Kulturkompasset | critics of culture events

Oslo Danse Ensemble 20 years.


Oslo Danse Ensemble 20 years

OSLO DANSE ENSEMBLE, 20 years anniversary performance.

by Tycho D. Castberg
.

OSLO/NORGE: 20th aniversary performance for ODE (Oslo Danse Ensemble) in DNO&B. 3 fabulous pieces,

“Ever” by Toni Ferraz, one of the three who started the company and probably Norway’s best jazz dance performer ever,

“Ringen” by Jo Strømgren, who doesn’t need an introduction either and finally

“Jiggy” by Subjazz (Knut Arild Flatner and Karl Erik Nedregaard, who started their career dancing with ODE).

 

Oslo Danse Ensemble, 20 years.

A great evening,  and at the end ODE was awarded  2014, (see below) and finally Merete Lingjærde, artistic manager, was honored with Kongens Fortjenestemedalje. Both so deserved!

 

 

 

 

 

 

OSLO DANSE ENSEMBLE VED KUNSTNERISK LEDER MERETE LINGJÆRDE OG STYREMEDLEMMER NINA LILL SVENDSEN OG TONI FERRAZ TILDELES DANSEINFORMASJONENS ÆRESPRIS 2014

Prisen ble delt ut fra Scene 2 ved Den Norske Opera & Ballett etter premieren på Oslo Danse Ensembles jubileumsforestilling den 20. november kl. 1930, og prisutdeler var statssekretær i Kulturdepartementet Bjørgulv Vinje Borgundvaag
.

Æresprisen deltes ut for 18. gang, og er tidligere tildelt bl.a. Edith Roger, Anne Borg, Runar Borge, Anne Grete Eriksen, Ellen Kjellberg og Marte Sæther.
Fra ærespriskomiteens begrunnelse:
Oslo Danse Ensemble har vært et fyrtårn gjennom hele sitt 20-årige virke innenfor jazz- og moderne dans.
Kompaniet har vært arbeidsplass for nærmere 100 dansere, og mange unge koreografer og dansere har hatt Oslo Danse Ensemble som et springbrett inn i den profesjonelle verdenen. Denne satsingen på unge, talentfulle dansere bidro til at kompaniet ble tildelt Dansekritikerprisen i 1999. Oslo Danse Ensemble er unikt i sitt slag i Norden, og med sitt kontinuerlige virke og fem turneer med Riksteatret, har de gledet et stort publikum og inspirert dansekunstnere landet over. Det er ikke få dansere av i dag som oppgir nettopp Oslo Danse Ensemble som sitt første møte med profesjonell dans, og som den opplevelsen som fikk dem til å satse på dansen som levebrød.

ODE 20 Years

Ved etableringen i 1994 fylte Oslo Danse Ensemble (ODE) et tomrom i det mangfoldige norske danselandskapet
. Ulikt andre kompanier var ikke koreografen det bærende sentrum. ODE er et produksjonsselskap som knytter til seg både dansere og koreografer til den enkelte produksjon, og en arena for utvikling av koreografer så vel som dansere samt for utvikling av samtidsjazz som kunstform

these details during the history will educate the often How to get viagra One recent important survey was conducted by the Market.

. Gjennom 20 år har 32 forskjellige koreografer vært tilknyttet ODEs 20 helaftens produksjoner. ODE har slik gitt utviklingsmuligheter til koreografer som ikke selv ønsker eller har mulighet til å skape sine egne prosjekter.

Gjennom sitt virke har ODE utviklet jazzdansen til det man i dag kaller ”samtidsjazz”. Den favner et mangfold av stiler og uttrykk, alt fra hip-hop, tradisjonell jazzdans til elementer fra samtidsdans. Den tangerer det mer moderne danselandskapet, men tar utgangpunkt i jazzdansens bevegelses vokabular og dens særpreg. Det er krevende og berikende for danserne, som må beherske så vel jazzdans som samtidsdans og klassisk ballett.

ODE har i stor grad bidratt til å øke publikums interesse for dans. De er utilslørt opptatt av sitt publikum, og har ingen berøringsangst for det umiddelbart begripelige. Dette har bl.a. resultert i en rekke publikumssuksesser både i Oslo og på Riksteaterturneer
. (Tekst fra Danseinformasjon)

 

 

Tagged as: , , , , , , , , , ,