Kulturkompasset | critics of culture events

Kunstnerforeningen flytter til Engebret


Kunstnerforeningen flytter til Engebret

Bjørn Birch, Formann og sekretær Guri Heinonen i Kunstnerforeningen i midten, omgitt av restauratør Kay Johnsen (til høyre) og Siri Jensen (ytterst til venstre) -Nen av Kunstnerforeningens skjold i bakgrunnen. Foto Henning Høholt

Av Henning Høholt, tekst og fotos.

OSLO/NORGE:  Mandag 31. Mars begynner samarbeidet for alvor mellom Engebret Cafe (anno 1855) og Kunstnerforeningen (anno 1848).

Restauratørparret Siri Jensen og Kay Johnsen som driver Engebret Cafe  ønsker velkommen til et hyggelig måltid i sjarmerende lokaler som oser av tradisjon og historie.

De jobbet også på Blom på midten av 1980 tallet, og kjenner Kunstnerforeningens historie svært godt. Den siste uken har representanter for Kunstnerforeningens ledelse med formannen Bjørn Birch i spissen,  samarbeidet om å montere mange av foreningens skjolde, bilder og mange skulpturer. Nina Sundbye har laget en rekke av dem. Følg med framover.

Engebret. Foran skulpturen av skuespiller Johannes Brun. Foto Henning Høholt 2014.

Kunstnerforeningen på Engebret blir en stor kulturhistorisk begivenhet.

1800-tallets frodige teaterliv på Bankplassen skapte behov for en trivelig kafé for skuespillere og andre.

Engebret har fått navnet sitt etter “gründer”, Engebret Christophersenfra Nord Odal. Engebret ble en viktig møteplass for skuespillere, politikere og kunstnere, 155 år etter er Engebret Cafés popularitet like stor.

Johannes Brun, bevokter inngangen til Engebrett. foto Henning Høholt

Les den frodige historien om Engebret og alle kunstnerne på http://engebret-cafe.no/historien/

Les også om Kunstnerforeningen på: http://www.kunstnerforeningen.no/

Kunstnerforeningen – Historikk:

Kunstnerforeningen ble stiftet første gang av maleren Hans Gude, fiolinisten Ole Bull og deres venner i 1848. Den første forening hadde hatt ti ideelle mål: å arbeide for det internasjonale kunstliv og skaffe unge talenter stipendier og sjanse for å komme ut og lære.

I Engebrets bar kan man nå bl.a. se skjoldene til fremtredende medlemmer i Kunstnerforeningen. Øverst fra venstre Espen Skjønberg, Mentz Schulerod, og Kjell Aukrust, nedenunder Charlie Chaplin. Foto Henning Høholt.

Foreningen av 1860 var mer opptatt av det gode samvær på tvers av fag-grensene.I sin senere utvikling har Kunstnerforeningen forsøkt å følge begge disse mål. At billedkunstnerne i 1880-årene, forfatterne i 90- årene laget sine egne faglige foreninger, har bare forsterket behovet for en tverrkunstnerisk klubb, og vi er fremdeles moderforeningen ved siden av fagforeningene.

Foreningen har hele tiden bestått av 5 grupper: Bildende kunstnere, Forfattere, Arkitekter, Musikere og Teater. I tillegg har foreningen alltid tatt opp passive medlemmer blant museums- og gallerifolk, mesener og andre med nær tilknytning til de enkelte kunstneriske faggrupper.

Skilt som forteller om Engebrets historie. Foto Henning Høholt

Tagged as: , , , , , , , , ,