Kulturkompasset | critics of culture events

Therese Ulvo med Oslo Philharmonien


Therese Ulvo komponerer for Oslo Philharmonien

Jørgen Karlstrøm, formann i Norsk Komponistforening  presenterer Therese Ulvo som det første komponistnavn i Talentprogrammet KUPP, som er klar. Ulvo skal komponere et verk for Oslo Filharmoniske Orkester. Foto Henning Høholt

Jørgen Karlstrøm, formann i Norsk Komponistforening presenterer Therese Ulvo som det første komponistnavn i Talentprogrammet KUPP, som er klar. Ulvo skal komponere et verk for Oslo Filharmoniske Orkester. Foto Henning Høholt

Nytt talentprogram skal finne den nye Grieg

OSLO/NORGE: I forbindelse med Norsk Komponistforenings 100-årsjubileum lanseres et storstilt talentprogram for unge komponister som skal gi Norge nye profilerte komponister med internasjonalt nedslagsfelt. Det første komponistnavnet er nå klart: Therese Ulvo komponerer for  Oslo Philharmonien.

KUPP er et utviklings- og nettverksprogram for unge, lovende komponister under 35 år. Programmet skal løfte nye norske komponisttalenter til et internasjonalt nivå. Seks orkestre fra hele Norge er med i programmet, som alle velger én komponist hver som de forplikter seg til å bestille et nytt verk av.

Den første komponisten er valgt ut, THERESE ULVO  som skal jobbe med Oslo-Filharmonien.

Hun forteller til Kulturkompasset at hennes komposisjon, ikke bar er en, men faktisk to, dette er en lydinstillasjon, som skal fremføres i hvelvet på Sentralen under Ultima Festivalen 2018. Denne skal videre også fremføres i en konsertversjon. Hun forteller videre at hun har mye å gjre, og at hun nå etterhvert kan begynne å si nei til komposisjons forespørsler, og føler at det er et lite privilegium å være kommet så langt,

Norge har en lang og sterk tradisjon for komposisjon, og norske komponister blir spilt av orkestre og ensembler over hele verden. For å videreføre denne musikkarven trenger dagens unge komponister et internasjonalt nettverk for å få ut musikken sin. Dette er et krevende og vanskelig marked å navigere i, og bransjeutvikling er derfor en stor del av KUPP. I løpet av 2018 blir de seks unge komponistene tatt med til noen av de aller viktigste arenaene for klassisk musikk i inn- og utland, som Festspillene i Bergen, Ultimafestivalen i Oslo og Classical Next i Rotterdam.

Lansering av dette programmet ble presentert på NKFs stiftelsesdag tirsdag 24. oktober på Hotel Continental. På denne adressen, lå Brødrene Hals Pianofabrikk og konsertsal, at Norsk Komponistforening ble stiftet for 100 år siden.

I anledning 100 års jubileet har Norsk Komponistforening tatt initiativet til et tiltak. Dette komposisjonstiltaket består i at hvert av de 6 deltagene symfoniorkestrene velger seg sin unge komponist – under 35 år, som skal være med på å sette tonen, og som orkestrene plasserer et bestillingsverk hos, verket skal være på inntil 10 minutter, – orkestrene får kr. 150.000 i støtte til dette.

Når det gjelder at man i denne sammenhengen satser på unge komponister trakk Norsk Komponistforenings formann Jørgen Karlstrøm frem at hvis man ser historisk på dette så skrev Edvard Grieg sin klaverkonsert i a-moll da han var 25 år, og Ragnar Søderlind et av sine mest berømte verk da han var bare 22 år. Så man tror at ved å kunne gi slike krevende oppgaver til unge komponister da vil dette kunne være med på å gi en inspirasjon, og selvsagt ekstra oppmerksomhet tidlig i karrieren. Han mener også at ved å gi en slik samarbeids mulighet mellom et orkester og en komponist, da vil dette medvirke til at orkestret får et “eier”forhold til komposisjonen, og de enkelte byene en tettere følelse av at dette er noe eget for den enkelte by. Verket får større synlighet. Forhåpentlig vil pressen se interessen i å følge opp.

En rekke samarbeidspartnere var også til stede på presentasjonen: Kathrine Synnes Finnskog og Einar Idsøe Eidsvaag fra Music Norway. Maria Mediaas Jørstad fra Talent Norge, Ingrid Kindem fra Tono, som også presenterte Tonos bidrag til dette komposisjons tiltaket kr. 200.000. – Orkestersjef Roger Olstad gratulerte fra Oslo Philharmonien, og trakk frem at hans orkester er glad for denne muligheten, og gjorde oppmerksom på at orkestret jo allerede har et program Crescendo, hvor man bakker opp om unge solister, som får muligheter med orkestret.

