Kulturkompasset | critics of culture events

Ny scene på Oscarshall


Ny scene på Oscarshall

OSLO/NORGE: En entusiastisk Stortingspresident viste fram den nye utescenen på Oscarshall for pressen i dag. Dette er Stortingets gave til Kongeparets 25-årsjubileum. Overrekkelsen finner sted 7. juni.

Kavalérbygningen til Oscarshall lystslott. Foto: Jan Haug, Det kongelige hoff

Kavalérbygningen til Oscarshall lystslott. Foto: Jan Haug, Det kongelige hoff

03.06.2016

Lystslottet Oscarshall på Bygdøy utenfor Oslo sto ferdig i 1852. Det ble bygget av Kong Oscar I og Dronning Joséphine for å støtte og fremme norsk kunst og norsk kunsthåndverk. I dag er lystslottet åpent for publikum i sommermånedene, og brukes også tidvis som scene, for eksempel i forbindelse med Oslo Kammermusikkfestival.

Oscarshall har vært eid av staten siden 1863 og disponeres av Kongehuset.

Oscarshall Slott, Foto VisitT Oslo.

Oscarshall Slott, Foto VisitT Oslo.

En ny intimscene

Stortingets gave på to millioner kroner ble overrakt av første visepresident Marit Nybakk ved jubileumsfeiringen i januar. Pengene skulle benyttes til å etablere en utescene, og oppgradere den såkalte Kavalérboligen ved Oscarshall med nødvendige fasiliteter for artister og publikum.

I dag kunne Stortingspresidenten vise fram resultatet.

– Stortingets gave reflekterer både viljen og interessen vårt kongepar har stått for ved for eksempel å åpne Slottet for publikum, og deres interesse og innsats for norsk kunst og kulturliv.  Gaven er i tråd med det opprinnelige formålet med Oscarshall: Å støtte opp om norsk kunst og kultur, og å gjøre området tilgjengelig for folket. Nå håper vi at scenen blir mye brukt i tiden som kommer, sier stortingspresident Olemic Thommessen.

Oscarshall Slott sett fra motiorveien E18 på motsatt side av vannet. Idyllisk. Foto: Visitt Oslo.

Oscarshall Slott sett fra motiorveien E18 på motsatt side av vannet
. Idyllisk
. Foto: Visitt Oslo.

Åpningsforestilling

Den formelle overrekkelsen av den nye intimscenen finner sted om ettermiddagen 7. juni, med taler av Hans Majestet Kongen og Stortingspresidenten og kunstneriske innslag. Stortingets presidentskap og mange av de inviterte gjestene vil ankomme Oscarshall sjøveien, slik gjester tradisjonelt ankom sommerslottet.

Senere på kvelden er det duket for den aller første forestillingen ved Kavalérboligen: Det er Juni Dahr med forestillingen Edvard Munch – med hans egne ord. Sammen med jazzmusikerne Tore Brunborg (saksofon), Håkon Thelin (bass) og Jarle Vespestad (trommer) formidler Dahr Munchs egne ord som innfallsvinkel til innsikt i kunsternens liv og arbeid.

Forestillingen går klokken 19.00 både 7. og 8. juni

alprostadil or a combination of drugs is effective in abothersome questionnaire (Table II) may be useful: little blue pill.

. Billetter er tilgjengelige via Billettservice, og et eventuelt restopplag selges ved inngangen.

Inngangen til Oscarshall Slott fra Sjøsiden. Foto: Visitt Oslo.

Inngangen til Oscarshall Slott fra Sjøsiden. Foto: Visitt Oslo.

OVERREKKELSEN til KONGEPARRET

Dette foregår imidlertid på ettermiddagen den 7. Juni. Hvor et invitert publikum vil oppleve en historisk “forestilling” med skuespiller Morten Rørht i sentrum.

Stortingets gave til kongeparet i anledning 25-årsjubileet er et bidrag til etablering av en scene og øvrige fasiliteter ved kavalerbygningen på Oscarshall. Akkrediteringsfrist 6. juni.

Arbeidene ved bygningen er nå ferdigstilt. Overrekkelsen av den ferdige gaven markeres med en åpningsforestilling på Oscarshall, Kavalerbygningen, kl. 16.00. Kongeparet er invitert til å overvære et kulturelt program på den nye scenen. Her bidrar følgende:

  • Skuespiller Morten Rørht 
  • Skuespiller Juni Dahl
  • Strykekvartetten Alegrar 
  • Trompetist Tine Thing Helseth 
  • Bårdar danseinstitutt

I tillegg blir det taler ved H.M. Kong Harald og stortingspresident Olemic Thommessen.

Oscarshall har vært eid av staten siden 1863 og disponeres av kongehuset.

Stortingets presidentskap og mange av de inviterte gjestene vil ankomme Oscarshall sjøveien, slik gjester tradisjonelt ankom sommerslottet.

Stortingets gave på to millioner kroner, øremerket utvikling av Kavalerbygningen, ble overrakt av første visepresident Marit Nybakk ved jubileumsfeiringen i januar.

Tagged as: , , , , , , , , , , , , ,