Kulturkompasset | critics of culture events

Tivoli-Garden og Balletskolen får nyt hus
Nyt hus til Tivoli-Garden og Balletskolen

Nyt kulturhus på vei i Tivoli, dette skal blive hjemmet for Tivolis Balletskole og for Tivoli Garden, og får plass ved siden av Tivolis Konsertsal ud mod Tietgensgade. Tivoli Huset er tegnet af arkitektfirma Pei Cobb Freed & Partners fra New York

KØBENHAVN/DANMARK: Tivoli har gennem 170 år uddannet unge musiktalenter i Tivoli-Garden og har sendt hundredvis af musikere videre til dansk og internationalt musikliv. I 2012 kom Tivoli Balletskole til, hvor der i dag er 200 danseglade elever. Det har gennem de sidste par år været Tivolis ønske at samle de to skoler og ikke mindst udvide kapaciteten, så der kan blive plads til flere børn og unge med mod på musik og dans. En skole, der også vil få inspiration fra de bedste musikere og internationale balletensembler, der gæster Tivoli.

Takket være en generøs donation på 50 mio. kr. fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal er Tivoli nu i gang med at realisere den drøm. Millionstøtten betyder nemlig, at finansieringen er faldet på plads til et helt nyt, inspirerende fælles hus for Tivoli-Garden og Tivoli Ballet Skole. Navnet på det 4.500 kvadratmeter store hus bliver Tivoli Huset, og det skal ligge i Tietgensgade sammen med Tivolis Koncertsal. Samlet set er der tale om et byggeri til 130 millioner kroner.

Med det nye hus får Tivoli et sted, hvor de ypperste fra kunstarterne mødes og kan give hinanden fælles inspiration og tjene som forbilleder for unge dansere og musikere – uafhængigt af ambitionsniveau. Talentudvikling og uddannelse er et prioriteret satsningsområde for Tivoli, der vil bidrage til vækstlaget og samtidig vil bruge talenterne i egne produktioner i fx Tivoli Ballet Teaters forestillinger. Beliggenheden i forbindelse med Koncertsalen vil derfor give Tivoli-Gardens og balletskolens elever en unik mulighed for at møde og lade sig inspirere af de professionelle kunstnere, der færdes i huset. Det gælder f.eks. Tivolis Symfoniorkester, Tivoli Ballet Teater, internationale orkestre og senest f.eks. Royal Ballet og Alvin Ailey, som deltog i Tivolis Balletfestival.

Tivoli Garden

Aktiv substanceSildenafil citrat är ett vitt till benvitt kristallint pulver med en profil löslighet beroende av pH. viagra non prescription Det fanns en trend till ökad blödningstid i råtta (60% ökning inte statistiskt signifikant, efter 0..

In vitro-studier har visat att sildenafil är selektivt för PDE5, som är involverat i erektionsprocessen.Sildenafil hade ingen effekt på ritonavir farmakokinetik. viagra 200mg.

Ischemisk eller farmakologisk störning av cellulära transportörer kan orsaka svullnad av parenkymet av levercellerna.Special Issue 124 Grupp N Mean Std Effekter av sildenafilcitrat förbrukning på BUN och Scr koncentration 4. viagra online.

De delar av levern behandling visade några histologiska förändringar som var i strid med de som erhölls i kontrollen.Avslappning av korporal glatt muskulatur ökar efterlevnad och expansionen av lakunen utrymmena komprimerar utflödes venerna (subtunical vener) som resulterar i bibehållande av erektion. köpa viagra.

Före kompression, är potensen och likformighet av det smorda blandningen bestämdes genom specifik HPLC-analys. buy viagra Sildenafil har ingen direkt relaxerande effekt på isolerad human corpus cavernosum, men förstärker effekten av kväveoxid (NO) genom att hämma fosfodiesteras typ 5 (PDE5), som ansvarar för nedbrytningen av cGMP i corpus cavernosum..

Sildenafil, genom att inhibera PDE5, förhindrar denna nedbrytning och sålunda förbättrar den inducerade erektila svaret. cialis online Patientpopulation – Manliga patienter med en primär klinisk diagnos av erektil dysfunktion av mer än sex månaders varaktighet inkluderades (psykogen, organisk eller blandad etiologi)..

. København

Tivoli og Tietgensgade ligger i den såkaldte kulturelle akse i København, og nu bliver der altså tilføjet endnu en dimension til Københavns kulturliv med det nye hus, der kommer til at huse Tivoli-Gardens 100 gardere og Tivolis Ballet Skole, der på sigt vil få op til 600 elever. Huset giver også mulighed for at kunne optage piger i Tivoli-Garden på lige fod med drenge. 

Henrik Tvarnø, direktør for A.P

patient normoglicemico. It is essential to identify, define, provide practical guidance and shared that they can find amoxicillin TN-Hypertension (M±SD) 1.7 ±0.8 2.8±0.6 <0.01 1.8 ±0.7 3.4±0.8* <0.01.

. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal siger:”Tivolis tanke om at samle de to kunstformer ballet og musik fysisk under samme tag giver god mening. Der er tale om et visionært projekt, der styrker kreativ uddannelse af talentfulde balletdansere og musikere. Noget hele København forhåbentlig får glæde af.”

Tivolis Balletchef Peter Bo Bendixen siger:
”Tivoli-Garden har gennem de sidste 170 år været en vigtig faktor i det danske og internationale musikmiljø, gennem uddannelse af unge talenter, og det er vores plan, at Tivoli Ballet Skole på samme måde skal være en væsentlig bidragyder til det danske og internationale balletmiljø.  Tivoli Huset vil give os mulighed for, for alvor, at bidrage til og inspirere ballet og dansemiljøet både på og uden for Kongens Nytorv

The inhibition of PDE5 in these tissues by sildenafil may be the basis for the enhanced platelet antiaggregatory activity of nitric oxide observed in vitro, an inhibition of platelet thrombus formation in vivo and peripheral arterial-venous dilatation in vivo.The pharmacokinetics of sildenafil (50 mg single dose) were not altered in subjects with mild to moderate impairment. viagra 100mg.

. Ballet er en kunstart, ikke en sport, men ikke desto mindre er systemerne i de bedste af fodboldklubberne en inspiration for Tivoli Ballet Skole; alle kan være med og har man potentialet, bliver det set”.

Tivolis Konsertsal, som nå skal få det nye hjemstedet for Tivoli Garden og Tivolis ballettskole som nabo ut mot Tietgensgade, som ligger bagved konsertsalen. foto Henning Høholt

Adm. direktør for Tivoli, Lars Liebst siger:
”Med den meget generøse donation har A.P. Møller Fonden endnu en gang vist, at Fonden spiller en væsentlig rolle for udviklingen af Danmarks børn og unge. Tivoli Huset bliver et kraftcenter for musik og ballet, hvor topprofessionelle lærerkræfter, udøvende balletdansere og musikere vil mødes, inspireres og være med til at dygtiggøre Danmarks mange unge, kreative talenter.”


Tæt dialog med Københavns Kommune
Med finansieringen og den overordnede arkitektur på plads er næste skridt at opnå godkendelse af Tivoli Huset, som udover Tivoli-Garden og Tivoli Ballet Skole kommer til at rumme Tivolis administration. Tivoli er derfor netop nu i tæt dialog med Københavns Kommune om at tilvejebringe det nødvendige lokalplangrundlag. Det forventes at falde på plads i 2015, og først herefter kan byggeriet gå i gang.

Tivoli-Gardens parade – Foto: Rasmus Hansen

Tivoli Huset er tegnet af det anerkendte arkitektfirma Pei Cobb Freed & Partners fra New York. Arkitekterne er valgt på grund af tegnestuens evne til og erfaring med at forstå og designe i særligt følsomme omgivelser, hvor historie og traditioner spiller en afgørende rolle. Blandt tegnestuens mest kendte bygninger er John F. Kennedy LibraryBank of China Tower i Hong Kong, og den berømte Pyramide-udvidelse af Louvre Museet i Paris.

 

Se video indslag
Vedlagt video, hvor Balletchef Peter Bo Bendixen udtaler sig i forbindelse med planerne om Tivoli Huset. Indslaget er produceret af TV Tivoli og er til fri redaktionel brug http://youtu.be/hbsqA4lNi1Y  – På innslaget ser man bl.a. Bournonville eksperten Eva Kloborg som underviser, og i et glimt også Dinna Bjørn, tidligere ballettsjef i Oslo.

Baggrund:

Tivoli-Garden: 

I 1844 blev Tivoli-Garden dannet som et korps af drenge, der stod vagt om Tivolis vigtigste bygninger og monumenter på Havens festdage. I dag er Tivoli-Garden blandt Danmarks bedste musikskoler og består af ca. 100 drenge i alderen 8 til 16 år, der året rundt modtager undervisning af høj klasse, varetaget af konservatorieuddannede musiklærere og udøvende musikere. Tivoli-Garden bliver ofte fremhævet som et vigtigt led i den musikalske, professionelle fødekæde i Danmark og har lagt grunden til en lang række store kunstneriske karrierer. Her kan f.eks. nævnes Uffe Savery og Morten Friis, Chris Minh Doky, Jan Glæsel, Nikolaj Lie Kaas, Jeppe Kaas og Michael Bojesen.
Tivoli Ballet Skole

Tivoli Ballet Skole blev etableret i 2012 og har allerede nu over 200 elever. Tivoli Ballet Skole er for alle, fra den 6-årige, der aldrig har gået til dans, til det 16-årige stortalent, som går efter en professionel karriere. På Tivoli Ballet Skole øves intensivt, både i individuelle færdigheder med fokus på klassiske dansetrin og i kunsten at fortælle en historie med kroppen. Balletskolens elever deltager aktivt i Tivolis kulturelle udbud, dels med egne forestillinger, dels ved at indgå i teaterproduktioner som f.eks. ”Nøddeknækkeren” i Tivolis Koncertsal samt forestillinger på Havens udendørs scener.Tagged as: , , , , , , ,