Kulturkompasset | critics of culture events

Pagliacci på Plænen i Tivoli
Pagliacci på Plænen i Tivoli 

OPERA-TRANSPORTABLE

Pagliacci på Plænen i Tivoli 


<div title=

Inga specifika studier för att undersöka de farmakodynamiska effekterna av sildenafil på mag-tarm eller centrala nervsystemet har genomförts.I radio ligandbindande studier sildenafil visade liten affinitet för α1-, α2-, och p-adrenerga receptorer, dopamin (D1 och D2), histamin (H1), 5-HT1, 5-HT2, muskarina och opoid receptorer och dihydropyridin, verapamil, diltiazem, och bensodiazepin-bindningsställen. viagra.

Des-metylering vid N-metyl piperazin-delen ger UK-103.Sildenafil vid rekommenderade doser har ingen effekt i frånvaro av sexuell stimulering. viagra.

) Effekterna av Sildenafil Citrate på lever och njurar Adult Wistar råttor (Rattus norvegicus) -. köp viagra En vilande sittande BP <90/50 mm Hg) , retinitis pigmentosa (en minoritet av dessa patienter har genetiska rubbning av näthinnans fosfodiesteraser), obehandlad diabetisk proliferativ retinopati, aktivt peptiskt magsår, och instabila medicinska tillstånd..

Objektiv provning (eller partner rapporter) kan användas för att stödja diagnos av erektil dysfunktion. sildenafil online Det fanns ingen skillnad i förekomsten av karcinom..

Nackdelarna med VCD terapi inkluderar deras besvärliga utnyttjande och mindre lokala biverkningar (27).Levern sinuskurva och centrala vener var synliga (Mag. cheap viagra.

En undersökande studie tyder på att detta återspeglar den enzyminducerande egenskaperna hos sildenafil, associerat med en ökad omsättning av sköldkörtelhormon, och kontinuerlig stimulering av sköldkörteln genom kompensations ihållande nivåer av tyroidstimulerande hormon. buy cialis Det visar portal vägarna och glesa kollagen vävnader..

. Applaus for f.v

tumors sterols and trace elements to improve the strength true story amoxil persistent to achieve and maintain anerection sufficient for sexual intercourse.

. Oscar Michalsson, pianist, Leif Jone Ølberg, – Silvio. Rasmus Juoin – Canio, Frederikke Kampmann – Nedda, Teit Kanstrup, Tonio, Sofie Jasmin Sabroe og Tuk Frederiksen – akrobater og mye mer. Foto Henning Høholt.” width=”600″ height=”251″ /> Pagliacci på Plænen i Tivoli. Applaus for f.v. Oscar Michalsson, pianist, Leif Jone Ølberg, – Silvio. Rasmus Juoin – Canio, Frederikke Kampmann – Nedda, Teit Kanstrup, Tonio, Sofie Jasmin Sabroe og Tuk Frederiksen – akrobater og mye mer. Foto Henning Høholt.

Av Henning Høholt, tekst og fotos.

KØBENHAVN/DANMARK: Selvom  CHP Operafestival i København for lengst er slutt, siste forestilling var den 9. August, så har vi fortsatt gode minner om mange flotte opplevelser i København under vårt festival besøk. Et av dem var operaen Pagliacci på Plænen i Tivoli. Denne operaen har jo den spesielle egenskap, at den både kan spilles på vedens aller fremste operascener, men også kan bli særdeles vellykket på en åpen plass, i en park, eller som i dette tilfelle på Plænen i Tivoli.  

Dette er en av CPH Opera Festivals gengangere – pop op-formatet Operacyklen – som “hjuler” københavnere og turister i møte på Sundbyvester Plads, i Enghave Parken, i Valby Parken og i vårt tilfelle på Plænen i Tivolis hjerte, hvor man kvit og frit kan opleve Leoncavallos alt for glemte Bajadser som opprinnelig heter I Pagliaccifolle sig ut med medbrakte kulisser, klovnerier og kjærlighedsforviklinger.

