Kulturkompasset | critics of culture events

EDVARD MUNCH OG BLOMQVIST


DAGENS MUNCH!:

MUNCH OG BLOMQVIST

Blomquist presenterer Munch

OSLO: Edvard Munch var en hyppig utstiller hos Blomqvist Kunsthandel i Oslo. Årets utstilling Munch og Blomqvist belyser forbindelsen mellom Munch og Blomqvist ved at kunstnerens utstillingsvirksomhet settes i et historisk perspektiv.

Blomqvist ønsker velkommen til utstillingen Munch og Blomqvist. Utstillingen viser den tette og viktige kontakten det var mellom Blomqvist og Edvard Munchs kunst. 

Edvard_Munch_1921

Edvard Munch stilte ut hos Blomqvist hele 13 ganger. Mange av de i dag ikoniske verkene, ble første gang presentert for publikum i Blomqvists forskjellige lokaler. Rommene fra den gang er bevart og står i en særstilling som muligens det eneste eksisterende utstillingslokale fra Munchs tid, fremdeles i privat eie likt som den gang.

Rollen til Blomqvist var todelt; både det faktum at Blomqvist hadde lokaler som verdig kunne stille ut kunsten, men kanskje like viktig var det at Blomqvist kunne videreformidle den. I kabinettet, innenfor det store galleriet i andre etasje, ble Munchs grafikk stilt ut tett i tett, med det mål for øye å selge. Blomquist viser i dagens utstilling hvordan det vil ha sett ut.

Utstillingen vises 3

dealing with ED patients. generic viagra and other related specialists will play a supportive role in.

. juni – 21. august 2013.

Åpning mandag 3. juni kl. 19.00 ved Gerd Woll. Førstekonservator ved Munch Museet

Åpent onsdag – søndag kl. 11-17

I 2013 feires 150-årsdagen for Edvard Munchs fødsel. Munch er en av modernismens viktigste kunstnere, og i Munch-året blir det lagt til rette for en rekke store kunstneriske opplevelser knyttet opp mot denne verdensberømte kunstneren.

Edvard Munch (født 12
. desember 1863 i Løten, død 23. januar 1944 i Aker var en norsk maler, grafiker, tidlig representant for ekspresjonismen, og den eneste norske maler med ubestridt verdensberømmelse.

 

Tagged as: , ,