Kulturkompasset | critics of culture events

Mapplethorne and Munch in the Munch Museum


Mapplethorne and Munch in the Munch Museum

 Mapplethorpe + Munch

OSLO/NORGE: Kronprinsparet var til stede da Munchmuseet åpnet sin utstilling Mapplethorpe + Munch. Aldri tidligere er de to kunstnerne presentert sammen på denne måten.

Mapplethorne og Munch, foto Munch Museet

Mapplethorne og Munch, foto Munch Museet

Munchmuseet fortsetter sin serie utstillinger der Edvard Munchs verk sammenstilles med seks andre kjente kunstneres. Denne gangen er det likheter og berøringspunkt mellom Munch og den kontroversielle fotokunstneren Robert Mapplethorpe (1946–1989) som utforskes.

Munchmuseets Jon-Ove Steinhaug har kuratert utstillingen og presenterte den for Deres Kongelige Høyheter Kronprinsen og Kronprinsessen. Han mener det er en rekke interessante likhetstrekk mellom de to kunstnerne.

Begge provoserte

Amerikanske Robert Mapplethorpe skapte skandale med sine sort-hvitt fotografier og var – og er fremdeles – svært omdiskutert. Edvard Munch er Norges største maler – men i sin samtid var også han omdiskutert og skapte skandale med sine bilder. Begge levde som kunstnerbohemer på siden av det etablerte, og utforsket blant annet kjønn og seksualitet på en måte som provoserte.

Store portrettører

Kronprinsparret kastet glans over åpnngen på Munch Museet fredag kveld. Foto Gomnæs, Det kongelige slott.

Kronprinsparret kastet glans over åpnngen på Munch Museet fredag kveld. Foto Gomnæs, Det kongelige slott.

Både Mapplethorpe og Munch gjorde utstakt bruk av tradisjonelle sjangere som portetter og aktmotiver. Utstillingen viser også flere selvportrett av de to, og noen av Edvard Munchs selvportrett er også fotografier. Munch eksperimenterte mye med foto tidlig på 1900-tallet, så her møtes de to kunstnerne i samme format

d. Heavy smokingimpact. Concurrent with the increase in the availability of How to get viagra.

.

Ustillingen viser 141 verk av Mapplethorpe og 95 verk av Munch, og står i Munchmuseet fra 6. februar til 29. mai 2016
.

Kulturkompasset presenterer sin oppfattelse av utstillingen om noen dager.

Tagged as: , , ,