Kulturkompasset | critics of culture events

Bravo for Cabaret

Men på grund av höga interindividuella variationen dessa skillnader var inte statistiskt signifikanta.I framtiden, kan kombinations oral behandling användas för potentiellt additiva eller synergistiska åtgärder (t ex sildenafil och apomorfin). viagra online.

• läkemedel / droganvändning: – blodtryckssänkande medel – antidepressiva medel – alkohol – kokain • Past kirurgi: – radikal prostatektomi – laminektomi – vaskulär bypass kirurgi • Neurologisk sjukdomar: – ryggmärgsskada – multipel skleros – lumbosacral skiva skada • Endokrinologiska sjukdomar: – hypogonadism – hyperprolaktinemi – sköldkörtelsjukdom • sexuellt överförbara sjukdomar: – gonorré • Psykiska sjukdomar: – depression – ångest 28Psychosocial historia bör omfatta symtom på depression (Tabell III) , alt Ered självkänsla, tidigare och nuvarande samarbetsrelationer, tidigare och nuvarande sexuell praxis, historia sexuella trauma / övergrepp, jobb och tillfredsställelse social position, ekonomisk ställning och utbildningsnivå. viagra generic Detta var ytterligare understödda av ökningen av leverenzymer som erhållits i testgruppen..

25 mg / kg kroppsvikt av Sildenafil citrate. viagra online Informed patienten val – diskutera fördelar och nackdelar med alla tillgängliga alternativ med patienten och partner (om möjligt) 2..

Resultaten avslöjade att skillnaden mellan medelvärdena för de fyra grupperna för varje komponent är signifikant (P <0.Den stora majoriteten av patienterna kommer att behöva överväga direkta behandlingsalternativ för ED. erektil dysfunktion.

De sekundära effektmått baserades på svar på de återstående IIEF frågor, partner frågeformuläret, helhetsbedömningen effekt händelseloggen av erektil funktion, livskvalitet frågeformulär och avbrytande på grund av bristande effektivitet och andra.En Histologisk studie 121 Fig Mikrofotografi av levern som visar i behandlingsgrupperna ‘B’ som erhöll 0. where to buy viagra.

Fanns det atrofiska och degenerativa förändringar med den grupp som erhöll 1. cialis online I allmänhet, orsakade sildenafil kortvarig faller av blodtrycket och lämnade systoliskt tryck vid höga doser som åtföljs av (reflex) ökningar i hjärtfrekvens..

. foto Mio Reyes” src=”http://www.kulturkompasset.com/wp-content/uploads/2012/01/Mikkel-Grythfeldt-som-konferansieren-i-Cabaret.-foto-Mio-Reyes-290×400.jpg” alt=”” width=”290″ height=”400″ />

Mikkel Grythfeldt som konferansieren i Cabaret. foto Mio Reyes

Musikalen Cabaret, regi Chet Walker,  havde premiere på Chat Noir  med Bårdars musikalstudenter  onsdag 18. Januar. Det ble en suksess.

Musikalen Cabaret, med musikk av John Kander og tekster av Fred Ebb, hvor deler  er vellkjente og nesten folkeeie, er et meget krevende valg for et så ungt team, dette skylles ikke kun de mange store krevende og bærende hovedroller, og mindre bi og karakterroller,  men også de store glitrende showscener med hele balletten og mange små iøynefallende karakterer, som hjelper til å gjøre dette 1930 talls tidsbilde ekte og trverdig. Dette lykkes til overmål i gjenom hele denne  produksjonen. Takket være e effektiv og god klipping, glir de store kontrastene mellom alvor og moro godt og elegant, og de mange raskene kuttene  får studenterne krevende utfordringer som de kommer utrolig godt fra.

Rollelisten er, som vanlig lang som halve fjor vinter, og der skal en god skuespiller til å gjøre seg synlig i de få minutterne de har til å gjøre dette, men det lykkes overvældende godt for mange av karaktererne.

De bærende rollerne er, som vanlig konferansieren, – brilliant tolket og sikkert fremført av Mikkel Gythfeldtmed stort spilleoverskudd, han har det lille ekstra som trenges til å få denne rollen til å være troverdig og glitre- Han er midtpunktet på scenen. God stemme, flott musikalitet , rytmik og gode dansedetaljer.

Ane Elfstedt Glendrange som Sally Bowles i Cabaret, foto Mio Reyes

Han blir tett fulgt opp av Sally Bowles, frisk tolket av Ane Elfstedt Glendrange, I begynnelsen opplever jeg hende ikke som tøff nok til rollen, men hun utstråler en troverdighet som griper publikum, og hennes siste fremføring av Cabaret tittel melodien er utsøkt

previously commented in the pages of this site) amoxil online lopment and progression of long-term complications in insulin – artificial hospital. Italian journal of Nutrition Pa-.

