Kulturkompasset | critics of culture events

Linda Bernander Silseth ny styreleder Nasjonalmuseet


Linda Bernander Silseth

blir ny styreleder for

Nasjonalmuseet

Hofstad Helleland og Bernander Silseth. FOTO: Wenche Nybø, KUD

Kulturminister Linda Hofstad Helleland, tv.  og ny styreleder for Nasjonalmuseet Linda  Bernander Silseth, th. FOTO: Wenche Nybø, KUD

OSLO/NORGE: Kulturdepartementet har oppnevnt sine representanter til nytt styre for Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst
. Den nåværende styreperioden går ut ved årsskiftet, og nytt styre tiltrer 1. januar 2017. Linda Bernander Silseth blir ny styreleder for Nasjonalmuseet.
Den kommende fireårsperioden (2017 – 2020) er epokegjørende for Nasjonalmuseet, og det nye styret vil lede museet gjennom flere store prosesser:–         Styret skal ansette direktør for en ny åremålsperiode–         Landets største kunstsamling skal flyttes til Vestbanen–         Nordens største museumsbygg skal åpnes for publikum.– Jeg er glad for at vi har fått på plass et nytt styre med så dyktige personer, og jeg er trygg på at Nasjonalmuseet vil være godt rustet til å håndtere disse oppgavene, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Jeg er spesielt glad for at Linda Bernander Silseth takket ja til å lede styret i den kommende perioden

Rectal examination : sphincter tone and prostate examination What is sildenafil? shown broad spectrum efficacy in a majority of patients.

. Hun innehar nettopp de kvalitetene vi finner nødvendig for Nasjonalmuseet i dagens situasjon.

Kulturdepartementet skal ifølge vedtektene oppnevne tre av styrets syv medlemmer (med personlige varamedlemmer), én av disse tre skal være styreleder, mens styret selv velger nestleder.

Det nye styret vil ha følgende sammensetning:

Oppnevnt av Kulturdepartementet:

1.       Styreleder:                Linda Bernander Silseth

Vararepresentant:    Marianne Lie

2.       Styremedlem:          Ellen Tveit Klingenberg

Vararepresentant:       Daniel Kjørberg Siraj

3.       Styremedlem:          Jan Erik Knarbakk

Vararepresentant:       Silje Brandvoll

Oppnevnt av Stiftelsen Kunstindustrimuseet i Oslo:

4.       Styremedlem:          Axel Frederick Meyer

Vararepresentant:       Cecilie Broch Knudsen

Oppnevnt av Stiftelsen Arkitekturmuseet:

5.       Styremedlem:          Pål Henry Engh

Vararepresentant:       Jenny B. Osuldsen

Oppnevnt av de tilsatte ved Nasjonalmuseet:

6.       Styremedlem:          Rolf Yngve Uggen

Vararepresentant:       Bjørg Borgersen

7.       Styremedlem:          Randi Godø

Vararepresentant:               Vibeke Waallann Hansen

 

Tagged as: , , , , , , ,