Katharina Roos Bilsbak fra NOSO - Nordnorsk  Opera- og Symfoniorkester hadde mye å prate med Einar Idsøe Eidsvaag fra Music Norway om på presentasjonen av talentprogrammet KUPP- Foto Henning Høholt

Katharina Roos Bilsbak fra NOSO – Nordnorsk Opera- og Symfoniorkester hadde mye å prate med Einar Idsøe Eidsvaag fra Music Norway om på presentasjonen av talentprogrammet KUPP- Foto Henning Høholt

Katharina Roos Bilsbak fra NOSO – Nordnorsk Opera og Symfoniorkester, som også kunne fortelle Kulturkompasset at man er godt igang med å finne den komponisten, som NOSO skal samarbeide med.

Einar Idsøe Eidsvaag trakk frem at Music Norway håper at de vil kunne være til nytte for komponistene i forskjellige sammenheng. Herunder promovering, også internasjonalt.

Ordfører mottagelse på Oslo Rådhus.

Etter denne presentasjonen feiret ordfører Marianne Borgen Norsk Komponistforenings 100 års dag med en mottagelse på Oslo Rådhus, hvor hun blant annet benyttet anledningen til å fortelle om hvor mye Oslo Kommune presenterer av musikk i forbindelse med sine arrangementer på Rådhuset og hver dag, hver time fra kl 7, hvor klokkespillet starter med Griegs Morgenstemning til midnatt, hvor han avslutter dagen med Griegs Vektersang,  fra klokkespillet i Rådhusets tårn, som klinger langt ut over sentrum. I løpet av dagen spilles det 7 komposisjoner av norske komponister, og resten av utenlandske
. Hun håpet også at komponistene vil se det som en oppgave å skrive musikk nettopp for dette klokkespillet.

Krav om å fremføre en viss prosentdel ny norsk musikk for å få statsstøtte?

Noen komponister trakk frem for meg, at det er vanskelig for dem å få de norske symfoniorkestrene til å gi dem nok oppmerksomhet i forbindelse med arbeidet med deres nye verk, og bestillings verk. Dette fikk meg til å erindre fra min egen tid som musikksjef for Aalborg Symfoniorkester i Danmark rundt 1990 tallet, hvor der i tilskuddsordningen fra Staten ligger et krav om at man skal fremføre en viss prosentdel ny dansk musikk for å få tilskudd. Jeg husker at der blev det fra Statens side krevet en nøyaktig innrapportering, og hvis man ikke oppfylte denne prosentdelen, kunne orkestret stå i fare for å miste statstilskuddet.

Kanskje dette er noe for Kulturdepartementet å se på for fremtidig oppfølgning. I Danmark fungerer dette utmerket, og publikum blir dermed vant til å høre ny dansk musikk, og får også en mulighet til å møte de enkelte komponister, hvis man legger opp til en introduksjon, eller etterpå samtale med komponistene

lack of contraindications and cost. The disadvantages of generic cialis required to evaluate not only efficacy but also safety..

. – Samt benytter dette i forhold til musikkskolene på alle nivå. Der kan gjøres mye mer i denne sammenheng, hvis noen tar tak i det. Dette lyktes vi godt med i Aalborg.

FAKTA:

Orkestre med i KUPP

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester www.noso.no

Trondheimsolistene http://trondheimsolistene.no/

Bergen Filharmoniske Orkester http://harmonien.no/

Stavanger symfoniorkester http://www.sso.no/

KORK – https://www.nrk.no/kork/

Oslo Filharmonien – https://ofo.no/

 

Om Talent Norge

Talent Norge er til for å hjelpe unge mennesker med unike kunstneriske evner på veien mot en profesjonell karriere. Det gjøres gjennom å samarbeide med institusjoner, organisasjoner og kulturaktører i hele landet. Sammen med lokale, regionale og nasjonale bidragsytere utløser Talent Norge betydelige midler til langsiktige satsinger. Målet er å forene gode krefter for å dyrke frem de beste.

Fakta

  • Talent Norge ble stiftet 21.1.2015 av Sparebankstiftelsen DNB, Stiftelsen Cultiva og Staten v/Kulturdepartementet med formål om å bidra til talentutvikling på høyt nivå innen kunst og kultur.
  • Talent Norges investeringer har bidratt til opprettelse av nærmere 1500 talentplasser til en verdi av over 130 millioner kroner, hvorav over 80 millioner er fra private bidragsytere*.
  • Alle satsinger gjøres i samarbeid med toneangivende miljøer og institusjoner og det økonomiske bidraget er direkte knyttet til talentutviklingen som skapes og utføres i det enkelte prosjekt.
  • Talent Norges arbeid skal stimulerer til deling av kompetanse om talentutvikling på tvers av genre.

*Alle tall fra Talent Norges årsrapport for 2016

 

Tagged as: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,