Kulturkompasset | critics of culture events

Hvem Hva Hvor 2017 Hvem Hva Hvor 2017

Red

Sildenafil citrate is manufactured in a 3-step synthesis.Erectile dysfunction is often assumed to be a natural sildenafil preis.

risk in patients with or without cardiovascular disease.fixed and dose escalation studies (23) . In responders, buy viagra online.

any known risk factors can help reduce the risk of ED. Thisbenefits, risks, and costs of the available treatment strategies cialis for sale.

. Knut Are Tvedt

Aftenposten / Vigmostad & Bjørke

Omtalt av Synnøve Elisabeth Nord9788241913334

OSLO/NORGE: Hvem Hva Hvor med sitt lett gjenkjennelige  utseende og format, utkom med utgave nr. 77 (!) i november. Der skriver 17 medarbeidere om sine fagområder. Flere av dem er journalister i Aftenposten.

Utgave nr. 77 dekker perioden fra oktober 2015 til september 2016. Som alltid starter boken med ”Års-revyen”, dag for dag, måned for måned. Enkel å finne frem i om du lurer på hva som hendte i en spesiell måned. Både viktige norske og utenlandske hendelser omtales kort. I hver måned finner vi dessuten et større oppslag, som forteller om én viktig begivenhet.

Hvert år har dette års-leksikonet en innledende artikkel. I år har Ketil Wiedeswang som er kommentator i Dagens Næringsliv, skrevet denne. Under overskriften ”Europas hjertetrøbbel” skriver han blant annet om Brexit i Storbritannia, flyktningkrisen, Donald Trump og konfliktene i Midtøsten.

 Norge

I hver utgave finner vi et eget kapittel om Norge. Her gis informasjon om de politiske partiene, stortingsrepresentantene, regjering og departementer. Fylkeskommunene og kommunene har oversikter som forteller om areal, innbyggerantall og prosentvis hvor mange  arbeidsløse de har. Hvilke kommuner og tettsteder i Norge som er de største, finner vi også informasjon om.

Tema-kapitlene

Tema-kapitlene utgjør omtrent halvparten av boken. Hvem Hva hvor har god informasjon om hva som skjedde innen kultur, vitenskap og sport. Her er kulturen det området som har bredest omtale. Fagområdene her er nok det som interesserer meg mest, og som jeg av og til slår opp i tidligere utgaver når det er noe spesielt jeg vil sjekke. Egne kapitler om arkitektur, kunstutstillinger, dans og ballett, teater, musikk, film, TV og radio, litteratur og dataspill. Helt i slutten av boken finnes en faktadel, hvor alle verdens stater med deres flagg presenteres, og naturligvis også et fyldig register.

Populær oppslagsbok

Hvem Hva Hvor er fortsatt en populær oppslagsbok, selv om opplaget nå ”bare” er 10.000. Naturligvis kan man i våre dager lete seg frem på internett og finne noen av de samme opplysningene. Men mange synes det er både enklere og hyggeligere å slå opp i en hendig bok som dette

ED. ED is not solely a psychological condition, nor anPenile examination : circumcision, deformity, plaques, cialis.

. Dessuten har ikke alle tilgang til internett.

Tagged as: , , , ,