Kulturkompasset | critics of culture events

Dansende toner med Torkil Baden i NRK P2


Dansende tonermed Torkil Baden i NRK P2

Torkil Baden med Dansende Toner nå også på NrK P2.

OSLO/NORGE: Alle hverdager (stort sett) mellom kl. 11 og 12 er Torkil Baden å høre i kapitler om ballettmusikkens historie i NrK P2.

Han setter de dansende toner i sammenheng med kulturhistorien, og den som vil vite mer kan lese om det samme i boken Dansende toner (Unipub forlag).

Dansende Toner ble opprinnelig utgitt i 2008 på daværende Unipub forlag, som nå er gått inn i Akademika.

Fra presentasjonen som foregikk i en av ballettsalene på KHIO husker jeg at Baden fortalte at dette bygger på hans mange forelesninger om nettopp Dansende Toner fra hans undervisning på KHIO.

Dansende toner

I historiske oversikter over dans og ballett blir musikken ofte stemoderlig behandlet. Mens balletthistorien beskriver koreografer og dansere, er det vanligvis bare Tsjaikovskij og Stravinsky som får sin musikk omtalt.

Danserytmer gjennomsyrer en stor del av musikkrepertoaret og fortjener sin egen historie. Dansende toner knytter ballettmusikken til den allmenne kulturhistoriske og musikalske utviklingen på en ny måte. I samarbeid med kunsthistoriker Holger Koefoed presenterer forfatteren en serie bredt anlagte epokeinnledninger. Boken inneholder også et leksikon over danseformer.

I tillegg til ulike typer dans, dekker boken et helhetlig musikkfaglig perspektiv og egner seg godt som lærebok i musikkhistoriske fag. Som erfaren musikkviter, journalist, kritiker og pedagog, presenterer Torkil Baden innholdet på en måte som gjør stoffet tilgjengelig både for studenter, kunstnere og det store publikum.

Tagged as: , , ,