Kulturkompasset | critics of culture events

Koritzinsky-biografi som jødisk krigshistorieOslo 20.6.2018

Av Torkil Baden

Fotos: Liv og Torkil Baden

KORITZINSKY

Jødisk-norsk familiehistorie i krig og fred

Fortalt av Erik W
. Koritzinsky

Kolofon forlag. 264 sider. Pris kr 399 Nok.

Erik Koritzinsky med Mats Tangestuen fra Jødisk Museum

Erik Koritzinsky (født 1933) legger nå fram nye og rystende detaljer om jødiske skjebner under krigen. Disse ble omtalt for et stort publikum på Jødisk Museum i Oslo da hans nye selvbiografi ble presentert.

 

En av Koritzinskys unike historier er om ordren fra Gestapo i Oslo til nazi-ordføreren i Kristiansund: Forbered deportasjon av Koritzinsky-barna
. Planen var å fullføre utsendelsen av jøder, påbegynt i 1942, til den visse død i Auschwitz. Erik var den eldste i søskenflokken på fem der Theo, senere politiker og pedagog, var den yngste.

 

Sabotørene stoppet Auschwitz-turen

Hentingen i Kristiansund ble ikke iverksatt. Ved pressekonferansen fortalte sabotøren Sverre Kokkin at han i november 1944 syklet med stjålet dynamitt fra Sollihøgda til Bærum. Han tilhørte Pelle-gruppen, og med dynamitten skadet gruppen seks skip i Oslo havn

the ED. sildenafil citrate or slow, either now or in the past?”.

. Erik Koritzinskys teori er at dette skapte et transportproblem for tyskerne, og resultatet var at søskenflokken aldri ble hentet.

Sabotøren Sverre Kokkin (92) forteller om Pelle-gruppen og aksjonen i Oslo havn i 1944.

Det var et sterkt øyeblikk da Erik Koritzinsky takket 92-årige Kokkin for at han reddet livet hans
. Kokkin er sammen med gruppens leder Reidar Formo den siste gjenlevende av Pelle-gruppen. Syv ble henrettet på nyåret i 1945. Formos kommunistiske overbevisning var årsaken til at Pelle-gruppens viktige innsats ble neglisjert av norske myndigheter i ettertiden.  Frykten for den ekspanderende kommunismen i Øst-Europa rammet også norske borgere
. Først i senere år har Kokkin lyktes å gjøre historien om Pelle-gruppen kjent, og et minnesmerke på Aker Brygge vitner om dette.

Presentasjonen av boken skjedde både ved en pressekonferanse kl. 14 og ved en åpen samling kl.18. Til sammen 150 mennesker fulgte forfatterens livlige fortelling der tårer og latter gikk hånd i hånd,

Selvbiografien favner vidt og er både en privat familiefortelling og en bred skildring av 1900-tallet. Den spenner fra slektens røtter i Polen, om bestefaren som solgte klokker, faren som var overlege i Kristiansund og Trondhjem, forfatterens eget aktive liv i forretningsverdenen, hans bånd til Frankrike, og hans syn på det jødiske og antisemittisme i nyere tid.

Stort og lydhørt publikum.

I sin mangfoldighet, som omfatter viktige begivenheter i det norske samfunnet og refleksjoner om samtiden, har boken interesse for et stort publikum. Forfatteren presenterte selvbiografien som et historisk dokument, og det er den,

Kåre Finski

Avspillingen av et TV-program fra 1981 ledet av Harald Tusberg ble en munter avslutning på lanseringen. Navnet Koritzinsky er blitt skrevet på mange slags måter, og til Tusberg fortalte forfatteren om Kåre Finski, Kosesinski og mange andre. På en regning fra Bærum septik sto det Havitynitsky. I 2018 utgjør samlingen 1243 feilstavinger, noe som har kvalifisert til Guiness-verdensrekord!

Tagged as: , , , , , ,