Kulturkompasset | critics of culture events

Historieløst om Operaen


Historieløst om Operaen

Operaen med full måne 
 
. Foto Henning Høholt

Operaen med full måne. Foto Henning Høholt

av Henning Høholt, redaktør i Kulturkompasset
.

OSLO/NORGE: Operaens styreleder Anne Carine Tanum har mottatt et åpent brev fra Deutsche Opernkonferenz og sier på styrelederes og politikeres vis i Aftenposten 9

. Nov.:  at  ”dette skal vi ta med oss i det videre arbeidet”.   Tanum henviser til  at Operaen har prestert svært godt i det nye huset  med nåværende organisasjonsstruktur i hele perioden, med dobbelte antall forestillinger og publikumsbesøk og en tredobling av inntektene.

Det skulle bare mangle. Med tre saler i et av Verdens flotteste operahus. Men der forestillingene regnes, i store sal, er operaforestillings antallet skuffende lavt og langt under det  som ble forespeilet eierne, – departementet og publikum – da huset var nytt. Faktisk var operaforestillings antallet de fem første årene i Bjørvika FÆRRE enn de fem siste årene i det gamle huset på Youngstorget. Les den siste setningen én gang til. – Takket være en ukyndig ledelse ansatt av Tanum. ( Det har bedret seg under Boye Hansen.)

Påstanden om operaens nyervervede internasjonale status er en myte. Dessuten historieløst.

Tanum klamrer seg til at kommersiell ledelse har de også i København og London, uten å fortelle bakgrunnen; at i København har teatret også ansvaret for det som i Norge ville være følgende institusjoner: Operaen med balletten, Nasjonalteatret og Filharmonien. Altså at direktøren der nærmest er for en gammeldags kulturminister å regne.

Ellers har 90 prosent av operahusene i Europa en kunstnerisk ledelse (som teatrene i Norge), inkludert de fem av de største, Metropolitan, Wien, La Scala, München, Paris. – De som har kunstneriske ambisjoner.

Er det ikke derfor husene er bygget?

– Henning Høholt

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , ,