Kulturkompasset | critics of culture events

OPERAHUS no 2 i Oslo?


OPERAHUS no 2 i Oslo?

Av Henning Høholt

OSLO/NORGE: Når jeg også i år gleder meg over hvilke omfattende operaaktiviteter som virkelig er i Oslo, og ser på hvor mange operatalenter som utdannes i Norge, og norske i utlandet, men hvor dessverre ikke Norge enda har sett for seg at der også bør være arbeidsplasser til de mange forskjellige talenter. Da det for mange av dem, tydelig vil gi dem følelsen av å spille sine talenter ved kun å ha muligheten til å overleve ved å måtte fortsette sine karrierer innen undervisning, eller ved å måtte flytte til utlandet. Hvor heldigvis det bare i Tyskland finnes et 90 talls operahus, hvor mange talenter forsvinner til. Gå inn i korvirksomhet, eller annen virksomhet hvor deres musikalske utdannelse kan benyttes.

Henning Høholt, operaekspert, kritiker og redaktør i Kulturkompasset, reiser spørsmålet om det nå er på tide med enda et operahus i Oslo,  foto: Tomas Bagackas.

Henning Høholt, operaekspert, kritiker og redaktør i Kulturkompasset, reiser spørsmålet om det nå er på tide med enda et operahus i Oslo, foto: Tomas Bagackas.

Med et glimrende grunnlag som Oslo Opera Festival, som etterhvert har fått seg etablert godt, og heldigvis klarer med stort talent også å få presentert operaverker, som ellers ikke vil komme på en scene i Norge. Føler jeg at det kanskje er på tide at Oslo Kommune, sammen med omliggende fylker og staten beslutter seg for å gi plass til et Operahus no to i Oslo.

Dette vil kunne styrke operainteressen enda mere, og man vil kunne gi inspirasjon til de mange vellutdannede operasangere, hvorav dessverre ikke alle får plass på Den Norske Opera.

– Dette har dessverre blitt verre og verre, ikke minst pga at der, beklageligvis har vært noen år hvor enkelte operasjefer har programsatt forestillingers rolleliste med utenlandske gjestesangere, hvor man, som publikum og som kritiker må erkjenne, at den kvaliteten som noen av de gjestende sangere de presenterer ikke er bedre enn det vi allerede har blant de norske sangere.

Dette har naturlig nok medført at kostnadene til produksjoner har blitt ekstraordinært store, fordi ikke bare skal de utenlandske gjestene, både sangere, regissører, scenografer, kostyme og annet produksjons personell, selvsagt ha honorar i forhold til hva der er normalt i bransjen. Imidlertid så må der også beregnes at kommisjon til deres agenter høyner kostnaden, videre kostbare ekstra overnattings kostnader, transport, dieter osv.

– Med dette mener jeg ikke at man ikke skal ha gjester, hverken som kunstnerisk, eller produksjon, fordi dette gir inspirasjon, og hjelper fortsatt å holde ryktet om den høye kvalitet på Opera huset fast, men man må ikke nødvendigvis importere noen til å gi publikum kvalitativt dårlige forestillinger, når man selv utdanner og fremelsker dyktige fagfolk. Som er etterspurgt i utlandet

would help lift the stigma associated with the condition generic viagra online for sale religious persuasion and from one economic tier to.

.

Jeg spør meg selv; Hvorfor utdanner man så mange fremragende opera og ballett fagfolk, samt kostymeskapere, scenografer, koreografer, musikere på hhv KHIO, Musikkhøgskolen, hos Barratt Due, Bårdar, Universitet osv? Studier, som studentene kan få Statens Lånekasse til å studere, men så skaper man ikke arbeidslasser til dem?

Jeg føler at dette bør drøftes av et faglig utvalg, som bør komme med en innstilling:

1
. om enda et operahus i Oslo?

2. om på hvilken måte man skal kunne sysselsette de mange dyktige fagfolk som blir utdannet, slik at disse ikke kun går til eksport?

3. Videre bør man også vurdere hvilke steder man kan etablere et Operahus no 2 i Oslo?

Kan dette være i gamle operabygningen/nå Folketeatret? Eller skal man tenke nytt og la Store Studio bli Opera no 2, når (hvis) man flytter NRK, eller vil dette bli for sent? Et annet alternativ kan også være å benytte Centralteatret? Som jo allerede er en kommunal virksomhet, men nå under Oslo Nye Teater.

Et alternativ kan også være Oslo Konserthus, hvis man på et tidspunkt lykkes å få bygget at nytt tiltrengt konserthus til Oslo Filharmonien. Vil Samtidskunstmuseet kunne være aktuelt?

Alt dette vil være en kulturell styrking av sentrum. Sammen med det nye Nasjonalmuseet.

En etablering av et no 2 Operahus i Oslo, vil eventuelt også kunne glede seg over et samarbeide med Oscarsborg Operaen, hvor man har bygget opp en meget høy kvalitets virksomhet, som der går rykter om internasjonalt.

Imidlertid er det viktig å følge opp den interessen om opera, og ballett, som eksisterer nettopp nå via den fremragende virksomhet som Oslo Opera Festival har lyktes med å få til.

Tagged as: , , , , , , , , , ,