Kulturkompasset | critics of culture events

– Bevegelser – SKAMMENS BOK!!! om 20 år dansehistorie.


 Bevegelser – SKAMMENS BOK!!!

om 20 år dansehistorie.

9788279592501_studio_placehold_fotor-bevegelser

Leserinnlegg av Morten Rudå
Skuespiller og instruktør

SKAMMENS BOK

Denne boka http://danseinfo.no/…/3822-boklansering-bevegelser-norsk-da…
ble den 8
. desember lansert på Dansens Hus. I følge dem selv skal den gi ”leseren god innsikt i den norske dansekunstens bredde og historiske utvikling”. Dette er jo flotte ord, bortsett fra at Oslo Danse Ensemble er utelatt fra boken.

Om dette skylles historieløshet, arroganse eller norsk jantelov og hersketeknikk vites ikke, men det er god grunn til å stille det spørsmålet etter denne skandalen.

For det er det jeg opplever det som: en skandale.

Morten Rudå opplever Danseinformasjons bok Bevegelser, om norsk dans gjennom 20 år som en skandale.

Morten Rudå opplever Danseinformasjons bok Bevegelser, om norsk dansekunst gjennom 20 år som en skandale.

OSLO DANSE ENSEMBLE – Utelatt i boken.

Et kompani som har eksistert i 22 år som som til de grader har vært synlige i norsk dansekunst med 25 helaftens forestillinger godt støttet av blant annet norsk kulturråd og sendt ut på turné i regi av Riksteatret.
Ensemblet står for ekspressiv og fysisk dansekunst. De senere årene har de vist fabelaktige moderne verk som ingenlunde står tilbake for andre moderne gruppers forestillinger
. De tør, de eksperimenterer og viser balletter utenfor komfortsonen, samt herlige livsbejaende jazzdanser. Er dette ikke godt nok for ovennenvte bok og dens redaktører og bidragsytere?
Sigrid Øvreås Svendal (f. 1979) er redaktør for antologien Bevegelser – Norsk dansekunst i 20 år. Svendal er historiker med doktorgrad fra Universitetet i Oslo, hvor hun har forsket på scenedansens utvikling i Skandinavia. Hun har vært ansatt ved Universitetet i Oslo, i Kulturdepartementet og nå ved Danseinformasjonen i Oslo, i tillegg til å arbeide frilans med skribent- og undervisningsvirksomhet.

Sigrid Øvreås Svendal (f. 1979) er redaktør for antologien Bevegelser – Norsk dansekunst i 20 år

needs. Follow up also provides an additional How to use sildenafil citrate tablets psychosexual therapy or marital therapy) for individuals.

. Svendal er historiker med doktorgrad fra Universitetet i Oslo, hvor hun har forsket på scenedansens utvikling i Skandinavia. Hun har vært ansatt ved Universitetet i Oslo, i Kulturdepartementet og nå ved Danseinformasjonen i Oslo, i tillegg til å arbeide frilans med skribent- og undervisningsvirksomhet.

Bevisst utelating?

Er det bevisst utelating av et norsk dansekompani som år etter år blir direkte invitert av Dansens Hus til å ha sine forestillinger der? Jeg velger å tro dette ikke er en forglemmelse, for det ville faktisk ha vært utilgivelig
. Norge er et så lite land at vi er nødt til verne om dansekunsten sammen. Det nytter ikke å la noen stå ute i kulden og fryse.

Historieløshet, arroganse eller norsk jantelov og hersketeknikk?

Oslo Danse Ensemble er så vidt nevnt i boken som en referanse til en danser som startet sin karriere der
. Det kan oppfattes som det ikke akkurat var til gavn for danseren! Her burde man helt klart ha ordlagt seg annerledes. Dersom man ikke ønsker å ta med et kompani med så lang fartstid og så stor produksjonsmengde bak seg, bør man kanskje vurdere å la være å skrive dette verket , for ellers vil jeg jo påstå at de lyver!
Igjen, om det skyldes bevisst arroganse, historieløshet eller utelating vites ikke. Jeg opplever det som direkte uforskammet og ondskapsfullt og føler meg som publikum holdt for narr.
Hvis noen ønsker å kommentere eller besvare Morten Rudås innspill kan dette rettes skriftlig til redaksjonen
e-post: henning@kulturkompasset.com
Vi vurderer innspillene, og bringer gjerne det vi får plass til som leserinnlegg på www.kulturkompasset.com

Tagged as: , , , , , , , , ,