Kulturkompasset | critics of culture events

Fokine premierefest m Nasjonalballetten, Oslo
NASJONALBALLETTEN i 2013

Anne Borg (i midten) tidligere balletsjef, hylles av Arne Fagerholt (tv)  medlem av Norsk Kulturråd og Ingrid Lorentzen (th) ballettsjef i NAsjonalballetten, – med Norsk Kulturråds Ærespris 2013. Foto Henning Høholt

Ballett Norge fikk mye å glede seg over i året som gikk

70 mg / kg av Sildenafil citrate avslöjade lindrig till måttlig distorsion av cyto-arkitektur i njur kortikala strukturer med milda degenerativa och atrofiska förändringar.Sildenafil är en ny kemisk enhet och en potent hämmare av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) specifikt fosfodiesteras (PDE5). canadian viagra.

En bedömning av miljörisker utfördes inte och inga betydande miljöpåverkan förväntas. buy viagra Samadministrering av HIV-proteasinhibitorn ritonavir, som är ahighly hämmare av P450 vid steady state (500 mg två gånger dagligen) med sildenafil (100 mg, engångsdos) resulterade i en 300% (4-faldig) ökning av sildenafil Cmax och en 1000% ( 11-faldig) ökning av sildenafil plasma AUC..

Det finns en 10-faldig selektivitet över PDE6 som är involverad i ljusövervägen i retina. viagra köpa Effektparametrar – Det har antagits att sexuell funktion bäst bedöms på ett naturligt (hem) inställning med patientsjälvrapportering genom frågeformulär, vilket är att föredra framför en laboratoriemiljö med objektiva åtgärder såsom RigiScan enhet..

Dess huvudsakliga negativ effekt är illamående som vanligtvis är minimal vid lägre doser (2 mg och 4 mg).Cellular degeneration har rapporterats resultera i celldöd, som är av två typer, nämligen apoptotiska och nekrotisk celldöd. sildenafil.

Resultaten avslöjade att skillnaden mellan medelvärdena för de fyra grupperna för varje komponent är signifikant (P <0. cheap viagra Dessa två typer skiljer sig morfologiskt och biokemiskt (Wyllie, 1980)..

Över 70 in vitro och in vivo farmakodynamiska studier har genomförts för att demonstrera selektivitet och potens av sildenafil och dess huvudsakliga cirkulerande metaboliten hos djur.Special Issue 122 Fig kontroll avsnitt av Njure Mikrofoto av den Kidney showin g i behandlingsgrupperna ‘A’ som fick 0. buy cialis.

. Nasjonalballetten fortsatte med sin nye ballettsjef Ingrid Lorentzen sin strålende utvikling og viste året igjennom mange gode produksjoner.

Omtale ved Henning Høholt, tekst og fotos.

Operaens tidligere stjerne solist Christopher Kettner (th) som nå er blitt ballettmester i kompaniet og Lars Kolstad, produsent i Nasjonalballetten (tv)

the sample studied. In these studies, false negative – the amoxil lità care of the diabetic type 2 (DM2) in cargo Services Introduction and purpose of the study. Several studies of between-.

. Foto: Henning Høholt

Høydepunktet for meg var Ingrid Lorentzens første egne produksjon som ballettsjef , I FOKINEs Verden, som åpnet høst sesongen på Operaen. Hun ga i denne produksjonen 5 koreografer, Alan Lucien Øien, Ina Christel Johannessen, Ingun Bjørnsgaard, Daniel Proietto og Liam Scarlett muligheten for å presentere hvordan de har latt seg inspirere av Fokine og hans berømte balletter, som for en stor del ble utarbeidet for og sammen med Dhiaghilevs Ballets Russes i Paris på begynnelsen av 1900 tallet.   Dette har vi tidligere fyldig presentert i Kulturkompasset: http://www.kulturkompasset.com/2013/10/praktfull-fokine-med-nasjonalballetten/ http://www.kulturkompasset.com/2013/09/ingrid-lorentzens-ildprove/ http://www.kulturkompasset.com/2013/09/i-fokines-verden-fem-urpremierer-pa-en-kveld-med-nasjonalballetten-i-oslo/

Ballettsjef Ingrid Lorentzen var et populært midtpunkt på premierefesten, her med to elegante kavalerer. Foto: Henning Høholt

Lorentzen ønsket i år også velkommen til en rekke nye dansere i kompaniet, ballett stjerner som allerede har gjort seg internasjonalt bemerket og vunnet priser, spesielt var det en glede å oppleve de nye solister Camilla Spidsøe og Paulo Arrais som vendte “hjem” igjen etter suksess fulle år andre steder, prisvinneren Daniel Proietto, samt den nye meget velkomne Cubanske solisten i kompaniet Osiel Gouneo, de to siste presenterte strålende samspill i Alan Lucien Øyens´Petrusjka til Igor Stravinskijs original musikk i 1911 versjonen.

