Kulturkompasset | critics of culture events

Kulturdepartementet vil analysere NRK


Kulturdepartementet bestiller analyser av NRKs virksomhet

OSLO/NORGE: Kulturdepartementet kunngjorde mandag 3.11. to oppdrag knyttet til utredning om NRK. Begge analysene skal bidra med faktagrunnlag til den kommende stortingsmeldingen om NRK.

Kulturminister Thorhild Widvey (H), da hun nylig presenterte Kulturbudsjettet for 2015, i Foyeren på Den Norske Opera og Ballett i Bjørvika. foto Henning Høholt

“- NRK er en av våre viktigste kulturinstitusjoner
. Samtidig er regjeringen opptatt av at  konkurransen og mangfoldet i det norske mediemarkedet fungerer
. Utredningene skal gi et kunnskapsgrunnlag for NRK-meldingen og bidra til at NRK kan drives mest mulig effektivt. Derfor lyser vi ut disse to oppdragene nå”
, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Det ene oppdraget gjelder konkurransemessige virkninger av noen av tjenestene som NRK leverer i dag. Utrederen skal primært vurdere NRKs nyhets- og aktualitetstjenester på nett
. Utrederen skal også identifisere andre NRK-tjenester og kanaler som kan ha vesentlige konkurransemessige virkninger. Dersom utreder finner at noen av NRKs kanaler eller tjenester har vesentlige konkurransebegrensende virkninger, skal utreder vurdere om den samlede virkningen av tjenesten likevel vil gi publikum en samlet merverdi.

Kulturdepartementet kunngjør også et oppdrag om kvalitetssikring av NRKs årlige  rapportering om effektiv drift samt departementets metode for rapporteringen kan forbedres.

 

Redaktør Henning Høholt ser frem til Kulturdepartementets nye undersøkelser om NRK, og håper at vi slipper å høre om Petter Northug og mindre om alle uroligheterne i land, som Norges befolkning ikke, eller i liten grad har noe med å gjøre, og at NRK kan bruke tiden på ting som vedkommer befolkningen. Foto Tomas Bagackas.

Redaktør Henning Høholt i KULTURKOMPASSET ser frem mot disse utredninger. Han oppfatter det slik at:

“På nyhetssiden og diskusjonsprogrammer tilknyttet nyheter er NRK godt oppdatert og aktuelle. Imidlertid har nyheterne en tendens til å kverne på uinterssante aktiviteter i utviklingsland, som borgerne i Norge i liten grad er interessert i, eller har et forhold til, hvor man kunne ha fokusert mye bedre på aktualiteter i Norge og i våre naboland, som vi faktisk har et forhold til.

Sportsdekningen har videre tatt en kraftig overhånd, til fordel for kulturnyheter og kulturaktualiteter
. Tross alt er det i Norge vell så mye interesse for de norske kulturaktiviteter, hvorimot svært mange ikke forstår hvorfor vi for eksempel skal høre om Petter Northugs eskapader. Det neste blir vell, hvor han går på disko, spiser, går på do, om han i det siste har hatt sex med en ny gutt eller jente, om hans nye kleskolleksjon er inspirert av den ene eller den annen o.s.v.?

Det kunne har vært mer interessant å fokusere på hva våre fremste politikere de gjør, og ikke gjør, hvordan interessante forretningsfolk og kunstnere klarer seg i glede og fest. Deres planer for fremtiden. Hvordan interessante pensjonister får dagen til å gå med små, eller større midler, samt alt det interessante der skjer innen kultur, undervisning, forskning.

Videre så føler han at når det gjelder underholdning, film, og serier, der er noe bra, men preget av alt for mange repriser om og om igjen av de samme, mer eller mindre interessante, eller uinteressante serier. På dette feltet kan mye gjøres bedre.

Det er positivt at Kulturdepartementet tilsynelatende ser at noe trengs å gjøres i NRK: Jeg håper dog at slike rapporter ikke bare havner i en skuff, men virkelig vil kunne føre til en fornyelse og en vekker for NRK”. avslutter Henning Høholt

Local therapy include intracavernosal injection therapy, generic viagra online Risk • History of recent MI or.

.

 

 

Tagged as: , , , , ,