Kulturkompasset | critics of culture events

LISE NORDAL – Danseinformasjonens Ærespris
LISE NORDAL – Danseinformasjonens Ærespris

Av Henning Høholt

Lise Nordal, festivaldirektør & kunstnerisk leder for CODA festivalen.  Fikk i dag Danseinformasjons Ærespris i forbndelse med en av Festivalens forestillinger i Dansens Hus.

Lise Nordal, festivaldirektør & kunstnerisk leder for CODA festivalen. Fikk i kveld Danseinformasjons Ærespris i forbindelse med en av Festivalens forestillinger i Dansens Hus.

OSLO/NORGE: Under CODA Festivalens andre dags forestilling på Dansens Hus, 15.oktober 2015, Deep Dish Liquid Loft/ Chris Haring, fikk det store publikum en ekstra inspirerende opplevelse. CODA Festivalens Kunstneriske og administrerende leder, LISE NORDAL ble overrakt Danseinformasjons Ærespris til stor jubel fra et vellopplagt publikum.

Lise Nordal har gjennom et helt liv i dansens tjeneste gått i bresjen for det som ligger hennes hjerte nærmest dansen.

 

 Lise Nordal mottok Danseinformasjonens ærespris 2015 for sitt imponerende og omfattende arbeid som danser, pedagog, koreograf, kunstnerisk initiativtaker og kurator.

Prisen ble delt ut den 15. oktober på Dansens Hus etter forestillingen Deep Dish og prisutdeler var statssekretær i Kulturdepartementet Bjørgulv Vinje Borgundvaag. Som holdt en vellforberedt og vellfundert overrekkelsestale. Æresprisen deles ut for 19. gang, og er tidligere tildelt bl.a. Edith Roger, Anne Borg, Runar Borge, Anne Grete Eriksen, Ellen Kjellberg, Oslo Dance Ensemble og Marte Sæther. Mange av de tidligere prominente mottakere av Æresprisen var tilstede ve denne begivenheten, og hyldet Lise Nordal.-

Prisen, som er bronsestatuetten Narren av Nina Sundbye og et stipend på 25 000.

Prisen, som er bronsestatuetten Narren av Nina Sundbye og et stipend på 25 000.

Lise Nordal – en pioner innen dansen

Lise Nordal er en pioner innenfor den moderne dansen i Norge, og hun har vært med å forme utviklingen av norsk dans. Om hennes kunstnerskap er det blitt sagt at dansen skal oppleves og ikkeforestilles eller tolkes. Selv sier Lise Nordal om sine koreografier at de er danset musikk, og hun samarbeidet tett med musikere og komponister i sine arbeider. Nordal jobbet også med nye virkemidler i sine verker som bl.a. film og lysbilder.

Nordal hentet impulser fra både Europa og USA, og brakte Merce Cunningham Dance Company for første gang til Norge ved å invitere ham til CODA-festivalen i 2002. Hun var også en av drivkreftene bak åpningen av Dansens År i 1993 og har jobbet iherdig i over fire tiår med å gi dansen en like naturlig plass i samfunnet som musikk og litteratur. Lise Nordal er for en legende å regne innen norsk dans.

Lise Nordal med Nina Sundbys skulptur Narren - Danseinformasjons Ærespris, etter overrekkelsen på Dansens Hus, 15.10.2015. Foto Henning Høholt

Lise Nordal med Nina Sundbys skulptur Narren – Danseinformasjons Ærespris, etter overrekkelsen på Dansens Hus, 15.10.2015. Foto Henning Høholt

Fra ærespriskomiteens begrunnelse:
Etter over førti år med nyskapende og engasjerende dansekunst, har Lise Nordal stadfestet hvilken enorm kraft og stemme hun er og har vært for den norske dansekunsten. Komiteen vektlegger hennes betydning allerede fra Collage Dansekompani, hvor hun startet som danser og senere ble både koreograf og kunstnerisk leder, før hun fra 1998 presenterte sine koreografier gjennom sitt eget NorDans produksjoner.

