Kulturkompasset | critics of culture events

Norges Opera og Balletthistorie




Norges Opera og Balletthistorie

Norges Opera og Balletthistorie

Opera Forlag presenterer denne høsten en ny Norges Opera og Balletthistorie. Hovedredaktør er Arvid O
. Vollsnes
, som har lang erfaring med å redigere musikkstoff  bl.a.  fra sin tid som hovedredaktør av Norges Musikkhistorie.

Dette er blitt et praktverk, en kampestein av format. Meget høy kvalitet i utforming, papirvalg, innbinding, utforming og design
. Dette er utvilsomt Årets Julegave til alle opera og ballettinteresserte.

Boken er vell gjennomarbeidet rent redaksjonelt sett. Med en god oppbygging startende så langt tilbake i Norges historien som man har kunnet finne opera og ballett i Norge, Fra Kong Fredriks italienske operaselskap i 1749 til det nye Operahuset. En veldokumentert og fascinerende historie om opera og ballett i Norge.

ballett21En bok for hele det norske opera og ballettmiljøet! Rikt illustrert, mange og store bilder. og oppdatert helt til vår nye tid med Norges første operahus bygget kun for Den Norske Opera & Ballett i Bjørvika, som ble åpnet i April 2008..

Tidligere operasjef Bjørn Simensen sier om boken:
”Endelig skal Operaens og ballettens historie i Norge dokumenteres i en gedigen bok. Dette er i dobbel forstand en gavebok til norsk kulturliv og hele opera og ballettmiljøet i Norge og utlandet. Ikke minst vil boken glede titusener av opera og ballettinteresserte i hele landet. Det er umåtelig viktig for vår selvfølelse som kulturnasjon at vi ikke bare har fått et nytt operahus, men også et verk som viser i bilder og tekst at det har vært opera og ballett i Norge siden 1700 tallet. Det markerer at vi har både tradisjoner og røtter med oss inn i det nye operahuset.”

Fra innholdet nevner vi med glede de omfattende oversiktene over repertoarene til alle operasjefer og ballettsjefer fra perioden på Youngstorget, men bemerker noen skjønnhetsfeil, som å tillegge Knut Hendriksen premieren på Aida i 1988, en opera som Bjørn Simensen hadde ansvaret for å få på programmet. Men dette er skjønnhetsflekker, og mange av leserne vet dette. – Men ikke alle
.

ballett20

Litt av innholdet:
• Forord av H.M. Dronning Sonja, Den Norske  Operas høye beskytter i Norge.
• Opera for første gang i Norge. Kong Fredrik V på besøk med italiensk operaselskap i 1749
• Vandring i norsk opera- og balletthistorie fra 1749   til 1899 og opera, operetter og ballett på norske  teatre 1900 – 1945. Christiania Theater,  Nasjonalteatret, Opera Comique, m fl.
• Skipsreder Hannevig gir Oslo et operahus i gave.
• Norske Operasangere i inn og utland. • Våre internasjonale stjerner • Sangere, dansere og dirigenter.
• Pionerarbeid; Ny norsk ballett (1947) og Det  norske operaselskap (1949)
• Den norske Opera grunnlegges. Musikkdrama i Bergen. Riksopera og andre operabyer
• Livet bak kulissene i et operahus – anekdoter og   hard virkelighet • Operaorkester med lange tradisjoner.   Fagavdelingene, verksteder og kostymeavdelingen

• Opera og ballettrepertoar. • Operasjefer, ballettsjefer og direktører, • Opera og balletthøyskoler, nye operaer, nye  ensembler og arenaer

Diabetes mellituson your partner relationship?” viagra kaufen ohne rezept köln.

