Kulturkompasset | critics of culture events

KRISTIAN BLYSTAD OG BÅRD BREIVIK får ANDERS JAHRES KULTURPRIS 2011


ANDERS JAHRES KULTURPRIS 2011 tildeles billedhuggerne KRISTIAN BLYSTAD OG BÅRD BREIVIK

ANDERS JAHRES KULTURPRIS 2011 tildeles billedhuggerne KRISTIAN BLYSTAD OG BÅRD BREIVIK

ANDERS JAHRES KULTURPRIS 2011

TIL BILLEDHUGGERNE KRISTIAN BLYSTAD OG BÅRD BREIVIK

Anders Jahres Pris for yngre kunstnere til billedhuggerne Kristine Roald Sandøy og Signe Løvland Solberg

Prisutvalget i AJHS ønsker å hedre de to fremragende billedhuggerne Kristian Blystad og Bård Breivik med Anders Jahres Kulturpris.

Gjennom en sterk forankring i håndverkstradisjonene, en stor og mangfoldig produksjon og viktige pedagogiske innsatser, har Kristian Blystad og Bård Breivik bidratt til å styrke og fornye billedhuggerkunsten i Norge
. De har også stått sentralt i utviklingen den tredimensjonale kunstens rolle i forhold til arkitektur og byrom.

Kristian Blystad og Bård Breivik er billedhuggere av internasjonalt format. De er nestorer på sine felt i Norden og kjent og anerkjent langt utover snevre kunstmiljøer.

I samråd med Prisutvalget har de utpekt hver sin juniorprisvinner, billedhuggerne Kristine Roald Sandøy (28 år) og Signe Løvland Solberg (26 år).

Prisene på til sammen 1,2 millioner kroner vil bli overrakt ved en høytidelighet i Universitetets Aula 8

Vacuum constriction devices (VCD) are widely available sildenafil side effects Intracavernosal Injection Therapy.

. september – og er den største æresbelønning for kulturell innsats i dagens Norge. Årets to hovedprisvinnerne mottar hver kr 500 000. Vinnerne til prisene for yngre kunstnere mottar kr 100 000 hver.

Prisutvalget består av Åse Kleveland (leder), Bentein Baardson, Øivin Fjeldstad, Svein Olav Hoff og Kjetil Trædal Thorsen.

Informasjon om Anders Jahres Humanitær Stiftelse finnes på www.ajhs.no

KRISTIAN BLYSTAD

Kristian Blystad (f 1946) har også arbeidet både i tre og bronse, men det er i steinskulpturene han har nådd lengst. Han er utdannet ved Bergens Kunsthåndverksskole og Statens Kunstakademi (1972-76) under professor Per Palle Storm. Og det var av Storm han lærte håndverket, men han har gått videre og blitt en mester i antydningens kunst.

Det er få som i likhet med ham kan få den harde steinen til å fylles med liv og dynamikk bare ved hjelp av noen få grep. På den måten vedblir steinen å være stein, samtidig som den også antyder deler av et menneske. Men Blystad kan også lage karakterportretter på mer tradisjonelt vis, og ikke minst få skulptur og arkitektur til å arbeide sammen slik at overgangene blir umerkelige. Det viser bl.a. hans arbeider på Operahuset i Oslo, og i Biblioteket i Alexandria. Blystad er blitt kommandør av St. Olavs orden for sin innsats.

BÅRD BREIVIK

Bård Breivik (f 1948) var én av de første som arbeidet med konseptkunst i Norge, en kunstform hvor idéen er viktigere enn realiseringen av den. Men slik har det bare sjelden vært i Breiviks tilfelle. For selv om han oppdaget konseptkunsten, da han studerte ved St. Martin’s School of Art i London, hadde han også gått på Bergens Kunsthåndverksskole og lært håndverket. Og håndverk og teknikk har alltid interessert ham. Han var tidlig prosessorientert i sitt arbeid og ble raskt toneangivende i kunstmiljøet i Bergen utover i 1970-årene.

Derfor ble han opptatt av etnografiske objekter, som båtformer og årer, og varierte og bearbeidet dem utover bruk og funksjon. Han har også kastet seg over moderne teknologi og vitenskap, og resultatene har ofte vært oppsiktsvekkende. I de senere årene har han arbeidet mest med steinskulpturer i det offentlige rom, blant annet i Bergen, Lillehammer, Gulen, Oslo og Göteborg.

Blystad og Breivik har begge hatt separatutstillinger i viktige nasjonale og internasjonale museer og samlinger.

Anders Jahres pris for yngre kunstnere tildeles i år Kristine Roald Sandøy og Signe Løvland Solberg i samråd med årets hovedprisvinnere.

Kristine Roald Sandøy er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo på Metallfag.

Signe Løvland Solberg er også utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo på Metallfag.

Om begge sies det at de er forskjellige og komplementære. Sandøy arbeider med lette bevegelige og humoristiske skulpturer, mens Solberg arbeider med monumentale og store skulpturer.

Anders Jahres Kulturpris skal være en æresbelønning for fremragende innsats, fortrinnsvis på forskjellige felter i norsk kulturliv.

TIDLIGERE ER PRISEN BLITT TILDELT:

1990      Asbjørn Aarnes og Nils Aas

1991      Mariss Jansons

1992      Benny Motzfeldt og Halldis Moren Vesaas

1993      Robert Levin og Stein Mehren

1994      Jakob Weidemann

1995      Ingrid Bjoner og Jan Garbarek

1996      Liv Ullmann, juniorpris til Gjertrud Jynge

1997      Arne Nordheim og Gordon Hølmebakk, juniorpris til Gisle Kverndokk og Cathrine Grøndahl

1998      Bergliot Hobæk Haff og Bentein Baardson, juniorpris til Nikolaj Frobenius og Herborg Kråkevik

1999      Leif Ove Andsnes, Solveig Kringlebotn og Truls Mørk

2000      Liv Dommersnes og Frans Widerberg, juniorpris til Andrea Bræin Hovig og Per Enoksson

2001      Knut Skram og Knut Ødegaard, juniorpris til Kari Postma Sundan og Steinar Opstad

2002      Tone Vigeland og Jan Groth, juniorpris til Synnøve Øyen og Tomas Ramberg

2003      Sverre Fehn og Kjetil Trædal Thorsen

2004      Ingvar Ambjørnsen og Geir Kjetsaa, juniorpris til Bjarte Breiteig og Alexander Rybak

2005      Håkon Bleken og Jens Johannessen, juniorpris til Sverre Koren Bjertnæs og Christoffer Fjeldstad

2006      Jon Fosse, Svein Sturla Hungnes og Toralv Maurstad

2007      Karin Krog og Arve Tellefsen, juniorpris til Trondheimsolistene

2008      Ulla-Mari Brantenberg og Peter Opsvik, juniorpris til Tuva Gonsholt og Daniel Rybakken

2009      Mari Boine og Espen Giljane

2010      Soon-Mi Chung/Stephan Barratt-Due og Tom Sandberg, juniorpris til Barratt Dues juniororkester og Unn Fahlstrøm

Tagged as: ,