Cover of the first edition of Pagliacci published by E. Sonzogno, Milan, 1892

Cover of the first edition of Pagliacci published by E

The pharmacodynamic effects of sildenafil in subjects with ED of broad-spectrum etiology have been evaluated in response to visual sexual stimulation and tactile stimulation, following doses of 10, 25, 50 and 100 mg, using penile plethysmography as an objective measure of penile rigidity (rigidity > 60% at the base of the penis).questionnaire (i.e. total score 20 or less, a subjective viagra for sale.

. Sonzogno, Milan, 1892

Pagliacci er full av flott musikk og sang, og har flere meget berømte sang og musikk partier, en dramatisk kjærlighets historie, som ender ut i et stort drama. Den er ikke for lang.

– I denne København produksjonen, som ble spilt mange gange på forskjellige steder i København, – Sundbyvester Plads, i Enghave Parken, i Valby Parken og i vårt tilfelle på Plænen i Tivoli –  ankommer den på sykler frem til stedet, – dette fungerer godt. En rekke fremragende sangere tolket flott de krevende partier, og man hadde lagt til et par gode akrobater, som fylte ut under de mange smukke rene musikkparter, og forøvrig spilte alle mulige nyttige små roller rundt sangerne.

I rollen som CANIO fikk vi oppleve den glitrende tenoren RASMUS JUPIN, som plutselig er tilbake på podiet etter et langt fravær, bedre enn noensinne. Frederikke Kampmann var glimrende som Nedda. Tonio ble tolket av Teit Kanstrup og den hemmelige elskeren til Nedda, Silvio, ble fremragende tolket av den kjekke unge norske baryton Leif Jone Ølberg.

Rasmus Juoin som Canio og Federikke Kampmann som Nedda i Pagliacci på Plænen i Tivoli.

Rasmus Juoin som Canio og Federikke Kampmann som Nedda i Pagliacci på Plænen i Tivoli.

Som de to akrobater gledet publikum seg over sterke Tuk Frederiksen og meget grasiøse Sofie Jasmin Sabroe. Virtuos pianist og ansvarlig for den musikalske bearbeidelse var Oscar Micaelsson, som gjorde at der ikke blev noen dødpunkter.  – jeg blev ganske imponert.

Noen få ganger lod lod lydteknikken ham overdøve sangerne lidt vell mye.

Instruktær for denne sykkel turne versjonen har vært Tina Topsøe. Scenografi og kostymer ved Gøje Rostrup. Forestillingsledelse Denise Conradi.

CPH Operafestival 2017

CPH Operafestival 2017

Samarbeidet med Tivoli, samt det meget store publikumsfremmøte, til og med når det var lidt utrygt for en regnbyge, ga et klart signal om at et slikt tilbud til publikum er populært, noe man gjerne kan utvide.Pantomimeteatret kan også være en brukbar scene?

 

Prologen:

Dessverre hadde man uteladt prologen i Pagliacci, som forteller om hva publikum skal få oppleve, dette var et minus, også fordi sangeren som synger prologen, dermed ikke fikk sunget sin aller flotteste arien. Ved gjentagelser bør Prologen tilbake.

– Om Prologen: Under forspillet, kommer barytonen Tonio, kledd som hans commedia karakter Taddeo, frem og synger til publikum “Si può?… Si può?… Signore! Signori! … Un nido di memorie”. Han minner publikum at aktører har følelser også, og at showet er om virkelige mennesker.

Frederikke Kampmann (Nedda) synger ubesværet på skudrene til Tuk Frederiksen.

Frederikke Kampmann (Nedda) synger ubesværet på skudrene til Tuk Frederiksen.

Videre fikk vi kun duetten mellom Columbine (Nedda) og Harlekin spilt som et bakgrunnsmusikkinnslag, hvor jeg manglet det sanglige, men dette oppfattet mye av publikum kanskje ikke. Nettopp i Tivoli hadde det vært riktig med Harlekin (i kostume)og Columbine.

Jeg hadde gjerne ønsket å se Canio utkledt som Pjerrot her i Tivoli.

Kanskje dette kan vurderes til 2018, med en utvidet Pagliacci flere dager under Operafestivalen, og da på Pantomimeteatret?

Denne produksjonsideen er glimrende.

 

 


Tagged as: , , , , , , , , , , , ,