: astronomiske begivenheter, tidsberegninger i gammel og ny tid, jakt- og fiskebestemmelser, folkevandring, navnedager og klimaendring.

I denne boken får du spesialskrevne artikler om emner som er høyst aktuelle i dag, så vel som en historisk innføring i almanakken. Dette er den perfekte gaveboken til historie- og naturfaginteresserte.

Tagged as: , , , , , , , , ,