Kulturkompasset | critics of culture events

Skatter i Nordnorsk Kunstmuseum


Skatter  i Nordnorsk Kunstmuseum

Knut Ljøgodt: 

”Skatter
. Utvalgte verker fra samlingen Nordnorsk Kunstmuseum”

Nordnorsk Kunstmuseum/Teknisk Industri

Knut Ljøgodt ved lanseringen av boka Skatter / Treasures. Foto: Privat

Knut Ljøgodt ved lanseringen av boka Skatter / Treasures. Foto: Privat

Omtalt av Synnøve Elisabeth Nord. Fotos: Nordnorsk Kunstmuseum.

TROMSØ/NORGE: Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø ble etablert den 1.november 1985, og er landets yngste kunstmuseum.

Målsettingen er å spre kunnskap og interesse for billedkunst og kunsthåndverk i Nord-Norge.

Museet viser både kunstverk fra sin faste samling og ulike spesialutstillinger.

Da museet åpnet dørene i 1988, var Frode Haverkamp den første direktør. I 1994 overtok Anne Aaserud ledelsen, og i perioden 2008 til 2016 var Knut Ljøgodt Nordnorsk Kunstmuseums direktør.

I disse dager er det blitt kjent at han var en av søkerne til stillingen som direktør for Nasjonalmuseet, en meget kvalifisert søker. I 2016 arrangerte han utstillingen ”Skatter” i museet i Tromsø, og ga ut denne boken. Den ble lansert i Tromsø i fjor sommer og i Oslo Kunsthandel i høst. I boken presenteres vel femti arbeider fra kunstsamlingen.

Nordlysdøtre av Gerhard Munthe. Foto: Nordnorsk Kunstmuseum.

Nordlysdøtre av Gerhard Munthe. Foto: Nordnorsk Kunstmuseum.

De utvalgte kunstverkene har en spennvidde i tid fra 1600-tallet til vår egen tid. Dette er verker som er i kunstmuseets eie, eller er der som langsiktige lån. Alle blir presentert med fargefotografi, navn på kunstneren og tittel på kunstverket.

Størrelsen og kunstverkets teknikk er selvfølgelig også med, og vi får opplysninger om dette er et langtids lån, innkjøpt til museet, eller mottatt som gave. Med andre ord viktige opplysninger om kunstverket.

"Caritas Romana", fra ca. 1603 er tilskrevet Marten de Vos (1532-1603)

“Caritas Romana”, fra ca. 1603 er tilskrevet Marten de Vos (1532-1603)

 

Det første arbeidet som presenteres i boken, er maleriet ”Moses finnes”, av den italienske barokkmaleren Ludovico Gimignani. En ukjent kunstner for de fleste, men maleriet og stilen er typisk for italiensk maleri på 1600-tallet
.

Et av de yngste kunstverkene i boken er datert 2014. ”Unlearning the Hering Illusion”, er et 170 x 120 cm stort fargefotografi av Toril Johannesen fra Harstad.

Disse to eksemplene markerer bredden i Nordnorsk Kunstmuseums samling og utvalget i boken
.

Blant mange norske kunstnere finner vi for eksempel Joachim Frich, Mathias Stoltenberg, Peder Balke, Eilif Peterssen, Per Krohg, Axel Revold,  Anna Eva Bergmann og Odd Nerdrum.

I tillegg til denne presentasjonen av utvalgte verk, har Knut Ljøgodt skrevet et meget godt faglig essay med tittel ”Nordnorsk Kunstmuseums samling”
. Her kommer han naturligvis inn på museets historie, kunstmuseets samling og andre lokale samlinger. Avsnittet om samlingsstrategier er meget interessant. Her fremhever han at den overordnede strategi må se både nyervervelsene og utstillingsprogrammet i et helhetlig perspektiv. Kunstnere som er fra Nord-Norge, eller har arbeidet med sin kunst i landsdelen, er også viktige for museet.

Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø.

Nordnorsk Kunstmuseum, Tromsø.

Nordnorsk Kunstmuseum hadde ikke slik som mange andre regionale museer en privat kunstsamling i bunnen da de startet opp. Målsettingen var, og er at de skal spre kunnskap og interesse for billedkunst og kunsthåndverk i Nord-Norge.

I begynnelsen besto den faste samling hovedsakelig av utlån fra Nasjonalgalleriet og Museet for Samtidskunst.

 

Franz Schiertz (1813-1887) "Ulv og ørn som kjemper om en død reinbukk", ca 1849

Franz Schiertz (1813-1887) “Ulv og ørn som kjemper om en død reinbukk”, ca 1849

Museets tre direktører til nå – kunsthistorikerne Frode Haverkamp, Anne Aaserud og Knut Ljøgodt – har alle sørget for innkjøp fra private og på kunstauksjoner. I 2016 besto samlingen av over 2.100 gjenstander.

Knut Baade (1808-1879) "Fantasibilde fra den norske sagatid"

Knut Baade (1808-1879) “Fantasibilde fra den norske sagatid”

 

Flere private samlere har også opp gjennom årene bidratt med viktige gaver til museet. Asbjørn Lunde har gitt arbeider av norske og utenlandske kunstnere, og i tillegg langtidsdeponert flere kunstverk.

Den største kunstgaven til museet ankom som testamentarisk gave i 2015-2016. Denne gaven fra avdøde jusprofessor Viggo Hagstrøm besto av over 300 kunstverk. Han var en kjent kunstsamler i hovedstaden. Hans store samling av norsk kunst fra mellomkrigstiden som må sees som en meget vesentlig gave til Nordnorsk  Kunstmuseum.

Peter Nicolai Arbo (1831-1892) "Aasgaardsreien", 1868

Peter Nicolai Arbo (1831-1892) “Aasgaardsreien”, 1868

Vår internasjonalt kjente samtidskunstner Olav Christopher Jensen ga allerede i 2008 et par malerier til museet i Tromsø. Etter en stor utstilling der i 2014, ga han et større utvalg av sine verker – ca. hundre i alt. Dermed har museet den største offentlige samling av denne kunstneren. En del andre norske kunstnere har gitt enkelte kunstverk.

I 2015 åpnet museet en avdeling i Arktis, Kunsthall Svalbard. Der ønsker de å tiltrekke seg kunstnere fra hele verden, og samtidig være et utstillingsvindu for norske kunstnere mot et internasjonalt publikum.

For den som besøkermuseet i Tromsø, er denne boken Skatter / Treasures med tekster både på norsk og engelsk, et godt minne etter besøket

Physical Examination What is sildenafil citrate? satisfied Very.

. For andre, som ikke besøker Tromsø gir boken interessant innsikt i og kunnskap om innholdet og bredden i dette museets samling. Knut Ljøgodt gir her en god presentasjon av museet hvor han var direktør i åtte år.

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , ,