Kulturkompasset | critics of culture events

Inspirerende Peter Esdaile i Interiørgalleriet


Inspirerende Peter Esdaile i Interiørgalleriet

Besøkt av Henning Høholt

Peter Esdaile stiller ut i Interiørgalleriet frem til medio November 


<div title=

are primarily local and include pain, priapism andprevails, and the arteries and corporal smooth muscle are What is sildenafil citrate?.

. Foto Henning Høholt” width=”600″ height=”454″ /> Peter Esdaile stiller ut i Interiørgalleriet frem til medio November
. UNGDOMSKILDEN, 150×198 cm, Akryl/olje

. Foto Henning Høholt

 

OSLO/NORGE: Den interessante billed verden som Peter Esdaile formidler gjennom sin billedkunst, og som umiddelbart vekker nysgjerrighet i sin ide rikdom, og store variasjons kunst, samt også gjennom hans oppbygning av bilder, hvor han plasserer en rekke scener i inn i bildet, og utfra dette forteller en historie, som imidlertid kan tolkes i det uendelige, siden der jo ikke  er noen tekst og opplevelsen, som publikum ser i det visuelle bildet, alltid vil bli individuelt tolket.

Nesten som i en ballett, hvor der ikke er noen handling, hverken indirekte eller direkte, men hvor der i underbevistheten dannes en historie, som imidlertid endrer seg ettersom man ser mer og mer på et bilde, og etterhvert oppfatter nye detaljer i Peter Edailes ofte rikholdige og detaljerte bilde innhold, eller i forskjellige lyssettinger. Esdailes innflytelser er mange, Øst og Vest, mystisk og/eller politisk, kanskej til og me dbegge dele på samme tid. En unik fargeblanding uten å gå over og bli kaldt for kolorist, men denne unike blandingen av farger fremhever på treffende vis det surrealistiske og magiske i våre moderne liv, samtidig som han utforsker den menneskelige erfarings tidløshet
. Fitgurer og stormfulle landskaper kolliderer med arkitektoniske former i noen malerier, mens andre steder konvergerer symbolske bilder og klassisk mytologi sammen med en variert blanding av figurer fra populærkulturen. Resultatet er forbausende levende og ofte slående poetisk.

Peter Esdaile utstiller i Interiørgalleriet på Briskeby frem til medio November, foto Henning Høholt

Peter Esdaile utstiller i Interiørgalleriet på Briskeby frem til medio November. – her med The Big Leap. 40×80 cm, Akryl/olje
.
  foto Henning Høholt

Gjennom de de to siste årene, har de ofte dramatiske scener fra hans siste 10 års produksjon etterhvert veket plass for en mer kontemplativ tolkning av elementene i naturen og en dypere eksistensiell utforskning av den menneskelige erfaring,

På utstillingen i Interiørgalleriet i dets nye vakre lokaler på Briskeby, er der malerier i alle formater og størrelser, fra de helt store, hvor man trenger en stor god vegg, som tåler et slikt rikt bilde, men også mindre og mer intime bilder som krever mindre plass, eller kan være med på å understreke en stemning i et hjem.

Der er malerier i akryl/olje, og laserprint.

Utstillingen vises til medio November, hvoretter Interiørgalleriet også i 2015 presenterer enda en ny Bjørn Wiinblad utstilling.

Tagged as: , , , , , ,