Kulturkompasset | critics of culture events

Karin Hindsbo blir Nasjonalmuseets nye direktør


Karin Hindsbo blir Nasjonalmuseets nye direktør

Av: Synnøve Elisabeth Nord

OSLONORGE: Nasjonalmuseets nye styreleder Linda Bernander Silseth kunngjorde mandag 6. februar hvem som blir Nasjonalmuseets nye direktør
. Danske Karin Hindsbo overtar ledelsen den 1
. juni  i år. Hun er ansatt i et åremål på seks år.

Karin Hindbo blir Nasjonalmuseets nye direktør.

Karin Hindbo blir Nasjonalmuseets nye direktør.

Tretten søkere

Direktørstillingen ble utlyst i inn- og utland den 11
. november i fjor. Det var tretten søkere til stillingen. Et ansettelsesutvalg i museets styre har sammen med hele styret og et eksternt rekrutteringsfirma stått for ansettelsesprosessen. Et enstemmig styre står bak ansettelsen. Ansettelsesutvalget har bestått av Linda Bernander Silseth som leder, Jan Erik Knarbakk nestleder og ansattes representant Randi Godø.

Den nye direktøren presentert for pressen

Linda Bernander Silseth presenterte den nye direktøren, og påpekte raskt her hadde de valgt en sterk kunstfaglig leder, som er opptatt av å sette kunsten inn i en større sammenheng.

Karin Hindsbo kommer fra stillingen som direktør for KODE – kunstmuseene i Bergen
. Før det var hun i to år leder for Sørlandets Kunstmuseum. Hun har mastergrad i kunsthistorie fra Danmark, og har vært kunstfaglig leder i Kunsthall Århus og Den Frie Utstilling i København. Til sammen har hun ti års ledererfaring.

Nasjonalmuseets styre påpeker: ”Karin Hindsbo er en av Nordens dyktigste museumsledere, og vil være rett kvinne til å lede Nasjonalmuseet inn i en avgjørende epoke. Styret har vektlagt hennes tunge ledererfaring og erfaring fra lederskap i omstilling, kunstfaglige bakgrunn, hennes sterke formidlingsevne og evnen til å snakke frem kunsten i et samfunnsperspektiv.” 

Nasjonalmuseet er en av de aller viktigste kunstinstitusjonene i Norden. Nå er man inne i en stor bygge- og samordningsprosess. Det nye felles bygget på Vestbanen skal stå ferdig i 2020

Screening should be employed if the doctor suspects that viagra online may not be entirely correct. For the elderly and for others,.

. Styret har sett oppgaven med å ansette ny direktør som en av styrets aller viktigste oppgaver.

Det var flere kvalifiserte søkere, også nåværende direktør Audun Eckhoff. Han har allerede sittet i åtte år i stillingen. Silseth påpekte spesielt at han har etablert en ny organisasjon av de samordnede museene, har gjennomført flere vellykkede utstillingsprosjekter, og har bidratt til besøksrekord i 2016.

Karin Hindsbo uttrykte at hun var veldig glad for tilliten som styret har vist henne, men sa at hun også er ydmyk og gleder seg til samarbeidet med alle de ansatte i Nasjonalmuseet. Hvem kan vel si nei til en slik utfordring?

 Nasjonalgalleriet ?

Etterpå fikk hun blant annet spørsmål om Nasjonalgalleriets bygning skal være en del av det nye museet. Nasjonalgalleriet, Kunstindustrimuseet, Museet for samtidskunst og Arkitekturmuseet er som kjent alle samlet under den felles ”paraplyen” Nasjonalmuseet. Mange har uttalt seg for at Nasjonalmuseets bygning fortsatt må kunne brukes til kunst. Her svarte hun veldig diplomatisk at hun ikke tiltrer før 1. juni, men at Nasjonalmuseet har ansvar for alle de fraflyttede bygningene. Hun mente det var for tidlig å komme med noen erklæringer om slike ting allerede nå.

 

Tagged as: , , , , , , , , , , , , ,