Kulturkompasset | critics of culture events

KUNSTPROSJEKTENE TIL OPERAEN i OsloKUNSTPROSJEKTENE TIL OPERAEN PRODUSERT AV KORO

Av Henning Høholt
.

Opera Scene teppe. unstner Pae White. Foto Jens Søvberg

OSLO: Ved inngangen til 2013 kan vi snart se tilbake på de første 5 årene siden den nye Operaen i Oslo ble åpnet 12.4.2008.

I nærvær av en lang rekke av Norges fremste kulturpersonligheter, samt majesteter og statsoverhoder og statsledere fra Norge, Danmark. Sverige, Finland, Island, Tyskland. Dette var en begivenhet, som ga et skille i Norges forhold til opera og ballett, i og med at det for første gang ble åpnet en egen bygning som hjemsted for Den Norske Opera & Ballett.

Fra operaens ledelses side ble dette gjennomført gjennom den enestående innsats av daværende operasjef Bjørn Simensen, som satte alt inn for at Norge skulle få en egen institusjon for Opera og Ballett. Selvsagt førsteklasses bakket opp av en utsøkt stab på Operaen ledet av daværende administrerende leder, direktør Bernt Bauge, samt i godt samarbeide og forståelse med Kulturdepartementet, Oslo Kommune, og en lang rekke andre impliserte parter.

Uansett Bjørn Simensen kan med rette kalles Operaens Far.

En helt annen side av operaen er det store arbeide som man har lagt ned i å skape en rekke utsøkte, mer eller mindre vellykkede kunstprosjekter i tilknytning til eller inne i operaen. De fleste er blitt ganske vellykkede, og fungerer bra i denne sammenhengen. I dette skal vi presentere en rekke av disse Kunstprosjektene:

Pae White, foto Jens Sølvberg

KUNSTPROSJEKTENE TIL OPERAEN i Oslo 

Gjennomføring av kunstprosjekter i statlig eide bygg har siden opprettelsen i 1976 vært KOROs hovedoppgave. I alle statlige byggeprosjekter avsettes i dag automatisk en prosentandel på inntil 1,5 % av byggekostnadene til kunst. Prosentandelen avhenger av faktorer som type bygg, byggets tilgjengelighet, antall brukere og grad av offentlighet. Byggets betydning og symbolverdi spiller også inn. Midlene disponeres av KORO som er ansvarlig for gjennomføringen av kunstprosjektene.

Noe av det jeg oppfatter som mest vellykket er:

Metafoil Sceneteppe, Pae White
Defineres som selvstendig/løskunst
. Det inngås brukeravtale med Operaen.

Umiddlebart var det et sjokk for mange at vi skulle få noe som minnet om krøllet metalfolie, imidlertid har det, ikke minst etter Paul Currans og lysavdelingens samarbeide om den glimrende lyssettingen, er blitt et storslået og særpreget forteppe, som umiddelbart ser ut som et stykke krøllet metallfolie, men som ved nærsyn viser seg å være et vakkert vævet stykke kunstverk, vevet i flere bredder, som er sydd sammen. Dette er meget vellykket, og Pae Whites idé er bra.

Olafur Eliassen foran hans kunstneriske instillasjon i Operaens foyer. foto Sebastian Behmann

Det neste kunstverket innendørs, som jeg føler er vellykket er:

The other wall, Olafur Eliasson
Integrert, vegger til garderobevolumer.

Dette kunstverket, som faktisk er veggene omkring toaletterne, plassert i forkant av garderobe området, og som samtidig avslutter den reelle delen av hallen.

Olafur eliassens garderobe omgivelser,

Veggene som består av skulpturelt formede vegger foran en neutral bakvegg,  som virker som om de konstant er i en langsom forandring på grunn av lyssettingen, som endrer styrke, fungerer godt.

 

Mindre vellykket er  Monica Bonvicinis lett klumpete skulptur She Lies som nå ligger og speiler seg i vannet ved Operaen

about How to get viagra 38TREATMENT FOR ERECTILE.

.

H.M. Dronning Sonja deltok ved den offisielle seremonien den 11. mai 2010. som markerer verkets ankomst, to år etter åpningen av Operaen. – To år som har vært helt nødvendige for å få realisert et så stort og teknisk komplekst verk, sier direktør Gro Kraft i KORO. ­ – Med She Lies fullføres og fullbyrdes det åtte år lange arbeidet med kunstprogrammet til operahuset.

 

Operaen med Monica Binvicinis skulptur She Lies foran, foto Werner Zellien

Operaen takker Christian Sveaas og Kistefos AS for en storartet gave som har bidratt kraftig til realiseringen av akkurat dette verket.
She Lies er en monumental skulptur bygget i syrefast stål og glasspaneler som måler ca 12 x 17 x 16 m. Hun er permanent installert og flyter på vannet midt i fjorden på en betongplattform, og rager 12 m over vannskorpen. Ved å dreie rundt sin egen akse i takt med tidevann og vind, tilbyr skulpturen skiftende opplevelser gjennom refleksjoner fra speilende og delvis gjennomsiktig overflater.

She Lies, Monica Bonvicini, foto Koro

Kulturkompassets estetiske oppfattelse av dette prosjektet er at dette ligger for høyt i vannet, slik at det ikke ser ut som om det er en flytende kopi av et “issfjell”.  Dermed har skulpturen mistet en del av sin eleganse.

Forplass og tak: Grude, Sannes, Blystad
Integrert, marmortaket.

She lies, Monica Bonvicini

 

 

Operaens fasader – Løvaas og Wagle. Foto: Koro.

Scenetårn og fasade, ved de to kunstnerinnerne Løvaas & Wagle har fulgt godt opp marmorens ide, og gitt en helt egen eleganse til opera huset. Integrert, scenetårnet
.

Operaen, Astrid Løvaas og Kristin Wagle

Hyperouvertyr Grunnstein, Elmes og Løfgren
Konseptuelt, handling på grunnsteinsseremoni, grunnstein plassert ved garderobene.

Site seeing, Guri Dahl red.
Bok utgitt av KORO som forlag

Swell, Trine Lise Nedreaas
Film/video. Produsert av KORO.

OPERA film, Bodil Furu
Film/video. Produsert av KORO.

Veileder for Operaens eksisterende samling.
Monteringsanvisning med bistand fra kurator.

Operaen bok oppslag. Foto Talleiv Taro Manum

FOR MER INFORMASJON OM KUNSTPROGRAMMET VED DEN NORSKE OPERA & BALLETT:
www.koro.nowww.operautsmykking.no
KORO er statens fagorgan for kunst i offentlige rom og den største kunstprodusenten i landet. I tillegg til kommunale og fylkeskommunale prosjekter, statlige leiebygg og uteromsprosjekter har KORO ca 65 statlige prosjekter i arbeid. Det største prosjektet er til Den Norske Opera & Ballett, hvor et oppnevnt kunstutvalg har arbeidet med kunstprogrammet siden 2002. Budsjett for kunstutvalgets totale arbeid vil ende godt innenfor totalbudsjett på ca 53 mill kroner. She Lies er deres siste kunstprosjekt.

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,