Kulturkompasset | critics of culture events

Bevegelser – Norsk dansekunst i 20 år


Bevegelser – Norsk dansekunst i 20 år

Bevegelser - Norsk Dansekunst gjennom 20 år.  . . . . . Bokomslag: Steffi Lund i USANNSYNLIG (2010). Foto: Elisabeth Kjeldahl Nilsson. Redaktør Sigrid Øvreås Svendal.

Bevegelser – Norsk Dansekunst gjennom 20 år. . . . . .
Bokomslag: Steffi Lund i USANNSYNLIG (2010). Foto: Elisabeth Kjeldahl Nilsson. Redaktør Sigrid Øvreås Svendal.

OSLO/NORGE: Bevegelser – Norsk dansekunst i 20 år, blir presentert 8. Desember på Dansens Hus. Men allerede nå presenterer vi boken som er skal være på plass i butikkene fra 15. November

• Genito-urinary systemf . Depression buy viagra online.

. Boken er initiert av Danseinformasjonen og utgitt i samarbeid med Skald forlag.

Norsk dansekunst har gått gjennom en vesentlig utvikling de siste tiårene, både når det gjelder omfang, mangfold i uttrykk og infrastruktur.
I denne antologien skildrer 17 ulike stemmer dansekunstens utvikling de siste 20 årene.

Gjennom bokas fire deler – estetikk, kulturpolitikk, profesjon og utdanning og dans i offentligheten –
får leseren god innsikt i den norske dansekunstens bredde og historiske utvikling.

Antologien Bevegelser – norsk dansekunst i 20 år presenterer ulike sider av norsk dansekunst de siste tjue årene. Boken bidrar til kritisk refleksjon, diskursutvikling og synliggjøring i et felt hvor dette har vært sterkt savnet
.

Utgivelsen består av totalt 16 artikler og illustrasjoner fra erfarne kunstnere, akademikere, pedagoger, forfattere og skribenter. Kulturpolitikk, estetikk, profesjon og utdanning og dans i offentligheten er de fire overordnede tema i antologien, som byr på både akademiske artikler, essay og mer personlige tekster.

Utgivelsen er relevant for et allment publikum med interesse for samtidens kunst og kultur generelt, og dansekunsten spesielt. Antologien vil være særlig interessant for de som jobber i scenekunstfeltet og for studenter innen dansekunst.

Danseinformasjonen – Norges nasjonale informasjons- og kompetansesenter for dansekunst – er ansvarlig for antologien. Sigrid Øvreås Svendal er redaktør og Sindre Jacobsen er billedredaktør.

. . . . . .

På bokpresentasjonen 8. desember på Dansens Hus medvirker litteraturanmelder i NRK Knut Hoem og dansekunstner Kristine Karåla Øren i samtale om boka sammen med historiker og redaktør for boken Sigrid Øvreås Svendal.:

Knut Hoem – f. 1970 i Bergen, er litteraturanmelder i NRK. Har også laget teaterprogrammet “Scenerom”. Har hovedfag i tysk litteratur.
Forfatter av boken “Berlin. En veiviser” (2010, ny utgave 2016).

Kristine Karåla Øren – f. 1974 i Fredrikstad, er dansekunstner med base i Oslo. Har over 20 års erfaring i det frie prosjektbaserte dansekunstfeltet både nasjonalt og internasjonalt, en variert og langstrakt kunstnerisk arbeidserfaring som utøver, prosjektleder, initiativtaker, fasilitator og deltaker i kollektive prosesser.

Sigrid Øvreås Svendal – f. 1979, doktorgrad i dansehistorie. Redaktør for boka og faglig rådgiver hos Danseinformasjonen.


BOKAS BIDRAGSYTERE

Chris Erichsen / musiker, filmskaper, frilans kritiker og skribent
Christina Lindgren / kostymedesigner og scenograf, professor i kostyme ved Kunsthøgskolen i Oslo
Dag Johan Haugerud / forfatter, filmregissør og bibliotekar
Hild Borchgrevink / musikkritiker i Dagsavisen og redaktør for Scenekunst.no
Ine Therese Berg / teaterviter, skribent og stipendiat ved Høgskolen i Oslo og Akershus
Janne-Camilla Lyster / danser, koreograf, forfatter og stipendiat ved Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Balletthøgskolen
Kenneth Flak / danser, koreograf og komponist
Kim Hiorthøy / tegner og musiker med mastergrad i koreografi fra Danshögskolan i Stockholm, har bidratt med illustrasjoner til boka
Margrete Kvalbein / dansekunstner, skribent, veileder og teologistudent
Marie Nerland / kunstner, kurator, skribent og redaktør
Per Roar / koreograf, doktorgrad fra Kunstuniversitetet i Helsinki
Sidsel Pape / danseviter, dramaturg og skribent, mastergrad i dansevitenskap fra NTNU
Sigrid Røyseng / sosiolog, professor og faglig leder for bachelor studiet i kultur og ledelse ved Handelshøyskolen BI
Sigrid Øvreås Svendal / doktorgrad i dansehistorie fra Universitetet i Oslo, redaktør for boka og faglig rådgiver i Danseinformasjonen
Sindre Jacobsen / bilderedaktør for boka, informasjonsansvarlig i Danseinformasjonen
Siren Leirvåg / teaterviter og universitetslektor ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Universitetet i Oslo
Snelle Ingrid Hall / danser, koreograf, teaterviter og førsteamanuensis ved Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Balletthøgskolen
Solveig Styve Holte / arbeider med dans og koreografi, mastergrad i koreografi fra Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Balletthøgskolen
Tone Pernille Østern / dansekunstner og professor i kunstfagdidaktikk ved Program for lærer-utdanning, NTNU
Venke Marie Sortland / dansekunstner og skribent, utdannelse fra Skolen for Samtidsdans og UIO, pedagogikk

#

Kulturkompasset kommer tilbake med en kritikk av boken, så snart denne er gjennomgått i vår danseredaksjon.

Tagged as: , , , , , ,