Med fokus på den nyskapende kunstformen var Lise Nordal en pådriver og en av initiativtakerne for samtidsdansfestivalen CODA, hvor målet har vært å bygge bro mellom norsk og internasjonal samtidsdans. Med sine samarbeidspartnere har hun vært med på å drive frem en festival som markerer seg på et meget høyt, internasjonalt kunstnerisk nivå. Hennes innsats kan sies å ha vært enestående for festivalen og har bidratt direkte til dens kunstneriske relevans gjennom 15 år

Psykosocial Bedömnings exempel på frågor • “Har du lider av depression eller andra humör problem?” • “Hur är dina relationer med familjemedlemmar och andra viktiga personer i ditt liv?” • “Har du några svårigheter din arbetssituation?” (I förekommande fall) • “Hur är din nuvarande relation med din partner? Hur var det i det förflutna?” • “Var du någonsin utsatt för sexuella övergrepp (tvingad att ha sex)? Om ja, vilken effekt hade detta på dig då eller nu?” 29Sample sexuella historia Frågor • “Många män i din ålder börjar uppleva sexuella svårigheter, om du har ett sådant problem, skulle jag vara glad att diskutera detta ytterligare”: • “Kan du beskriva din sexuella problem?” • “När började dina erektionsproblem börja?” “Beskriv omständigheterna. viagra no prescription • Lokal Therapy Lokal terapi inkluderar intrakavemös injektion terapi, intrauretral terapi och vakuumanordningen terapi..

Kompatibilitets studier visade att sildenafilcitrat var stabil med alla tabletthjälpämnen förutom magnesiumstearat, vilket orsakar nedbrytning med sildenafil i binära blandningar under stressförhållanden. viagra 50mg 05) ökning av funktionella nefrotoxicitetsstudier indikatorer såsom BUN och serum kreatinin i sildenafilcitrat-behandlade råttor jämfört med kontrollen (Tabell 3) sexuella dysfunktioner..

Apomorfin är en dopaminerg agonist som agerar vid den centrala nervösa systemnivå.Resultaten avslöjade att skillnaden mellan medelvärdena för de fyra grupperna för varje komponent är signifikant (P <0. viagra kvinna.

Erektion upprätthålls genom kontinuerliga centrala och lokala stimuli. viagra online i membranpermeabiliteten och cellvolym homeostas den faktiska mekanism genom vilken Sildenafilcitrat inducerad cellulär degenerering observerats i detta experiment behöver utredas ytterligare nekrosen observeras beror sannolikt på den höga koncentrationen av Sildenafil citrate på levern och njurarna;..

det var vacuolations uppträder i stroma och förlust av njurblodkroppar som var mindre identifierade och Bowmans utrymmen var glest fördelade.Men på grund av den enorma mångfalden av den malaysiska kulturen, denna konsensus försöker inte täcka detaljerna i de etiska känsliga inblandade när det handlar om ED patienter. where to buy viagra.

Slutsats Resultaten som erhölls i denna studie efter administrering av 0. cialis 20mg Effekter på blodplättsfunktionen: Sildenafil hade ingen effekt i sig på trombocytaggregation inducerad av en rad aggregatoriska medel, men överensstämmer med inhibering av PDE5, sildenafil potentierade de antiaggregatoriska och disaggregatory åtgärder av SNP både in vitro och ex vivo..

.

Lise Nordals engasjement og drivkraft for samtidsdansen står fortsatt meget sterkt den dag i dag og baner fremdeles vei for ny norsk og internasjonal samtidsdans.

Ærespriskomiteen for 2015 består av Liv Bjørgum, Eivind Seljeseth, Hege Haagenrud, Karen Høybakk Mikalsen og Karl-Erik Nedregaard.

CV 

Lise Nordal, koreograf og kunstnerisk leder av NorDANS Produksjoner

Lise Nordal begynte å danse som 8-åring ved Kirkenær Ballettskole og senere ved Den Norske Operas Ballettskole under ledelse av Joan Harris. Etter Examen Artium i 1970, begynte hun på Den Norske Balletthøyskole hvor hun spesialiserte seg innenfor klassisk ballett og moderne dans.

UTENLANDSOPPHOLD

I 1972 – 73 videreutdannet hun seg i moderne dans ved London Contemporary Dance .

I 1979 – 81 oppholdt hun seg i New York City ved blant annet Viola Farber & Dancers, Dan Wagoner, June Finch (moderne), Ellen Webb (release), Maggie Black (klassisk), samt daglig trening ved New York City Intergral Yoga Center. I tillegg har hun en rekke kortere og lengre studieopphold bak seg i Køln, Paris, Stockholm, København, Wien, London og New York

endothelial dysfunction, increased oxidative stress and âinflammation [4,5].re and other vascular complications. For its diagnosis cativamente reduced in subjects suffering from erectile dysfunction amoxil online.

.

COLLAGE DANSEKOMPANI

Etter at hun kom tilbake fra England og London Contemporary Dance School i 1973, ble hun en av pionerene innenfor det meget unge dansemiljøet i Oslo. I 1974 var hun med på å grunnlegge Collage Dansekompani, hvor hun fram til nedleggelsen i 1995 spilte en sentral rolle; først som danser, og fra 1977 som en av kompaniets faste koreografer.