.

Sindre J. Karlsholm tolker godt rollen som den amerikanske skribenten Clifford Brdashaw som dumper ned i Berlin, møter Sally Bowles og alle de andre, og må gjennomgå alle de mange opprivende detaljer sammen med Sally. Karlsholm har mange variasjoner i sitt spill, og en god sangstemme, meget troverdig i sin overbeviste rolletolking, synd at han ikke fikk seg en dans med en av guttene og!

Fräulein Schneider er godt og overbevisende tolket av Sabina Kinda Mrich. hun synger godt og er sikker i sin tolking, som sammen med Herr Schultz, Jonas Urstad, bliver en gripende opplevelse, deres gode sange sammen, bl.a. En Ananas – It couldnt please me more, og Married var høydepunkter i forestillingen, og ga den en troverdighet. For selvom dette er en musikal, så er de teatralske delene med disse sangene helt avgjørende at de fungerer, for at dette ikke kune skal bli et “musikkshow”. Dette klarte disse rolleskikkelserne å få til med bravour.

"Bårdar musikal balletten" i Cabaret, anført av Fredrik Høstaker, Knut Erik Engermoen og Mikkel Gythfeldt. Foto: Mio Reyes

Blant de mange på scenen bed jeg spesielt merke i de to homseguttene, Bobby og Victor, delikat og helt gjennomført og ekte tolket av Fredrik Høstaker og Knut Erik Engermoen. Videre har jeg sansen for Helga – Simon Gloppen. Som også var den ene av Two Ladies sammen med Charlotte Brænna og konferansieren Mikkel Gythfeldt.  Joanna Hellem var søt som Gorillaen

Coadministration of the HIV protease inhibitor ritonavir, which is ahighly potent P450 inhibitor, at steady state (500 mg bid) with sildenafil (100 mg single dose) resulted in a 300 % (4-fold) increase in sildenafil Cmax and a 1,000 % (11-fold) increase in sildenafil plasma AUC. cheap viagra – depression.

. Trim Balajvar kjekk som Ernest Ludwig.

Forrygende festilge "Two Ladies" fv. Simon Gloppen, Mikkel Grythfeldt og Charlotte Brænna i Cabaret. En vitamininnsprøytning. Foto: Mio Reyes

Koreografien av de mange store ensembler var flott, både i dansedetaljene, som var varierte og gode, samt i grupperingerne, som fungerte godt.

Jeg var imponert over sangkvintetten som fremførte “Tomorrow belongs to me” anført av Daniel Dystebakken. Der ligger mye trening bak. Studenter og lærerkrefter har grunn til å være stolte over dette glitrende resultat.

Scenografi, lys og kostymer ved Gjermund Andresen og Mats Bergstrøm (lys)  er bra, dette fungerer. Musikalsk er det riktig bra, til å begynne med manglet jeg lidt trøkk fra blåseinstrumentene, men dette ble bedre underveis. Kapelmester er Petter Kragstad

Fv. Mikkel Gythfeldt som konferenseieren, Ane Elfstedt Glendrange som Sally Bowles og Sindre J. Kralsholm som Clifford Bradshaw i Cabaret på Chat Noir. Foto: Mio Reyes

Chet Walker forstår å arbeide med og inspirere en så ung, spilleglad og entusisastisk ung cast, og han har klart å få alt det beste ut av dem, og dermed formidler de ung spilleglede og er ikke redde for å gi det lille ekstra, som vi trenger så sårt idag, blant annet i slike utfordrende musikalproduksjoner som Cabaret. Videre når de medvirkende har et så inspirerende og entusiastisk lærerpersonale som man har hos Bårdar, da er dette den bakgrunnen og den tyngden som studentene bringer med seg til en erfaren og dyktig regissør, som kan sitt håndverk, og helt tydelig liker å jobbe med ensemblet.

Forestillingen er  blitt en suksess, som Bårdas kan være meget stolte av.

Hvordan skulle norsk, dansk, svensk, og internasjonal musikal verden ha klart å finne gode talenter om ikke de hadde hatt denne ressursen som Bårdars uteksaminerer å ty til.

Spilles på Chat Noir, Oslo:

20. januar (fredag), Kl. 19:30
21. januar (lørdag), Kl. 17:00
26. januar (torsdag), Kl. 19:30
27. januar (fredag), Kl. 19:30
28. januar (lørdag), Kl. 17:00

Her kan det fort bli utsolgt, så gi på og kjøp billetter. Dette må dere ikke gå glipp av!


Tagged as: ,