Kulturkompasset | critics of culture events

Author Archives rss

Redaktør, kritiker, HENNING HØHOLT (Summary in English language below) Henning Høholt er aktiv som sjefredaktør og kritiker i Kulturkompasset A/S og bereiser kontinuerlig mange av Europas viktigste kulturbyer for å se opera, ballett, klassiske konserter, kunst og mye mer og skriver kritikk, omtaler og lage intervju for mediehuset Kulturkompasset, som bl.a. gir ut www.kulturkompasset.com og leverer stoff og fotos til nasjonale og internasjonale medier. Henning Høholt er EU Kulturekspert frem til 2020. Han var også meddommer i Oslo Tingrett 2007-2013. Gjennom en lang karriere har Henning Høholt utover redaktør oppgaven virket som kritiker og kulturskribent for en lang rekke av Norges no. 1. aviser, bl.a. Agderposten, Adresseavisen, Bergens Tidende, VG, Klassekampen, Vårt Land, Nationen, Finnmarken m.fl. Han var kulturredaktør i Arendals Tidende da denne avisen ble grunnlagt. Høholt er Cand. Mag. fra Universitetet i Oslo, med en vidtfavnende fagkrets, teatervitenskap, dramaturgi, Henrik Ibsen, opera, musikk, kunst- og arkitekturhistorie, Edvard Munch, medier og kommunikasjon, fransk, Normandiet. Han har også studert både ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Caen i Frankrike. Tidlig i sin karriere ble han utdannet som pianist, og med dette som grunnlag har han konsertert over det meste av Norge for Rikskonsertene 1983-89, samt konsertert på Island, i Finland, Litauen, Frankrike, Italia, Russland og Danmark. Han har vært musikksjef for Aalborg Symfoniorkester. Administrator for Collage Dansekompani. Administrert både festivaler, bl.a. CODA og teaterkompanier. Planlagt og gjennomført ballett, teater og konsert turneer nasjonalt og internasjonalt. Kultursjef i Vardø Kommune, hvor han grunnla Festningskonsertene på Vardøhus Festning i 1991-94. Kulturkonsulent i Sagene Torshov Bydelsforvaltning, og senere Torgsjef i Oslo Kommune, hvor han bl.a. gjennomførte ombygningen og ferdiggjøringen av Youngstorget fra parkeringsplass til et aktivt bytorv med stor publikumsappell. Han har vært, og er fortsatt aktiv som repetitør for bl.a. Den Norske Operas Ballettskole, Musikal- og Dans akademiet på Bårdar, Statens Balletthøgskole og Norsk Ballettforbund, samt for en rekke klassiske sangere og instrumentalister. Dette har selvsagt gitt ham et viktig grunnlag i kritikervirksomheten. Sin første utdannelse var imidlertid innen hotell og restaurantbransjen, hvor han har både hotellbrev og restaurantbrev, han har drevet gjestehus i Arendal og var på begynnelsen av 1970 en populær restaurantsjef på Tostrupgårdens Restaurant, hvor han også ofte selv musiserte for gjestene. Perioden på Tostrupkjelleren la grunnlaget for en unik kontaktflate innover i de politiske kanalene ved Stortinget og i pressekretser. I en lang årrekke var han direktør for Danish Fashion - Norge og var agent for en rekke berømte franske couture merker. Bl.a. Peer Spook, Pierre Cardin, Pierre Balmain, Grès og Charles Jourdan. Tillitsverv: Delegat til Norge for Unescos Conceil International de la Danse - CID. Medlem av Norsk Presseforbund, Norsk Kritikerlag, Foreign Press Association, Oistat. Han er meddommer i Oslo Tingrett. Høholt har vært formann i Operaklubben ved Den Norske Opera 1980-88. Formann for kulturutvalget og kulturstipendutvalget i Øst-Finnmark regionråd. Medlem i Øst-Finnmark regionråds reiselivsutvalg. Leder for programutvalget og for ansettelsesutvalget i Aalborg Symfoniorkester. Utvalgsmedlem i Nordisk Dirigentkonkurranse. Medlem i LLH Oslo`s styre. Landbrukets Torgutvalg, m.m. Henning Høholt trives godt som redaktør. I tråd med at flere arbeidstakere trenges å bli lenger i deres stillinger, slik at kultur- og næringslivet ikke mister verdifull og omfattende kompetanse, kunnskap og erfaring oppbygget gjennom generasjoner, planlegger han å kunne fortsette i enda mange år som redaktør, kritiker og kulturkommentator. – Hvis bare helsen holder seg like bra som nå. Han er medlem av Press Musical International, Paris. Norsk Kritikerlag, Norsk Presseforbund og Foreign Press Association, samt Norsk delegat for Counceille International de la Danse, CID, Unesco. Ved siden av