AQUA

Et høydepunkt i denne perioden var hennes helaftensballett AQUA med vann på scenen og live musikk på scenen av Kjell Samkopf i 1988, i det dengang vell etablerte Black Box på Aker Brygge. I samme perioden var hun også aktivtengasjert i Collage Dansekompanis samarbeide med Aust-Agder Teatret, hvor Collage gjennomførte 2 turneer hvert år fra 1985-88. Videre i kompaniets turneer til Finland, Danmark, Sverige og senere Holland og Belgia. I perioden 1992 – 1995 var hun kompaniets kunstneriske leder. For Collage laget hun en rekke balletter, og som oftest i samarbeid med andre samtidskunstnere. (Multi media og 3 D film). Hun har hatt bestillingsverk fra bl.a. Rikskonsertene, Aust-Agder Teater, og turnert i store deler av Norge og gjestet utenlandske scener og festivaler.

MORTE FÔRET  – VILDANDEN

I forbindelse med Collage Dansekompanis 20-årsjubileum i 1994, tok hun initiativet til et samarbeid med Centre Chorégraphique National de Caen Basse/Normandie og koreografen Karine Saporta. Forestillingen «Morte Fôret» (basert på Ibsens «Vildanden)», ble bl.a. vist i Grieghallen under Festspillene i Bergen 1994, Dancin’ City ‘94 (København), under Ibsenfestivalen ’94 på Nationaltheatret og gjorde stor internasjonal suksess på Theatre de la Ville i Paris i 1995. Dette ble kompaniets avskjedsforestilling.

NORDANS PRODUKSJONER

I 1997 startet Lise Nordal NorDans produksjoner, og i mars ‘98 presenterte hun danseforestillingen «Til Elise», som var månedens forestilling på Black Box Teater. I 2000 gjorde hun en ny helaftens produksjon, Entré – en forestilling for 4 dansere og 2 slagverk i samarbeid med komponisten Kjell Samkopf, som hadde premiere på Henie-Onstad Kunstsenter. Forestillingen gjestet Samtidsmusikkfestivalen ILIOS i Harstad og Vinterspillene på Lillehammer januar/februar 2001. Lise Nordals siste helaftens forestilling, SILENT GLISS, ble uroppført i kulturhuset i Bærum april 2004. Forestillingen var et samarbeidsprosjekt med tekstil- og klesdesigner Marianne Guriby Dahl, komponist Kjell Samkopf, fotograf Dag Alveng og lysdesigner Petter Steen.

Innimellom egne prosjekter og undervisning, har Lise Nordal i en årrekke vært tilknyttet Statens Balletthøgskole og Den Norske Balletthøyskole som pedagog og koreograf

the corporal smooth muscle cells. This enzyme guanylate sildenafil 50mg Manufacture and control The manufacturing process consists ofblending, screening, lubrication, roller compaction, and compression..

.

Fra 1. mai 2006 har hun vært ansatt som kunstnerisk / administrativ leder for CODA Oslo International Dance Festival. Fra 2010 som festivaldirektør og kunstnerisk leder.

Lise Nordal har hatt en rekke tillitsverv innenfor norsk dansemiljø. Hun var styreleder i blant annet Collage Dansekompani og Danseloftet, og satt i styret for Stiftelsen Dansens År ‘93, hvor hun var prosjektleder for «Norge Danser», som åpnet Dansens År på Black Box Teater.

I to perioder var hun medlem av Norsk Ballettforbunds stipendkomité, og komiteens leder fra 1992 – 1994. Fra 1995 – 1999 var hun medlem av kunstnerisk råd i Black Box Teater. Hun var styremedlem i Norsk Ballettforbund i perioden 1999 – 2001, og satt som representant for NBF i styret til Senter for Dansekunst i perioden 1999 – 2000. I perioden 1999 – 2004 satt hun som vararepresentant for NBF NORWACO’s styre.

Lise Nordal var initiativtager til CODA Oslo International Dance Festival sammen med koreografen Odd Johan Fritzøe. Hun satt som vara i styret og leder av programkommiteen fram til april 2006, da hun ble ansatt som kunstnerisk leder av festivalen.

UTMERKELSER

Lise Nordal har mottatt en rekke stipend og utmerkelser for sitt kunstneriske virke, bl.a. fra Scandinavian/American Foundation, Oslo Bys Kulturstipend, Statens 3-årig arbeidsstipend for kunstnere, Kritikerlagets jubileumsstipend. Hun har vært mottager av Statens Garantiinntekt siden 1988.

ANNET

Lise Nordal har siden 1996 jobbet som frilans dansekritiker og skribent, blant annet i Dagbladet og Morgenbladet.

Lise Nordal er medlem av Norske Dansekunstnere og Norsk Kritikerlag.

 

 


Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,