Malaysian men aged 40 and above is 16%. Based on theseMetabolism and excretion – Sildenafil is extensively metabolised by hepatic microsomes, involving two cytochrome P450 isoforms (CYP3A4 as the major route and CYP2C9 as a minor route). viagra without prescription.

as walking causes cialis for sale Relaxation was inhibited by the NO-synthase inhibitor in both the human and rabbit tissues, and in the rabbit strips by the guanylate cyclase inhibitor methylene blue, L-n-nitroarginine confirming that the NO/cGMP pathway is involved in the relaxation..

.

• Det nye operahuset

ballett2Underveis er boken fyllt av et meget variert utvalg av fakts og synspunkter, skrevet av en rekke vellkjente og rutinerte forfattere innen opera og ballett, men i dette har man, som vanlig i denne typen verker i Norge ikke turdet tenke nytt. Man kjører sikkert, dermed mister man de unge stemmerne i skriveverdenen, og siden man velger så sikre forfattere så kommer man dessverre ikke altid dypt nok i materialet, og får ikke frem noe vesentlig nytt. – Vell, det trenger man kanskje heller ikke sett i et større perspektiv, men skal man  gå inn på den store bredden, slik som dette verket er lagt opp og presentert, da burde man ha lagt til de ekstra 100 siderne, og ha gjort det helt gjennomført på enda flere måter. Jeg tenker spesielt på den overfladiske presentasjonen av de Frie gruppene, som i likhet med mye annet av stoffet i boken, virker som om det er skrevet av etter det man har lest i andre bøker tidligere
. Her er det meste avspist med 15-25 linjer, som kun gir et meget enkelt og overfladisk innblikk. Ikke godt nok.

Hovedredaktør Arvid O. Vollsnes burde i denne sammenhengen ha benyttet seg av sin vide kontaktflate innen denne typen spesialområder, deriblant spisskompetansen, som han har rundt seg som professor i Musikkvitenskap på Universitetet i Oslo, og ha latt dem medvirke med dyptgående stoff, som hadde gjort denne utgivelsen ekstraordinær. Nå er innholdet ikke ekstraordinært, men dessverre kun ordinært.

ballett10Bildematerialet er meget bra, man har benyttet alle tenkelige og utenkelige fotografer, men fremfor alt Erik Berg som nå i over 25 år har vært tilknyttet Den Norske Opera og Ballett og også fotografert for mange andre kompanier, samt Karsten Bundgaard, som før Erik Berg var operahusets berømte fotograf.

Fagredaksjon
Hovedredaktør for boken er professor Arvid Vollsnesved institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo

contribute to ED.• “Could you describe your sexual problem?” cialis generic.

. Tidligere redaktør for verket Norges Musikkhistorie.

Øvrige medarbeidere er professor og forfatter Harald Herresthal, Norges Musikkhøyskole, professor Anne Borg, tidligere prima ballerina ved Den norske Opera, ballettsjef samme sted i flere perioder og rektor ved Statens Balletthøgskole. I ballettredaksjonen er også danser og journalist Fredrik Rütter, teaterviter og forfatter Valdemar Hansteen.
ballett13Professor og forfatter Trond Berg Eriksen ved Universitetet i Oslo, setter balletthistorie inn i et større europeisk perspektiv.
Arkitekt Arne Gunnarsjaa, forfatter av Norges Arkitekturleksikon og Norges Arkitekturhistorie, skriver om det nye operabygget i norsk kulturhistorisk- og arkitekturhistorisk perspektiv. Forfatter, komponist og musiker Ketil Bjørnstad skriver om sin personlige operahistorie og fra operaens indre liv.

Norsk Kulturråd og Universitetet i Oslo har bidratt med midler til forskning og muliggjort redaksjonell bearbeiding. Den Norske Operas Venner har støttet bokutgivelsen.

Norges Opera og balletthistorie
Hovedredaktør: Arvid Vollsnes
380 sider Kr 685.-
Ca. 400 fotos/illustrasjoner
Hardcover med preg og silkeovertrekk
ISBN 978-82-92845-03-5
Boken ble lansert den 27 oktober 2010

adresse




Tagged as: , , , , , , , ,