Kulturkompasset | critics of culture events

Slik kommer Tivolis nye talentskole til at se ud
Slik kommer Tivolis nye talentskole til at se ud

Slik kommer det nye Tivolihuset til å se ud, situasjonstegning beliggenheten ut mot Tietgensgate. For såvidt, det som publikum om sommeren, betrakter som baksiden av Tivoli, men ikke om vinteren, hvor inngangen til Tivolis Konsertsal er fra Tietgensgate.

KØBENHAVN/ DANMARK:                         I september 2014 præsenterede Tivoli ideen om et nyt hus – Tivoli Huset i Tietgensgade – til Tivoli Ballet Skole og Tivoli-Garden.

Ambitionen for Tivoli Huset er at skabe et kraftcenter for musik og ballet, hvor professionelle lærerkræfter og udøvende balletdansere og musikere vil dygtiggøre og inspirere de mange kreative talenter, der findes blandt børn og unge i Danmark.

Nu offentliggøres for første gang billeder af Tivoli Huset. Billederne offentliggøres i forbindelse med den startredegørelse, der skal behandles i København Kommunes Teknik- og Miljøudvalg (TMU) den 3. marts.

Tivoli Huset rendering set fra Bernstorffsgade

Tivoli Huset, der er delvist finansieret af A. P. Møller Fonden, lægger sig omkring den eksisterende koncertsal og restauranten wagamama midt i Tietgensgade. I bygningen vil Tivoli-Garden få til huse sammen med Tivoli Ballet Skole. Begge talentskoler mangler plads i dag under de eksisterende forhold. Med Tivoli Huset vil skolerne ikke bare få plads og tidssvarende forhold for eleverne, men også kunne modtage flere elever og realisere de ambitioner, Tivoli har på området

Det fanns inga tecken på en direkt effekt på den elektriska ledningsförmågan i hjärtat.Sildenafil inducerade inte mutationer i bakterier eller däggdjursceller in vitro, inte heller orsaka klastogen aktivitet in vitro eller in vivo. viagra online.

Det kan utläsas av föreliggande resultat att högre doser av Sildenafilcitrat konsumtion kan ha resulterat i degenerativa och atrofiska förändringar som observerats i njurblodkropp. buy viagra Sildenafil har ingen direkt relaxerande effekt på isolerad human corpus cavernosum, men förstärker effekten av kväveoxid (NO) genom att hämma fosfodiesteras typ 5 (PDE5), som ansvarar för nedbrytningen av cGMP i corpus cavernosum..

Som en följd av distorsion och utvidgning av hepatocyterna och deras central ven, det hematopoetiska leverfunktionen kan ha varit mycket påverkats som ett resultat av sannolik toxisk effekt av Sildenafil citrat.In vitro-studier har visat att sildenafil är selektivt för PDE5, som är involverat i erektionsprocessen. viagra.

Emellertid, i möss, intestinal transit markant saktade efter enstaka och upprepade orala doser av 10 mg / kg och högre. viagra online Hälften av män i åldern 40 och uppåt, den högsta andelen, anser ED vara ‘en naturlig del av åldrandet’..

Effekter på gastrointestinal glatt muskulatur: Eftersom PDE5 och PDE1 uttrycks i glatt muskulatur, effekterna av att hämma dessa PDE isoenzymer i gastrointestinal glatt muskulatur har undersökts. viagra Relaxa inhiberades av den NO-syntas-inhibitor i både humana och kaninvävnader, och i de kanin remsor av guanylatcyklas-inhibitor metylenblå, Ln-nitroarginin bekräftar att NO / cGMP är involverad i avslappning..

Dessutom deras plasmakoncentrationer var cirka 20-40% av de för moderföreningen, och därför ett viktigt bidrag till den farmakologiska effekten hos människa inte förväntas. cialis 20mg Förutom human corpus cavernosum glatt muskulatur, är PDE5 också i lägre koncentrationer i andra vävnader inklusive blodplättar, vaskulära och visceral glatt muskulatur, och skelettmuskulatur..

.

Inspirere og dygtiggøre

Tivoli Huset rendering set fra Veteranbilerne, dvs inne fra Tivoli.


Ambitionen for Tivoli Huset er at skabe et kraftcenter for musik og ballet, hvor professionelle lærerkræfter og udøvende balletdansere og musikere vil dygtiggøre og inspirere de mange kreative talenter, der findes blandt børn og unge i Danmark.

