Kulturkompasset | critics of culture events

Millioner til dans på Østlandet


Millioner til dans

av Vibeke Christensen

ØSTLANDET/NORGE: Det frie dansekompaniet Panta Rei Danseteater har mottatt en rekordstor bevilgning på fem millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB. 

Panta Rei Danseteater, Kunstnerisk leder Anne Holck Ekenes

Dette er Sparebankstiftelsen DNBs største satsing på dansekunst noensinne
.
Bevilgningen følges opp av regionteatrene Brageteatret, Scenekunst Østfold og Teater
Innlandet som vil samarbeide med Panta Rei Danseteater slik at store deler av
Østlandet kan danse seg gjennom 2015-2017.

”Dette er en unik mulighet for Panta Rei Danseteater og for dansen i fem fylker på
Østlandet,” sier kunstnerisk leder i Panta Rei Danseteater, Anne Holck Ekenes.

Panta Rei skal lage tre helt nye forestillinger som skal turnere Østfold (2015), Oppland/
Hedmark (2016) og Buskerud/Oslo (2017). I tilknytning til forestillingene skal det
gjennomføres skreddersydde prosjekter for lokalsamfunnene der forestillingene vises.
Dette vil bidra til etterlengtet danseaktivitet for mange.

“Vi vil gi folk en helhetsopplevelse av dans. Publikum skal ikke bare se på, de skal
kunne være med, koreografere og danse selv. I tillegg til profesjonelle forestillinger
skal det danses i gater, i parker, på scener og steder der man minst venter det,” fortsetter
Anne Holck Ekenes.

Panta Rei, miniøya , søndag, Foto gundersen og meg

Forestillingene skal produseres av regionteatrene og vil være under kunstnerisk ledelse
av Panta Rei Danseteater. Prosjektene finansieres av Sparebankstiftelsen DNB.
«Dette prosjektet vil bidra til økt danseglede for barn og unge, og gi deltagerne en unik
mestringsfølelse», sier Gaverådgiver i Sparebankstiftelsen DNB, Eva Grothe.
www.pantareidanseteater.com

– – – – –

AUST-AGDER TEATRET. En tilsvarende generøs idé gjennomførte Aust-Agder fylke i 1985-88, hvor 27 kommuner fikk besøk av 8 forestillinger hver år? AUST-AGDER TEATRET.  Fylket og komunerne betalte. 4 frie grupper deltok. Grenland Friteater
. Stella Polaris, som bosatte seg i Risør i en periode, Collage Dansekompani, hvor jeg var administrerende leder, og en gruppe jeg ikke husker navnet på. 
Dette ga meget stor inspirasjon. Man nåede frem til befolkningen, fra barnehager til eldre. Teatrets virksomhet ble styrt av en ledergruppe med tilholdssted på fylkets kulturkontor, hvori jeg deltok.

 

Panta Rei, Millioner til dans foto Lasse Th Fadum

Dette var grunnleggende for at Collage Dansekompani på daværende tidspunkt kunne sette igang med sin internasjonale turnevirksomhet, som førte kompaniet til Finland, Danmark, Sverige, Holland, Belgia, frem til at man bestemte å legge ned virksomheten i Collage med avskjedsforestilling – Morte Foret, koreografi Karine Saporta inspirert fra Henrik Ibsens Vildanden, på Teatre de la Ville i Paris. Av Henning Høholt, redaktør, Kulturkompasset.

 

Tagged as: , , , , , , ,