Kulturkompasset | critics of culture events

Sterk roman fra Olaug Nilssen


Sterk roman fra Olaug Nilssen

Olaug Nilssen

Tung tids taleuntitled

Det norske Samlaget

Av Synnøve Elisabeth Nord

OSLO/NORGE: Denne romanen handler om en liten gutt som mister språket og forandrer personlighet
. For moren starter en travel hverdag og kamp, først for å forstå hva som skjer med barnet hennes, og så for å få gitt han den omsorgen og oppfølgingen han trenger.  Hele familien er plutselig i en annen og veldig utfordrende livssituasjon.

Moren er forfatteren Olaug Nilssen selv. Den lille gutten er sønnen Daniel, som de første årene fungerte helt normalt
. Nå er han blitt ni år gammel, og forfatteren gir tilbakeblikk på hendelser i disse årene. Romanen er bygget opp som en slags dagbok, og den er tilegnet sønnen. Tittelen har hun lånt fra Halldis Moren Vesaas’ dikt ”Tung tids tale”, fra diktsamlingen med samme navn, som ble utgitt i 1945.

Det heiter ikkje: eg – no lenger.

Heretter heiter det: vi.

Eig du lykka så er ho ikkje lenger berre di.

Alt det som bror din kan ta i mot

Av lykka di, må di gi.

Et sterkt dikt – finn det frem, og les hele!

Innholdet i denne teksten har mening, også for å helt forstå hva denne lille romanen ”Tung tids tale” handler om
.

Romanen starter i november 2016, og slutter i mai 2017. Da har mor og sønn, egentlig hele familien hatt mange utfordringer – i flere år

handling ED patients who have failed simple therapies and How to get viagra f . Depression.

. Handlingen lar oss følge den travle hverdagen til en familie med et autistisk barn og kampen for å få den støtten og hjelpen de trenger.

Forfatteren går rett på sak, lar oss lesere komme inn i hennes hverdag
. Ganske tidlig skriver hun: ”Dette er ingen heltehistorie. Det er ei kjærleikshistorie”. Like direkte er hun angående hvordan hverdagen arter seg, for eksempel: ”Du spring rundt med impulsane dine, dei kviler aldri i sitt jag etter inntrykk. Eg spring framfor deg og rydder inntrykka bort, eg spring etter deg og ryddar i ruinane kvar gong eg blir for sein. Det heiter ADHD …..

Hun tenker ofte tilbake på guttens første år, prøver å forstå hva som har skjedd og hvorfor. Beskrivelsene er direkte og ærlige, og hun skriver nærmest rett til sønnen- – Du lærte tidlig å snakke, du kunne mange ord, og satte dem sammen til grammatiske setninger.

Olaug Nilssen fikk Brageprisen for denne romanen: "Tung tids tale": Foto: Bent R. Synnevåg

Olaug Nilssen fikk Brageprisen for denne romanen: “Tung tids tale”: Foto: Bent R. Synnevåg

Romanen forteller om en slitsom hverdag, om en mor som er til stede for sønnen sin, og som elsker ham. Hun er mor til en autistisk sønn, som må passes på hele tiden. Selv blir hun sykmeldt.  Olaug Nilssen er veldig direkte i forhold til å beskrive sine egen opplevelser. Lenge hadde hun troen på at gutten igjen skulle bli som han var i de første leveårene. Men alt blir heller vanskeligere. Han blir sterkere og aggressiv,  han slår, biter og lugger henne. Dette blir også etter hvert en kamp om å få hjelp fra det offentlige hjelpeapparatet., få avlastning. Mor og far har møter med byråkratiet, noe som føles som å stange hodet i veggen. De blir satt på venteliste, får forslag om uaktuelle løsninger – venter og venter på at deres sak skal behandles.

Innholdet og stilen i romanen er direkte og brutal, men også varm, omsorgsfull og kjærlig i beskrivelsen av forholdet til sønnen. Forfatteren er så direkte i fortellingen av alt som skjer, at vi føler vi er med henne i hverdagen.

Brageprisen

For et par uker siden mottok Olaug Nilssen Brageprisen for årets beste bok innen kategorien Norsk skjønnlitteratur. Juryen sa blant annet i sin begrunnelse: ”Tung tids tale er eit rørande brev til ein elska son, ein fortvila rapport frå ein utmattande kvardag og eit verknadsfullt kampskrift mot diagnosesamfunn og rigid byråkrati.”

 En kortfattet og konsis roman. Godt at ikke alle skriver over 400 sider – da kan det ofte bli for mange ord. Her føler jeg også at jeg leser mellom linjene. Forfatteren skriver på nynorsk. Ikke la deg skremme av det. Etter et par sider er du inne i språkets rytme.

Tagged as: , , , ,