Når Tivoli mener, at forlystelseshaven har en opgave her, er der flere grunde. Dels har Tivoli en stærk kulturel profil og tradition for at præsentere både dans og musik af høj kvalitet for et bredt publikum. Dels har Tivoli historikken med sig, idet Tivoli-Garden har eksisteret siden 1844 og haft et egentligt musikkorps siden 1909. Lige så længe er børnene blevet undervist på højt niveau

research have highlighted that, although the amoxil saving life vrastima both the doctor and the patient control, patients should pay them. It is important to monitor the quality.

. Til det siger Nikolaj Koppel:

Med det store udbud af kultur i alle genrer, som Tivoli har tradition for, er det oplagt også at uddanne musikere og dansere og dermed både dyrke glæden ved dans og musik i vækstlaget. Man bliver også dygtigere af at lære i et kreativt miljø, og de der vælger den professionelle vej, får tidligt kendskab til de professionelles arbejdssituation.

Bier og solceller på taget

Tivoli-Garden

I 1844 blev Tivoli-Garden dannet som et korps af drenge, der stod vagt om Tivolis vigtigste bygninger og monumenter på Havens festdage. I dag er Tivoli-Garden blandt Danmarks bedste musikskoler og består af ca. 100 drenge i alderen 8 til 16 år, der året rundt modtager undervisning af høj klasse, varetaget af konservatorieuddannede musiklærere og udøvende musikere. Tivoli-Garden bliver ofte fremhævet som et vigtigt led i den musikalske, professionelle fødekæde i Danmark og har lagt grunden til en lang række store kunstneriske karrierer. Her kan f.eks

Although normal aging can result in a decline in sexual viagra 50mg (about half.

. nævnes Uffe Savery og Morten Friis, Chris Minh Doky, Jan Glæsel, Nikolaj Lie Kaas, Jeppe Kaas og Michael Bojesen.

Tivoli-Gardens parade – Foto: Rasmus Hansen

 


I projekteringen af Tivoli Huset bliver der taget hensyn til bæredygtigheden. Huset vil være i den laveste energiklasse, så der bruges et minimum af energi på opvarmning hhv. afkøling. Der vil være lokal afvanding af regnvand, idet regnvand vil blive brugt til vanding i Tivolis haveanlæg. Taget begrønnes med græs eller mos og der etableres solceller. Desuden ønsker Tivoli bistader på taget af Tivoli Huset. Bygningen kan – hvis alt forløber planmæssigt – stå færdig i 2017.

Åbent hus
Ideen om at åbne en talentskole fik blandt andet næring af besøg i New York hos Alvin Ailey American Dance Theater, der i 2005 flyttede ind i en nyopført ejendom på W55th Street tæt ved Central Park. I huset træner Alvin Ailey American Dance Theater, der så ofte har besøgt Tivoli. Desuden træner juniorkompagniet Ailey II, og The Ailey School uddanner professionelle dansere. Endelig er huset også åbent for motionsdansere, der kan nyde godt af de professionelles metoder og teknikker. Blandt de tidligere elever er både Beyoncé og fotomodellen Tyra Banks.

Et vigtigt arkitektonisk element i Ailey-bygningen er de store vinduespartier i dansestudierne, som skaber åben kontakt mellem byen og huset.

Den åbenhed har inspireret Tivoli: Glaspartierne vil ikke blot give et smukt lysindfald i lokalerne, de vil også skabe en ny stemning i Tietgensgade, der får liv og aktivitet med Tivoli Huset.

Eleverne i de to talentskoler kommer til at færdes i et professionelt miljø, hvor også Tivoli Ballet Teater og Tivolis Symfoniorkester har deres gang.

Facts

Tivoli Ballet Skole
Tivoli Ballet Skole blev etableret i 2012 og har allerede nu over 200 elever. Tivoli Ballet Skole er for alle, fra den 6-årige, der aldrig har gået til dans, til det 16-årige stortalent, som går efter en professionel karriere. På Tivoli Ballet Skole øves intensivt, både i individuelle færdigheder med fokus på klassiske dansetrin og i kunsten at fortælle en historie med kroppen. Balletskolens elever deltager aktivt i Tivolis kulturelle udbud, dels med egne forestillinger, dels ved at indgå i teaterproduktioner som f.eks. ”Nøddeknækkeren” i Tivolis Koncertsal samt forestillinger på Havens udendørs scener.

 

Arkitekt: Pei Cobb Freed & Partners Architects

Huset lever op til BR 2020

Etager: 4. Samlet areal: 4.050 m2

Formål: musikskole, balletskole og administration

Forventet pris 130 mio. kr.  Heraf har A. P. Møller Fonden doneret de 50 mio.kr.

 

 

 

 


Tagged as: , , , , , , , , , ,