kulturaktivitetene er Henning Høholt opptatt av menneskelig rettferd, herunder kampen mot diskriminering av homofile, hvor han er en aktiv og årvåken debattant og beskytter. Dette begrunner han med at han ønsker at den oppvoksende ungdommen, ikke skal ha de samme vanskelighetene i sine valg av partnere, hvilket kjønn de tilhører, som den generasjonen som han selv vokset opp med. Spesielt er han opptatt av den diskrimineringen, som enda foregår i deler av landet, spesielt i Bibelbeltet på Sør- og Vestlandet, i kommunale og kirkelige kretser, blant biskoper og i menigheter. Under dette den skjulte homofobien, hvor mennesker møter en med smil, men når man vender ryggen til kan man føle at smilet var falskt og ikke velment. Tvert imot. Videre er han opptatt av homofobien, som enda blomstrer i en del stater i det tidligere øst Europa, som nå er blitt EU medlemmer, men hvor homofobi og homofil diskriminering og undertrykking fortsatt eksisterer. Sist, men ikke minst ser han med stor bekymring på de overgrep mot homofile, som foregår i muslimske samfunn og muslimske land. I slike sammenhenger er han en profilert debattant og kjemper gjerne på barrikadene, for det han oppfatter som en menneskerett. Å kunne elske, og leve sammen med, den man vil uansett kjønn. Fritiden benytter han ofte i den store hagen på Frogner i Oslo, hvor der alltid er noe å pusle med. Han vil helst bo et sted hvor han kan se vann, derfor har han inntil ganske nyligen beholdt en liten residens i Arendal med utsikt over byens midte og til vannet ved Kolbjørnsvik. Dette huset er nå solgt. Foto: Henning Høholt på åpningen av det nye operahuset i Oslo 12.4.2008. Foto: Tomas Bagackas . Summary in English: Editor in chief, critic, HENNING HØHOLT Henning Høholt is active as an editor, critic and cultural commentator in the Culture Compass and continuously visiting many of Europe’s most important cultural cities to write about important cultural events. Høholt is EU Culture Expert, elected until 2020. Through a long career, Henning Høholt beyond his editor task, has worked as critic and cultural writer for a large number of Norway’s no. 1. newspapers. In addition to being correspondent for a number of foreign Medias. Høholt has a Cand.Mag degree from the University of Oslo, Norway, with Theatre, Henrik Ibsen, Dramaturgy, Opera, Musicology, History of Art and Architectural, Edvard Munch, Media and Communications, Law, French, Normandy. He has too been studying at University of Bergen, Norway and University of Caen, France. Early in his career he was trained as a pianist, he has had concerts over most of Norway for the Norwegian Concert Institute, as well as in Iceland, Finland, Lithuania, France, Italy, Russia and Denmark. He has been general manager and music director for Aalborg Symphony Orchestra, administrator of Collage Dance Company, planned and conducted many tours nationally and internationally. Manager of Culture in Vardø Municipality, where he founded the Fortress concert at Vardøhus Castle. Culture Consultant and later Market Manager in Oslo Municipality. He is making repetition for a number of ballet schools, singers and instrumentalists. This is a heavily base for his critic business. Henning Høholt has served as chairman of the Opera Club at the Norwegian Opera in almost ten years. He is happy as an editor, and in line with the number of workers needed to be longer in their positions, he plans to continue for another many years as editor, critic and cultural commentator, so that the drain of long experience and valuable factual knowledge, built through a very long number of years in his field of the culture business is disappearing from the media house. Henning Høholt is a member of Foreign Press Association. Norwegian Critic Association. Norwegian Press Association. He is the delegate to Norway of Unescos International Dance Council - CID since 2007. In a number of years he was director of Danish Fashion Norway and was the agent for a number of famous French couture trend marks including Peer Spook, Pierre Cardin, Pierre Balmain, Grès and Charles Jourdan. Photo: Henning Høholt at the opening of the new opera house in Oslo 12.4.2008. Photo: Tomas Bagackas.