Kulturkompasset | critics of culture events

OPERA adkomst i Oslo?


Opera- og om noen år, Lambda – Adkomst?

Ledelse samt politikere i Oslo; må endelig gjøre noe med adkomsten i Bjørvika området!

Innspill fra Tycho D. Castberg.

OSLO/NORGE: Operaen var det aller første bygg som ble ferdigstillet i Bjørvika, med et bevisst politisk valg om ikke å ha parkeringsanlegg for biler tilknyttet. Man visste at i nærmere 20 år ville hele området være en eneste stor anleggsplass. Dette ble tydeligvis ikke vektlagt over hodet. Siden har det vært gangvei til/fra Sentralstasjonen, i våres ble traseen lagt om så det er enda lenger å gå.

Operaen i Bjørvika i Oslo. Hjemsted for Den Norske Opera & Ballett A/S, Men adkomsten til Operaen er vanskelig, skriver Tycho D. Castberg om i dett innlegg. foto Henning Høholt

En gammel venninne, som alltid har hatt gangbesvær, sier nå takk for seg etter 25 år som abonnent. Hun orker ikke belastningen med å komme seg dit lenger. Jeg kjenner flere, alle ivrige musikk-/operaelskere. Selv er jeg midlertidig på krykker og ville ikke kunne besøke Operaen via T Bane. For meg er det forbigående, så, nei, Jeg “gråter ikke for min syke mor”! Mange lever med dette hele tiden, det er også mange eldre og enslige, som ikke føler seg bekvem med å ta seg til Operaen med T Bane eller lignende alene om kvelden

as temporary, unnatural or unacceptable by the patient buy viagra first line treatment for the majority of patients because of.

. Man skulle nesten tro politikerne bare hadde funksjonsfriske og “rikingene” i tankene, “alle” de som blir kjørt til og hentet med privatsjåfør. Antallet handikap plasser er minimalt, så også i Konserthuset. Publikum der, kanskje særlig under abonnementskonserter, består for en stor del av eldre
. Slett ikke alle er like lett til bens! Også der mangler det handikapplasser og det er et stykke å gå til Nationaltheatret.

I forslaget til statsbudsjett for 2015 foreslår regjeringen å bevilge 605 millioner kroner til Oslo kommune for å få realisert Lambda. Bevilgningen skal gis over seks år fra og med statsbudsjettet for 2017. Men har man helt glemt adkomsten til området?     FOTO: MIR/HERREROS ARQUITECTOS

Disse betraktninger gjorde jeg meg allerede da Operaen åpnet og har skrevet om det i Aftenposten. En periode var det en plass i direkte tilknytning som ble brukt til parkering av de som visste om den. Den skulle etterhvert bebygges, men jamen greide noen å sørge for forbud lenge før noe skulle skje med tomten. Bil i området er mao betraktet omtrent som et virus! Redselen for dette “virus” i ferd med å spre seg rundt i byen, ikke minst takket være nåværende Byråd for Samferdsel.

Det er på høy tid at noen tar grep, dersom man fremdeles ønsker at også de som har bevegelses begrensninger skal ha glede av disse kulturelle tilbud.Det er jo i bunn og grunn en lovfestet rett man har!

Tagged as: , ,