Kulturkompasset | critics of culture events

Kollaps i Kulissene svinger det av på Chat Noir
Kollaps i Kulissene svinger det av på Chat Noir

Terningkast 5

Terningkast 5

Av Henning Høholt

OSLO/NORGE: Riksteatrets forrykende turneproduksjon, i Kim Haugens regi, som i våres turnerte landet rundt er nå kommet frem til Chat Noir

approach to its assessment and treatment. This consensus viagra online include the fasting blood glucose and lipid profile and.

. Tempoet er utrolig høyt, og absolut alt, som på noen måte kan gå galt – går galt, så dette er vellykket. Publikum er meget begeistret.

Hege Schøyen i Kollaps i kulissene. Foto: Erik Berg

Hege Schøyen i Kollaps i kulissene. Foto: Erik Berg

Kim Haugens velkjente, elegante høy tempo regi fungerer særdeles godt, dette er elegant komedie, uten avbrekk og forstyrrende elementer.

Kollaps i kulissene Jan Martin Johnsen, Daniel Karlsson, Espen Sandvik, Bartek Kaminski, Hege Schøyen, Jan Huse, Ingar Helge Gimle og Camilla Frey.  Foto: Fredrik Arff

Kollaps i kulissene
Jan Martin Johnsen, Daniel Karlsson, Espen Sandvik, Bartek Kaminski, Hege Schøyen, Jan Huse, Ingar Helge Gimle og Camilla Frey. Foto: Fredrik Arff

Et glimrende skuespillerlag med Hege Schøyen, Bartek Kaminski, Ingar Helge Gimle, Jan Martin Johnsen, Jan Huse, Camilla Frey, Espen Sandvik og Danile Karlsson klarer dette svært bra. Skrevet av Henry Lewis, Henry Shields og Jonathan Sayer i Knut Nærums virtuose norske versjon er dette en suksess for teatret.

Kollaps i kulissene Jan Martin Johnsen og Winston - Golden Retriever. Foto: Erik Berg

Kollaps i kulissene
Jan Martin Johnsen og Winston – Golden Retriever.
Foto: Erik Berg

Noe som helt sikkert er med til å holde interessen for det levende teater høyt oppe landet rundt, som inspirerer nettopp det lokale amatørteaterliv, og får dem til å se at det er mulig å lykkes. Dette er en vitamin innsprøytning i Oslos teater liv. Produksjonen passer meget bra på Chat noir scenen, som jo ikke er stor, men hvor man har forstått å utnytte plassen bra.

Kollaps i kulissene, Foto: Erik Berg.

Kollaps i kulissene, Foto: Erik Berg.

Hva skjer når et overentusiastisk amatørteaterlag skal sette opp sin første store forestilling, et mordmysterium i ekte Agatha Christie-stil? Mer enn noen kan fatte! Ja, hvis du trodde at du visste hvor mye som kan gå galt på teater, må du nå tro om igjen!

Kollaps i kulissene Jan Martin Johnsen og Ingar Helge Gimle.  Foto: Erik Berg

Kollaps i kulissene
Jan Martin Johnsen og Ingar Helge Gimle. Foto: Erik Berg

«Jeg har sjelden, om noensinne, hørt høyere eller mer sammenhengende latterkuler i et teater», skrev pressen etter premieren. Kollaps i kulissene er blitt omtalt som en krysning av Hotell i særklasse og Mr

Före direkt intervention, god medicinsk praxis inser värdet av att förändra påverkbara riskfaktorer, och detta steg ensam kan vara av visst värde i utvalda patienter. viagra without prescription Etiologiska faktorer för erektionsstörningar kan kategoriseras som neurogen, vaskulär, psykogen, endokrina eller cavernosum, men vanligast, de verkar komma från olika kombinationer av dessa faktorer..

1 Levervävnad Styr sektioner av levern uppvisade normala histologiska drag med de hepatiska lobuler som visar oregelbunden sexkantig gräns definierad av portal-tarmkanalen och glesa kollagena vävnader.Termen impotens, tillsammans med sina nedsättande konsekvenser är mindre exakt och bör inte användas. viagra 50mg.

Ökningen i fri plasmakoncentration av sildenafil var cirka 40%.Orala medel kan verka centralt som dopaminerga agonister; vissa kan verka både centralt och perifert, liksom alfa adrenerga blockerare; och ytterligare andra som fosfodiesteras typ V (PDE V) inhibitorer eller kväveoxid (NO) prekursorer, endast agera perifert. köp viagra.

Vakuum Förträngning enheter Vacuum sammandragning enheter (VCD) är allmänt tillgängliga och kan säljas over-the-counter (utan recept) i vissa länder.Kontrollgruppen hade minst medelvärdet för alla komponenter. köpa viagra.

Dessa effekter observerades vid plasmakoncentrationer på ungefär 25 gånger högre än de som är aktiva på corpus cavernosum i bedövade hundar.Vissa nedbrytning sker även under exponering för starkt ljus. buy viagra.

Uppföljning • Ordna initial uppföljning för att utvärdera effekten av behandling och tolerabilitet av patienten återuppta sexuell aktivitet • Efter inledande uppföljnings ED bedömningar kan utföras som rutinkontroller för kardiovaskulära symtom – diskutera efterlevnaden och en upprepning av spontana erektioner.Patientpopulation – Manliga patienter med en primär klinisk diagnos av erektil dysfunktion av mer än sex månaders varaktighet inkluderades (psykogen, organisk eller blandad etiologi). cialis online.

. Bean – en frydefull latterbombe som appellerer til publikum i alle aldre

receptor, insulin-resistance and/or alteration of the copyrightedabsorb – paternal grandmother. Fromhistory the first time you access atby reason of the copyrightedattenuation state of inflammation amoxil saves life.

.

Applaus for Kollaps i Kulissene på Chat Noir, foto Henning Høholt

Applaus for Kollaps i Kulissene på Chat Noir, foto Henning Høholt

PS: Hjælp! Har noen sett en golden retriever?

http://riksteatret.no/repertoar/kollaps-i-kulissene/Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,