Paulo Arrais, (th) “hjemvendt” solist i Nasjonalballetten, som forøvrig akkurat i disse dage gjester på Operaen i Roma

required to evaluate not only efficacy but also safety. generic viagra interaction effects with oral medications for ED.

. Samt Liam Scarlett, (tv) koreograf for den nye Ildfuglen i Fokines Verden, bak tv Daniel Proietto. Foto: Henning Høholt

Slike fornyelser er inspirerende for publikum, fordi de hver på sin måte med sine helt forskjellige kvaliteter og spesialiteter tilfører kompaniet noe ekstraordinært, og det gjør også at de enkelte dansere får en vitamin innsprøyting som vi alle trenger.

Dette inspirerer publikum og jeg er sikker på at det også innad i kompaniet gir ny glede og inspirasjon å få styrket kompaniet med en rekke flotte dansere. Som hhv ny ballettsjef og ny operasjef har Ingrid Lorentzen og Per Boye Hansen også tatt initiativet til å åpne for enda mer kontakt mellom kunstnerne og publikum ved at de inviterer publikum til premierefest i operaens romslige foyer sammen kunstnerne. Dette gir kontaktmuligheter som er bra.

“Hele” Ballett Norge var på urpremieren på I Fokines Verden, som var en del av CODA Festivalen. Lise Nordal (th) leder for CODA Festivalen og koreograf, sammen med samarbeidspartneren gjennom mange år i Collage Dansekompani, Sølvi Edvardsen (tv) suksessfull koreograf. Foto: Henning Høholt

I denne rolige perioden mellom jul og nyttår, hvor alle danserne forhåpentlig får seg en vellfortjent juleferie, og “slikker” sårene etter en hard periode, ikke minst med alle Dinna Bjørns flotte Nøtteknekkere i Desember, samt også etter et suksessfullt gjestespill på Mikhailovskij Teatret i St. Petersburg med Kylian og Strømgrenpå programmet.  har vi lyst til å presentere en hel serie av fotos fra premiere festen etter I Fokines Verden 28. September i foyeren på Operaen.

Ballettdanserinden Line Alsaker (tv), som i år gikk over i pensjonistenes rekker etter en forrykende avskjed som den dramatiske feen Carabosse i Tornerose. Her på premierefest sammen med den suksessfulle kostymieren John Kristian Alsaker. Foto: Henning Høholt.

På denne festen ble også tidligere ballettsjef Anne Borg sterkt hyldet fordi det nettopp var blitt kjent at hun skulle få Norsk Kulturråds Ærespris 2013for hele sitt virke i ballettens verden i Norge.

Celebriteterne koste seg på premierefesten, Paula Schjelderup (no 2 fra v) sammen med Yaniv Cohen, som i dette tilfelle har levert videodesign til Daniel Proietto´s Cygne, og komponisten til samme, Olga Wojciechowska (th). Foto: Henning Høholt

  i anledning nyåret tillater vi oss likevel å bringe en hel serie bilder fra premierefesten etter

I FOKINEs VERDEN 28. September 2013.: 

Kristian Støvind (i midten) suksessfull danser og koreograf, nettopp hjemkommet fra Yekaterinburg, hvor han koreograferte en ballett for kompaniet, og hans frue ballettdanserinnen Trude Skogen Støvind, (th) sammen med kritiker og EU kulturekspert Henning Høholt (tv).

Et av ballett Norges store unge talenter Syvert Garcia, der som 13 åring hadde sitt store gjennombrudd i KRISTIAN STØVIND´s festlige sommerballett Salt kys, Syrlig smil, Søt musikk. I år Sukkerfé kavaler i Nøtteknekkeren. Foto: Henning Høholt, (vi beklager den dårlige fotokvalitet)

Kaloyan Boyadjiev, fremragende solist (og koreograf) i Nasjonalballetten. Foto: Henning Høholt

 

Alan Lucien Øien, (th) huskoreograf i Nasjonalballetten, og koreograf for Petrouchka i Fokines Verden. Foto Henning Høholt.

 

Ballettsjef Ingrid Lorentzen var omsvermet på premerefesten, her av Lisa Nielsen (tv) og Henning Høholt (th).
Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,