Kulturkompasset | critics of culture events

Miguel de Cervantes Saavedra – Don Quixote


Miguel de Cervantes Saavedra

– Don Quixote

Miguel de Cervantes Saavedra (29 


<div title=

These potentially modifiable risk factors and causesrisk factors or causes, particularly when associated with the viagra pills.

. September 1547 -22. April 1616)” width=”305″ height=”400″ /> Miguel de Cervantes Saavedra (29. September 1547 -22. April 1616)

Av Henning Høholt.

LA MANCHA/SPANIEN: Den 22. april 1616 gikk D. Miguel de Cervantes Saavedra bort. Han var født 29. September 1547 (antatt dato). Trolig én av verdens mest kjente romanforfattere opp gjennom historien, og forfatteren bak El Quijote, et av verdenslitteraturens mest kjente verk. Dette hans mesterverk, Don Quixote, har blitt oversatt til flere språk enn noen annen bok enn Bibelen.

La Galatea, First Edition. Title Page

La Galatea, First Edition. Title Page

Hvis berømmelse, – muligens ufortjent, – overskygger forfatterens andre fremragende romaner som La Galatea, Las Novelas Ejemplares og Los trabajos de Persiles y Sigismunda.

Cervantes, som levde i det 16. og 17. århundre, skrev om universelle temaer som vi alle kjenner oss igjen i som kjærlighet, familien, utdanning, religion… I tillegg til å være en krigsvant soldat og fremragende romanforfatter var han også en dyktig poet og dramatiker, som vist i ulike verk som det narrative diktet Viaje del Parnaso og komediene Los baños de Argel og La gran Sultana
.

Carlos I og Felipe II

I det 16. og 17. århundre opplevde Spania både sin storhetstid og komplette forfall. På grunn av sammenslåingen av kongeriker kombinert med utenriks- og ekteskapspolitikken utarbeidet av de katolske kongene, utvidet kongedømmene til Carlos I og Felipe II Spanias hegemoni i verden. Spania var ett imperium som hadde eiendom på alle kontinent. Men de første symptomene på en krise så man allerede under kongedømmet til Felipe II (bankerott, krig i Nederland…), og med de senere Habsburger-kongene fremheves den gradvise utmattelses prosessen og fortæringen til det spanske kongedømmet under den alvorlige økonomiske krisen som ble forverret på grunn av hungersnøden og pesten. Denne krisen som satte sitt preg på hele Europa, men som var spesielt betydningsfull i Spania. Den spanske stormakten hadde, da det 17. århundre var sluttet, blitt beseiret, ruinert og omgjort til et annenrangs monarki under fransk formynderskap.

Kirken Santa María la Mayor hvor Cervantes ble døpt i Alcalá de Henares. Torget foran den er nå kalt Plaza Cervantes. Med musikkpaviljongen. Foto Henning Høholt

Kirken Santa María la Mayor hvor Cervantes ble døpt i Alcalá de Henares. Torget foran den er nå kalt Plaza Cervantes. Med musikkpaviljongen. Foto Henning Høholt

Gullalderen

Denne storhets- og forfallstiden sammenfalt med det høyeste
kulturuttrykk uten sidestykke i Spania, nemlig Gullalderen. Høydepunktet i spansk kultur (renessansen i det 16. århundret og barokken i det 17. århundret) som i virkeligheten varte i mer enn et århundre. Ifølge forskjellige forfattere strakk denne perioden seg fra utgivelsen av den spanske gramatikken Gramática Castellana av Nebrija i 1492, under kongedømmet til de katolske kongene, til Calderón ́s bortgang i 1681, under kongedømmet til Carlos II. Alle kunststilene blomstret med sin egenart i løpet av den spanske 15 Gullalderen, og i hovedsak litteraturen med sine stilretninger (idealistisk og Italia-inspirert, realistisk og populær, religiøs, adelig og dannet fra barokk- konseptismen og stilretningen som oppstod i spansk lyrikk under barokken, kulteranisme) oppstod det egne litterære sjangre som var svært innflytelsesrike i den videre utviklingen av universallitteraturen. Og i litteraturen fra Gullalderen skinner El Quijote, mesterverket til Miguel de Cervantes, som opp gjennom historien har hatt en overveldende innflytelse på europeisk litteratur.

El Quijote

Fra Don Quijote illustrert av Gustav Doré.

Fra Don Quijote illustrert av Gustav Doré.

El Quijote, som består av to deler (El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha utgitt i 1605, og Segunda parte del ingenioso caballero don Quijote de la Mancha utgitt i 1615) er en satirepreget ridderroman. Med El Quijote skaper Cervantes den moderne romanen, når det gjelder å blande og parodiere sjangre og litterære element (episke, lyriske, tragiske, komiske, prosa, vers, dialog, taler, vitser, fabler, filosofi, legender…) og den flerstemmige romanen som uttrykkes fra ulike synspunkt ved å vende det til noe veldig komplisert ved å ikke bare gjenskape det, men fremfor alt erstatte det. Temarikdommen i romanen er overveldende.

Don Quixote utenfor huset der han ble født, som nå er et museum Alcalá de Henares, 25 km utenfor Madrid, Spania. Foto Henning Høholt

Don Quixote utenfor huset der han ble født, som nå er et museum Alcalá de Henares, 25 km utenfor Madrid, Spania. Foto Henning Høholt

Men hovedtemaet handler om å finne et ideal i virkeligheten, en mulighet som er sterkt forankret med det etiske frihetskonseptet og temaet om galskap fra Erasmus fra Rotterdam og virkeligheten versus fasaden, sistnevnte tema er svært knyttet til barokken. Men fra hovedtemaet kommer flere andre, som det litterære ideal, kjærlighetsidealet, det politiske ideal og rettferdighets idealet. Oppsummert dreier det seg om et åpent verk som blander elementer fra virkeligheten med fiksjon hvor det groteske og kunstige språket balanseres side om side med det elegante og klassiske.

Tekstgrunnlag: Turistavdelingen ved den Spanske Ambassade, Oslo

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , ,