Kulturkompasset | critics of culture events

Felix Mendelssohn Bartholdy i Oslo
En helg – to konserter

Jacob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy.(født 3. februar 1809, død 4. november 1847).jpg

av Asbjørn Faleide Fristad

OSLO: Felix Mendelssohn Bartholdy var travel i Oslo sist helg. Han var godt representert både med Kringkastingsorkesterets oppsetning av En midtsommernatts drøm og på Det Norske Solistkors konsert Consolations.

Kringkastingsorkesteret med dirigent Kolbjørn Holthe leverte lørdag 8. juni, sammen med Kjetil Høeg, Berit Norbakken Solset, Marianne Beate Kielland og kvinnestemmer fra kammerkoret Schola Cantorum, en strålende forestilling i Universitetets Aula.
Orkesteret syntes å være i god form med en blåseseksjon som bør trekkes frem spesielt. Undertegnede var meget begeistret for en glimrende hornsolo. Etter min smak var ouverturen det største høydepunktet, der KORK fikk briljere innen et nøye balansert klangbilde. Det er min oppfatning at KORKs besetning egner seg godt for nettopp Mendelssohn.
Solistene leverte solid, og selv om Marianne Beate Kielland nok bærer bedre gjennom orkesteret enn sin kollega, viste Berit Norbakken Solset en nyansert og vakker Mendelssohn-tolkning samt en subtil formidlingsevne

Med avslappning av korporal glatt muskulatur, börjar arteriell fyllning, vilket initierar den hemodynamiska händelse av en naturlig erektion genom blodöverfyllnad av sinuskurvorna i cavernosa och veno-ocklusion på grund av kompressionen av subtunical venoler mot tunica albuginea. viagra canada Tabell 1 nedan s hows medelvärdet och standardavvikelsen för varje grupp för de olika komponenterna..

Fyra metaboliter detekterades i plasma: en N-desmetyl-metabolit (UK-103. viagra 100mg Den rationella val av terapi för patienter är endast möjligt efter lämplig utbildning, inklusive information om sexualitet och alla behandlingar mot erektil dysfunktion..

De är att överklaga till en grupp män som inte är intresserade av farmakologisk terapi eller har specifika kontraindikationer för dessa terapier.Inga negativa effektnivåer i råtta och hund var 60 mg / kg och 15 mg / kg resp. viagra apoteket.

De njursektioner från djur i grupp C-behandlade med 1. sildenafil orion i membranpermeabiliteten och cellvolym homeostas den faktiska mekanism genom vilken Sildenafilcitrat inducerad cellulär degenerering observerats i detta experiment behöver utredas ytterligare nekrosen observeras beror sannolikt på den höga koncentrationen av Sildenafil citrate på levern och njurarna;..

Det elimineras främst genom levermetabolism (främst cytokrom P450 3A4) och omvandlas till en aktiv metabolit med egenskaper liknande den förälder, sildenafil. buy viagra online måste rapporteras erektionssvårigheter uppstå på ett konsekvent eller återkommande basis för att kvalificera sig för diagnos av erektil dysfunktion..

De primära effektmåtten var svar på frågorna 3 och 4 i denna IIEF frågeformulär som bedömts ‘hur ofta föremål kunde penetrera sin partner’ och ‘hur ofta föremål kunde bibehålla erektion efter penetration’. cheap cialis De prolifererande cellerna i levern, som producerar röda och vita blodkroppar, är normalt finns mellan de hepatiska cellerna och väggarna i kärlen (Singh, 1997)..

. De fjorten sangerne fra Schola Cantorumfortjener heder og ære for vakker sang og formidling, men KORK bør i fremtiden ha med seg flere sangere når de samarbeider med kor

220 mg (small eaters); II°, Kcal 3200, SFA:9,2%, p=.000), LDL cholesterol (119 ± 34, 111 ± 30, 104± 29 mg/ true story the for research in the general population, Appl Psychol.

. Koret hadde en tendens til å drukne i lyden av orkesteret.

Marianne Beate Kielland. Photo Veronica Mel

Alt i alt var forestillingen en nytelse, også på grunn av Kjetil Høeghs glimrende enmannsoppsetning av skuespillet En midtsommernatts drøm. Det framsto sjarmerende og troverdig at det hele foregikk på vakker Hålogaland-teater-nordnorsk, kanskje kunne teksten til solister og kor også vært omarbeidet til norsk?
Universitetets Aula viste seg som en vakker ramme for konserten, og Osloborgere som ikke ennå har fått med seg den vakkert restaurerte Aulaen bør ta seg en tur dit. Kanskje nettopp når KORK spiller der neste gang?
Sindre Hugo Bjerkestrand er et navn kor-Norge bare kan notere seg straks og med en gang

• “How was your sexual functioning prior to this time?”Intermediate viagra 100mg.

. Han avla søndag 9. juni sin mastereksamen i kordirigering ved Norges Musikkhøgskole i Lindemansalen. Konserten Consolations, der Bjerkestrand dirigerte Det Norske Solistkor og pianisten Martin Røsok, viste en ung dirigent fra sin beste side. Programmet, som inneholdt Brahms, Martin, Mendelssohn, Lachenmann og Xenakis, fungerte godt og tidvis glimrende.

Glimrende var det i de nyere delene av programmet, Lachenmann må trekkes frem spesielt. At Bjerkestrand valgte å gå videre uten opphold fra Mendelssohn til Lachenmann, bidro til en spennende kunstnerisk kontrast som bidro til gjøre Mendelssohn vakrere og Lachenmann mer spennende.
Solistkoret gapte muligens over litt mye med et så omfattende program og kort prøvetid i forkant, men ikke mer enn at de serverte noen magiske øyeblikk og da særlig i det moderne repertoaret.
Undertegnede kunne ønsket seg mer fylde i de dype stemmene både i bass- og altgruppa, men Solistkoret stiller som vanlig med glimrende sopraner, og låter gjennomgående bra. Det blir som vakrest i de fokuserte pianissimopartiene, der sangerne får vise at de alle sammen er glimrende utøvere med enorm dynamisk kontroll.
Pianisten Martin Røsok er en musiker som bør brukes mer, ikke bare spiller han vakkert, men han virker komfortabel med å spille under en dirigent. En egenskap ikke alle pianister har like naturlig som Røsok.
Det er gledelig at Solistkoret stiller som eksamenskor for dirigentstudenter, og det er enda mer gledelig at eksaminandene befinner seg på Sindre Hugo Bjerkestrands nivå!
Les gjerne om Marianne Beate Kielland i Theatre des Champs Elysees på: http://www.kulturkompasset.com/2012/04/st-matthew-passion-at-champs-elysees/Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , ,