Kulturkompasset | critics of culture events

Kunstnernes Europa på Astrup Fearnley Museet


Kunstnernes Europa fra 18. September

Helen Marten, Orchids, or a hemispherical bottom, 2013. Kunstnernes Europa.18.09.2014-01.02.2015 på Astrup Fearnley Museet.

18.09.2014-01.02.2015

Kuratorer Hans Ulrich Obrist, Thomas Boutoux og Gunnar B

Sample Psychosocial Assessment Questions How long does sildenafil last? for general use. Long-term follow-up of all treatment.

. Kvaran

OSLO/NORGE: Astrup Fearnley Museet har i løpet av de siste 10 årene initiert og organisert en rekke utstillinger som har kartlagt ulike lands kunstscener. Museet har undersøkt den nye kunstscenen i Nord-Amerika, Kina, India og Brasil. De siste tre årene har museet jobbet mot en utstilling med unge europeiske kunstnere.

Europa er et kontinent bestående av ulike nasjoner og ulike språklige og kulturelle enheter. Dette gjør den europeiske kunstscenen enda mer mangfoldig enn de øvrige undersøkte kunstscenene. Grunnet denne kompleksiteten har også utstillingsprosjektet blitt tilsvarende omfattende.

Utstillingens kuratorer, Hans Ulrich Obrist, Thomas Boutoux og Gunnar B. Kvaran, har dannet en «organisk kuratormodell» som gjør at utstillingen kan endre og utvikle seg over tid.Utstillingen på Astrup Fearnley Museet samler 32 unge kunstnere under 35 år fra åtte europeiske byer: Oslo, Berlin, Brussel, Paris, London, Zürich, Praha og Lisboa.Kuratorene har valgt ut to kunstnere fra hver av byene/kunstscenene, en «korrespondent» og et alternativt utstillingsrom «Alternative Space». Korrespondentene har igjen invitert ytterligere to kunstnere med i utstillingen. Til sammen vil utstillingen samle 32 kunstnere og åtte Alternative Spaces fra de nevnte åtte europeiske byene. I løpet av utstillingsperioden vil de ulike Alternative Spaces skape en rekke av utstillinger i utstillingen, med egne åpninger utover høsten der de vil presentere et spesiallaget prosjekt.

Astrup Fearnley Museet, Oslo. Foto Henning Høholt 2014

Utstillingens tema
Utstillingens hovedtema er unge kunstneres mobilitet og migrasjon i Europa. Det faktum at forbindelsen mellom europeiske land har endret seg radikalt med utviklingen av EU, og stadig mer åpne landegrensene har medført en flyt av kunstneriske ideer og møter mellom ulike kunst- og kulturscener. EU er hovedsakelig utviklet for å forenkle finansielle og kommersielle transaksjoner i Europa. Selv om denne modellen ikke inkluderer kunst- og kulturspørsmål, har europeiske kunstnere likevel hatt fordeler av reduserte grenser, og kunnet etablere seg der de ser nye muligheter.

I tillegg til dette har også EUs introduksjon av en ny reformasjon (Bologna-prosessen) innenfor kunsthøyskolene i Europa på 90-tallet endret tradisjonelle statlige kunstskoler, basert på tekniske ferdigheter, til mer akademisk forskningsbaserte utdannelser. Denne reformasjonen har radikalt endret kunstskolenes kunnskapsproduksjon, og har resultert i at kunstskoler og universiteter produserer intellektuelle som enten blir kunstnere eller kritikere, kuratorer, galleriarbeidere eller andre former for fagpersoner innen kunstverdenen.

Europa er et område som er mer polysentrisk enn noen gang før, hvor kunstnere kommer og går fra en by til en annen, uten lenger å være knyttet til sine hjemland eller definert ut fra den kanon og de regler som tidligere har definert og strukturert de ulike europeiske kunstnasjonene. Utstillingen vil tydeliggjøre dette og vil berøre spørsmålene omkring migrasjon og felles europeisk identitet.

Deltagende kunstnere (alfabetisk):
Gabriel Abrantes (1980), Portugal
Nel Aerts (1987), Belgia
Harold Ancart (1980), Belgia
Ed Atkins (1982), England
Neil Beloufa (1985) Frankrike
Juliette Blightman (1980), Tyskland
Petter Buhagen (1983), Norge
Simon Denny (1982), Tyskland
David Douard (1983), Frankrike
Joana Escoval (1982), Portugal
Loretta Farenholz (1981), Tyskland
Camille Henrot (1978), Frankrike
Hedwig Houben (1983), Belgia
Emil M Klein (1982), Sveits
Barbora Kleinhamplová (1984), Tsjekkia
the–family, Tyskland
Richard Loskot (1984), Tsjekkia
Helen Marten (1985), England
Joakim Martinussen (1984) & Halvor Rønning (1984), Norge
Caroline Mesquita (1989), Frankrike
Kasper Muller (1983), Sveits
Model Court (Lawrence Abu Hamdan, Sidsel Meineche Hansen, Lorenzo Pezzani, Oliver Rees), England
Shelly Nadashi (1981), Belgia
Richard Parry (1983), England
Aurora Passero (1984), Norge
André Romão (1984), Portugal
Pamela Rosenkranz (1979), Sveits
Pavla Sceranková (1980), Tsjekkia
Mariana Silva (1983), Portugal
Pavel Sterec (1985), Tsjekkia
Hannah Weinberger (1987) Sveits
Tori Wrånes (1978), Norge

Korrespondenter (alfabetisk):
John Beeson (1984), Tyskland
Fredi Fischli (1986), Sveits
Monica Holmen (1982), Norge
Martha Kirszenbaum (1983), Frankrike
Vaclav Magid (1979), Tsjekkia
João Mourão (1984), Portugal
Anne-Claire Schmitz (1982), Belgia
Luis da Silva (1978), Portugal
Jamie Stevens (1985), England

Alternative Spaces:
1857, Norge (Oslo). Åpner 20. november.
A Certain Lack of Coherence, Portugal (Porto). Åpner 23. oktober.
Abilene, Belgia (Brussel). Åpner 19. oktober.
Arcadia Missa, England (London). Åpner 6. november.
ETC gallery, Tsjekkia (Praha). Åpner 8. januar.
HA-CIE-ND-A, Sveits (Zürich). Åpner 22. januar.
New Theater, Tyskland (Berlin). Åpner 25. september.
Treize, Frankrike (Paris). Åpner 4. desember.

Arrangementer:
I forbindelse med utstillingen vil det arrangeres en egen Performance-weekend 1.-2. november med de deltagende performance-kunstnerne. Og en film-weekend 15.-16. november med spesielt fokus på utstillingens videokunstnere. I tillegg blir det bredt fokus på den europeiske kunstscenen, EU og kulturpolitikk i våre faste torsdagsforedrag hele høsten.

Kuratorer: Hans Ulrich Obrist, Thomas Boutoux og Gunnar B. Kvaran
.

Siste utstillingsdag: 01.02.2015

Tagged as: , ,