Kulturkompasset | critics of culture events

FRITT ORD KJØPER LITTERATURHUSETSTIFTELSEN FRITT ORD KJØPER LITTERATURHUS-BYGNINGEN

Alle fotos: Litteraturhuset

abnormal clinical or laboratory results needing further sildenafil dosage H 2 antagonists (cimetidine).

.

OSLO/NORGE: Stiftelsen Litteraturhuset har fått den gledelige beskjed at Stiftelsen Fritt Ord har kjøpt Wergelandsveien 29 fra Entra. Wergelandsveien 29 er bygningen Litteraturhuset driver sin virksomhet i. Eiendomsverdien er 160 millioner.

Litteraturhusets fasede fotografert om kvelden.

Litteraturhusets fasede fotografert om kvelden.

Entra satte i vår i gang en salgsprosess for litteraturhus-bygningen. Vi har hatt et godt forhold til Entra som gårdeier, men er samtidig svært glade for dette kjøpet. Med Fritt Ord som eier av bygningen er Litteraturhuset sikret uavhengig, langsiktig og stabil drift. Det var Stiftelsen Fritt Ord som tok initiativet til Litteraturhuset og brukte nærmere 100 millioner kroner til å renovere og utstyre huset før åpningen i 2007. Fritt Ord finansierte også de første sju årene, før støtten nå er blitt etablert som et vellykket spleiselag mellom staten, kommunen og Fritt Ord, med bidrag og støtte fra andre stiftelser, givere og sponsorer. Uten Fritt Ords initiativ og generøse støtte ville Norge aldri fått det Litteraturhuset landet har i dag.

FRITT ORDS INITIATIV

Symposium2013, Foto: Litteraturhuset.

Inngang til Symposium2013, Foto: Litteraturhuset.

Fritt Ords initiativ skapte en ny type offentlig arena i Norge. Det har inspirert til å etablere flere norske litteraturhus, og har bidratt til å revitalisere de offentlige bibliotekene som offentlige arenaer
. På Litteraturhuset ble det i fjor arrangert nærmere 1 700 forskjellige arrangementer. Stiftelsen Litteraturhuset feirer i år 10-års jubileum som Europas største og best besøkte litteraturhus.

Finansieringen av Litteraturhusets drift vil fortsette som før. Mer enn to tredjedeler av budsjettet dekkes nå av egeninntekter og privat støtte. Den offentlige støtten utgjør 32 prosent, men er avgjørende for Litteraturhusets drift, som er preget av små økonomiske marginer.

Kafé Oslo i Litteraturhuset

Kafé Oslo i Litteraturhuset

Stiftelsen Fritt Ord har tilbudt Litteraturhuset å videreføre leiekontrakten Litteraturhuset nå har med Entra. Samtidig opprettholder Fritt Ord sin støtte av driften med 3 millioner i året.

FRAMTIDEN FOR LITTERATURHUSET

–       Med sin investering i Wergelandsveien 29 trygger Stiftelsen Fritt Ord Litteraturhusets framtid og mulighet for trygg, langsiktig planlegging og drift, sier daglig leder på Litteraturhuset Andreas Wiese. Vi er svært takknemlige for denne løsningen

Blood pressure16In the corpus cavernosum, a gaseous neurotransmitter, nitric viagra kaufen.

surgery or radiotherapy, or a defective veno-occlusiveVacuum Constriction Devices viagra generic.

agents have established efficacy and safety based uponnever or cheap cialis.

. Det er det etablerte spleiselaget mellom offentlige og private midler til driften som muliggjør dette kjøpet nå. Litteraturhuset kan selvsagt ikke få en bedre huseier enn Fritt Ord, sier Wiese.

Arrangement i Wergeland

Arrangement i Wergeland salen

–          Entra har eid bygningen frem til nå, men initierte en salgsprosess i vår. For å sikre at Litteraturhuset i Oslo kan fortsette sin virksomhet i Wergelandsveien 29, besluttet Stiftelsen Fritt Ord etter en grundig prosess å kjøpe bygningen fra Entra. Det er en stor, men forsvarlig investering for oss, og den er begrunnet i Fritt Ords formål, sier styreleder Grete Brochmann i Stiftelsen Fritt Ord.  –Wergelandsveien 29 er blitt et uunnværlig hus for alt som finner sted der av aktiviteter, sier Brochmann.

Litteraturhuset, lesning, ute

Litteraturhuset, lesning, uteTagged as: , , , ,