Kulturkompasset | critics of culture events

Kulturdepartementet gir tilskudd til turnénettverk for dans


Kulturdepartementet gir tilskudd til turnénettverk for dans

 
Kulturdepartementet gir tilskudd til turnénettverk for dans. Foto fra Kulturdepartementet.

Kulturdepartementet gir tilskudd til turnénettverk for dans. Foto fra Kulturdepartementet.

Kulturdepartementet gir tre millioner kroner fra spillemidlene til Dansens Hus til etableringen av Dansenett Norge.

 
kulturminister Linda Hofstad Helleland

kulturminister Linda Hofstad Helleland

OSLO/NORGE: – Regjeringen ønsker å støtte opp om Dansens Hus og de fire regionale kompetansesentrene som nå går sammen om å gjøre norsk og internasjonal dansekunst mer tilgjengelig for publikum over hele landet, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Dansenett Norge etableres som et prosjekt i regi av Dansens Hus i samarbeid med Bærum Kulturhus, Dansearena nord, Dansekunst i Trondheim og Sør-Trøndelag og Regional Arena for Samtidsdans i Sandnes.

Gjennom etableringen av Dansenett Norge samles kompetanse fra noen av Norges viktigste aktører for visning av samtidig dansekunst.

“– Vi er glade for å kunne bidra til denne satsningen på dansefeltet. Vi får til bedre lokale samarbeid, og flere forestillinger vil kunne treffe et større publikum”, sier kulturministeren.

Dansens Hus (Oslo)

– Skal bidra til aktivt til å styrke utviklingen av dans i hele Norge, gjennom et bredt samarbeid med ulike scenekunstmiljø.

– 21 927 publikummere, 34 produksjoner og 187 forestillinger på egen scene i 2016.

Administrativ leder, Stein Slyngstad.

Bærum kulturhus

Bærum kulturhus

Bærum kulturhus

– En av landets mest aktive scener for samtidsdans med tydelige kunstneriske ambisjoner

Intracavernosal injection therapy is a well established viagra for sale specific patient profiles, at the discretion of the.

.

-Inngår også i nettverket “Foreningen Norsk turnénettverk for dans og scenekunst”. Et  samarbeid med 15 andre kulturhus/scener i 13 fylker.

Kulturhussjef, Morten Walderhaug.

Dansearena nord (Hammerfest)

– Kompetanse- og nettverkssenter for dans i Nord-Norge med arbeidsområde hovedsakelig i Nordland, Troms og Finnmark.

– Co-produserer forestillinger med kunstnere fra regionen og tilbyr Artist in Residence i tilknytning til sitt studio i Arktisk kultursenter i Hammerfest
.

Direktør, Susanne Næss Nielsen.

Dansekunst i Trondheim og Sør-Trøndelag (DansiT)

– Regionalt senter for dansekunst i Trondheim og Midt-Norge.

– Inngår i ulike former for co-produksjoner, mottar gjestespill, er turnéarrangør for dans i Midt-Norge og arrangerer Multiplié dansefestival.

Daglig leder, Arnhild Staal Pettersen.

Regional Arena for Samtidsdans (RAS) i Sandnes kulturhus

– Sandnes kulturhus har som eneste scene i Stavanger-regionen hatt dans som satsningsområde siden åpningen i 1999.

– Programmerer regional, nasjonal og internasjonal samtidsdans, og produserer og co-produserer også egne danseforestillinger.

Daglig leder, Therese Markhus.

Tagged as: , , , , , , , , , , , , ,