Kulturkompasset | critics of culture events

Folket til Operaen


Folket til Operaen

Operaen i Oslo. Foto Erik Berg

OSLO:  Snart fem er gått siden dørene åpnettil operahuset i Bjørvika, og aldri har så mange gått i Operaen. 

309 896 publikummere besøkte en av Operaens forestillinger i 2012. Det er det største publikummet i institusjonens over femti år lange historie.

– Dette er jo utrolig gledelige tall, sier administrerende direktør Tom Remlov. – De bekrefter til fulle den solide posisjon opera og ballett nå har fått her i landet. Dessuten har vi lykkes med å gjøre Operaen til et åpent og tilgjengelig hus – det har åpenbart vært en riktig politikk.

Antallet publikummere er mer enn fordoblet fra tiden på Youngstorget. For hvert år i Bjørvika har stadig flere kjøpt billetter, og i 2012 ble det solgt mer enn 20 000 flere billetter enn året før. I tillegg kommer over 65 000 besøkende i alle aldre som har deltatt på en formidlingsaktivitet som omvisninger, skolebesøk og kunstnermøter.

Tallene stemmer godt overens med resultatene fra omdømmeundersøkelsen mediebyrået MEC foretok i 2012. Den viste at nesten dobbelt så mange, 19 prosent av de spurte, hadde sett en forestilling i Operaen, sammenlignet med tilsvarende undersøkelse to år før. Den viste også at syv av ti nordmenn ønsker å se en forestilling i Operaen dersom forutsetningene ligger til rette for det.

Administrerende Direktør Tom Remlov, Foto Erik Berg

Det har heller aldri vært så mye å se i Operaen som nå. Den Norske Opera & Ballett bød i 2012 på 462 forestillinger og konserter på de tre scenene i Operaen og rundt om i landet. Det er 53 flere enn året før. På Hovedscenen var det 84 operaforestillinger, 14 flere enn året før, mens antallet ballettforestillinger var 79, det samme som året før. Publikumsbelegget på Hovedscenen holder seg på et jevnt nivå og var i 2012 på 89 prosent.

12. april 2008 åpnet Operaen med en åpningsgalla

• Review treatmentbackup for any treatment complications, handle any buy viagra.

. Dagen etter strømmet tusenvis av mennesker til huset og taket, og siden har det strømmet på. Godt over åtte millioner mennesker har gått over marmorbrua til Operaen, og det magiske tallet på ti millioner er ventet passert i løpet av 2013.

De digitalt besøkende har heller aldri vært flere. 884 200 unike besøkende klikket seg i 2012 inn på www.operaen.no, som er en økning på 20 prosent fra året før.

Tagged as: , , , ,