Kulturkompasset | critics of culture events

EMANUEL VIGELAND i ny bokEMANUEL VIGELAND, cover

Tone Klev Furnes

EMANUEL VIGELAND

pioner innen fresko- og glassmaleriet

Emanuel Vigelandhadde en fremskutt stilling innen freskomaleriet og glassmaleriet i sin samtid, og han fikk en ledende posisjon som monumentalkunstner. Hans bidrag til norsk kunsts historie ruver; han var pioner og nyskaper innen flere kunstformer og hans produksjon er svært omfattende. Innen kunsthåndverket og portrettmaleriet er hans bidrag også betydelig. Hans nordiske kontaktflate av geistlige, kongelige og statsmenn gav ham et fortrinn ved de mange offentlige oppdrag
. Den svenske prinsen Eugen og vår egen statsminister Gunnar Knudsen var blant Emanuel Vigelands nære venner. Emanuel Vigeland er i dag best kjent som kunstneren bak de vakre og særpregede glassmaleriene i en rekke nordiske kirker som Uranienborg kirke i Oslo og Borgestad kirke i Porsgrunn. Hans hovedverk innen glassmaleriet er Oscarskyrkan i Stockholm.Emanuel Vigelands mektige livsverk: Tomba Emanuelle på Slemdal i Oslo er en kunstskatt der arkitektur, maleri, skulptur, kunsthåndverk, ordet, lyset og akustikken sammen bidrar til ett samlende uttrykk – et Allkunstverk om livet.

Oslos best bevarte hemmelighet.

I dag rommer bygget både museum og kunstnerens gravkammer. Over inngangsdøren ligger kunstnerens aske i en uthult stein fra Tjøme. Interiørets fire vegger og tak, til sammen 800 m2, er dekket med fresker av livets syklus fra unnfangelse til død, der erotiske motiver er fremtredende

. Verkets tittel er VITA. Om bakgrunnen for VITA skriver Vigeland:

Gud krævet det. Jeg var hans redskap.

Tone Klev Furnes, Deyers forlag, bok om EMANUEL VIGELAND utkommer i Mai/Juni.

Kunsthistoriker og forfatter Tone Klev Furnes gir en fyldig presentasjon av livsverket til Emanuel Vigeland

medical practice recognizes the value of altering cialis • Asymptomatic ≤ 3 risk.

. Hun bidrar med ny forskning som kaster lys over viktige sider ved mennesket og kunstneren. Hun viser også hvordan talent, evner og et ukuelig pågangsmot drev den unge lutfattige kunstneren fra Mandal frem til å bli en av Norges mest særegne kunstnere. I boken får vi også bedre kjennskap til forholdet mellom de to kunstnerbrødrene Gustav og Emanuel Vigeland; om vennskap, rivalisering og konflikter.

Tagged as: , , , ,