Kulturkompasset | critics of culture events

Eckersberg på Statens Museum for Kunst


Statens Museum for Kunst

Eckersberg – En smuk løgn

8. oktober 2015 – 24. januar 2016

Christoffer Wilhelm Eckersberg, En matros, som tager afsked med sin pige (udsnit), 1840 Ribe Kunstmuseum

Christoffer Wilhelm Eckersberg, En matros, som tager afsked med sin pige (udsnit), 1840
Ribe Kunstmuseum

KØBENHAVN/DANMARK:  Udstillingen ECKERSBERG – EN SMUK LØGN på Statens Museum for Kunst vises 8. oktober 2015 – 24. januar 2016.

Christoffer Wilhelm Eckersberg, En matros, som tager afsked med sin pige, 1840. Ribe Kunstmuseum

Eckersberg – En smuk løgn
8. oktober 2015 – 24. januar 2016

C.W. Eckersberg er kendt for sin eminente teknik og kælen for detaljer. Hans værker ligner ved første øjekast nøjagtige gengivelser af verden, men i virkeligheden har Eckersberg justeret, iscenesat og skrællet alt det mindre skønne bort. Nu går en stor udstilling på SMK tæt på en af guldalderens hovedpersoner og på hans stræben efter det perfekte billede. Med på udstillingen er flere malerier, der ikke har været vist offentligt i mere end 100 år.

Udsigten over Rom gennem de tre buer er betagende. I baggrunden ses kirker, antikke ruiner og vildtvoksende græs. Og som beskuer får man indtryk af, at C.W. Eckersbergs mest berømte værk Udsigt gennem tre buer i Colosseums tredje stokværk (1815) er en fotografisk gengivelse af det skønne romerske landskab, som Eckersberg må have set det, da han malede billedet. Men stiller man sig på nøjagtig samme plet som ham, er det umuligt at få alle tre bue-udsigter med på én gang. Eckersberg har med andre ord konstrueret et udsnit af verden for beskueren, hvor han prioriterer det smukke og harmoniske frem for det sande.

Fra 8. oktober viser SMK udstillingen Eckersberg – En smuk løgn, som præsenterer hele Eckersbergs imponerende værk – fra portrætter af velstående familier over monumentale skibsmalerier til nådesløst realistiske skildringer af den nøgne menneskekrop. Udstillingen bygger på de senere års omfattende forskning på SMK, der har ført til en ny, mere nuanceret opfattelse af Eckersbergs virke.

Eckersberg var drevet af en intens søgen efter at indfange virkeligheden og finde nye motiver, der ikke var fortærskede eller gengivet af andre. Men Eckersbergs stræben efter at male det sande billede betød ikke, at han gengav virkeligheden med alle dens detaljer nøjagtigt, som han så dem. Han viskede ud, justerede og fravalgte det grimme. Han iscenesatte virkeligheden og konstruerede sin egen

3. Patients may change medication regimens, either sildenafil side effects – a focused physical examination should be performed.

.

Med på udstillingen er i alt 95 malerier og 25 tegninger af Eckersberg. Heriblandt flere værker, der ikke har været vist offentligt siden de seneste Eckersberg-udstillinger i 1983. Flere malerier har ikke været udstillet siden 1895, og et enkelt, Odysseus flygter fra Polyfem fra 1812, har aldrig været udstillet før i Danmark. Det bliver udlånt til SMK af Princeton University.

Udstillingen bliver foldet ud i en totalfortælling, der inviterer den besøgende til at gå med Eckersberg på en rejse gennem fem miniuniverser, blandt andet Natursyn, Historiefortælling ogMenneskekroppen.

SMK ejer den største og rigeste samling af Eckersbergs kunst i verden
. Eckersberg nyder stadig større anerkendelse i udlandet, og udstillingen bliver efterfølgende vist på Hamburger Kunsthalle og på Fondation Custodia, Paris.

Kort om C.W. Eckersberg (1783-1853)

Christoffer Wilhelm Eckersberg blev født i 1783 og voksede op i Sønderjylland. Eckersberg ville være historiemaler, og han tog i 1803 til København, hvor han blev uddannet på Kunstakademiet. I tidsrummet 1810 til 1816 videreuddannede Eckersberg sig i Paris og i Rom, hvor han udviklede nye bud på historiemaleriet og indførte friluftsmaleriet i dansk kunst.

Efter hjemkomsten til Danmark blev Eckersberg udnævnt til professor på Kunstakademiet – en stilling han bestred frem til sin død i 1853. I den danske kunsthistorie taler man om perioden som Eckersbergskolen, Københavner-skolen og Guldalderen.

Grundighed, saglighed og minutiøs iagttagelse er nøgleord for at forstå Eckersberg. Han førte omhyggelige dagbøger og arbejdede meget gennemgribende med perspektivet i sine værker.

Eckersberg var gift tre gange og fik 11 børn.

Eckersberg – En smuk løgn er realiseret med støtte fra:
Augustinus Fonden, 15. Juni Fonden, Tak til C.L. Davids Fond og Samling for støtte til det forskningsbaserede udstillingskatalog, KrogagerFonden, Beckett-Fonden, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond, De Friske Malere

Tagged as: , , , , , , , , , ,