Kulturkompasset | critics of culture events

MUSIKKEN TIL BOURNONVILLES BALLETTER PÅ CD


MUSIKKEN TIL BOURNONVILLES BALLETTER PÅ CD
CD Title: MUSIKKEN TIL BOURNONVILLES BALLETTER PÅ CD
Artist: -Aalborg Symfoniorkester, dirigert av Peter Ernst Lassen
Release Date: -2005
Songs: -Musikken til Bournonvilles balletter
Record Studio: -Symfonien, Aalborg

Av Hening Høholt

Et stort jubileum, slik som i år 2005 med 200 året for August Bournonvilles fødsel, gir heldigvis mange kreative krefter anledning til å komme på banen.

Musikken til Bournonvilles balletter. Innspilt av Aalborg Symfoniorkester dirigert av Peter Ernst Lassen.

Danacord presenterte i anledning jubileet i 2005 en utsøkt samling på hele 9 CD er med musikken til August Bournonvilles balletter. Alle med Aalborg Symfoniorkester, som spiller praktfullt og i de beste hender under dirigenten Peter Ernst Lassens fremragende ledelse.

Musikken er spesielt aktuell i sammenheng med de Bournonville Sommer Akademier som Bournonville Akademiet ledet av tidligere balletsjef ved Den Kongelige Ballet Frank Andersen, med hjemsted i København gjennomfører flere steder i verden. For eksempel i 2011 i Biarritz i perioden 25-31 Juli, og en kort stund etter i Japan.

Dette gjør at musikken til ballettene som Bournonville Sommer akademiene arbeider med, selvsagt er enda mer aktuell. Fordi musikken er det musikalske grunnlag for ballettene og for koreografien.

Med dette som utgangspunkt har vi funnet frem i Kulturkompassets arkiver denne tidligere omtale av CD utgivelsen.

DACOCD 631-639
Music to the Bournonville Ballets (9 CD box)

En lykkelig kombinasjon, Det Kgl. Kapel vest for Storebælt, som Aalborg Symfoniorkester også kaldes og verdens kanskje aller fremste ekspert i dag på nettopp å dirigere og forme musikken til Bournonvilles balletter, ingen ringere enn Peter Ernst Lassen.

Peter Ernst Lassen, ekspert i bl.a. Bournonvilles ballettmusikk, direigerer Aalborg Symfoni Orkester i Danacord storslagne utgivelse av en del av ballettmusikken på hele 9 CD.

Peter Ernst Lassen, ekspert i bl.a. Bournonvilles ballettmusikk, direigerer Aalborg Symfoni Orkester i Danacord storslagne utgivelse av en del av ballettmusikken på hele 9 CD.

Gjennom hans arbeide med August Bournonvilles balletter, først gjennom 20 år med innstudering av dem alle på Det Kgl. Teater, og derpå og sideløpende dermed som en høyt skatte gjest følgende Den Kgl. Ballet, samt gjestende ved verdens fremste ballettkompanier når de skulle være sikker på å få den helt rette klangen og ikke minst de rette tempiene, da har man ikke kunnet finne noen fornemmere representant enn Peter Ernst Lassen til dette.

Aalborg Symfoniorkester spiller utsøkt, både i de store ensemblene, men også særdeles flott i de sartere kammermusikalske passasjer. Spesielt gledelig er det å høre alle de flotte solo instrumentene, ikke minst med konsertmesteren Lars Bjørnkjær i spissen, men det er også godt å lytte til Lars Ole Schmidts liflige kornet spill i NapoliChristian Gottschalcks violinsoli og Søren Møhls cellosoli i Kermessen i Brügge.

Dette er blitt en verdifull samling, som antagelig vil bli til stor glede for det ballettinteresserte publikum over hel verden, samt til den mange som ønsker å fordype seg i musikken, til de mange berømte ballettene.

Her er de alle, nesten, for jeg mangler en, som i hvert fall jeg, som så den mange gang da den gikk i Oslo savner i repertoaret, nemlig Brudeferden i Hardanger, som Flemming Flindt satte opp. Selv om dette var nyskrevet musikk, så var den i den rette stilen, og balletten kan med stort held tas opp på Den Kongelige Ballets repertoar.

Brudeferden i Hardanger er også tittel på en ballettforestilling i to akter av Flemming Flindt, basert på August Bournonvilles ballett med samme navn oppført i København 1852. Flindts ballett hadde premiere ved Den Norske Opera 1982, med norsk folkemusikk arrangert av E. Monn-Iversen og scenografi av Ferdinand Finne. Men denne musikken er, som nevnt, ikke med i samlingen. Siden dette ikek er den opprinnelige musikken fra Bournonvilles tid.

For øvrig er de alle her., jeg remser villt vekk: Sylfiden, Napoli, Konservatoriet Kermessen i Brügge, Et folkesagn, La Ventana, Fjernt fra Danmark, Livjægerne på Amager og Pas de Deux fra Blomsterfesten i Genzano, videre noen enkelte numre: Jockey dansen fra: Fra Siberien til Moskau, og Polka Militaire.

Ballettmusikken på CD selges kun sampakket med boken, og dette er en god ide, for i boken har man en et omfattende grunnlag til å fordype seg i musikken
. Imidlertid så vel boken som Cdene, som har en omfattene boklet med handlinger, og beskrivelser kan godt stå alene hver for seg.

Cdenes delikate utførelse med bilder av alle Aalborg Symfonioreksters musikere, kan stå som et godt eksempel på godt CDdesign.b-images

Denne strålende musikksamlingen gis ut sammen med den ene av jubileumsbøkerne:

DANSEN ER EN KUNST

Bournonville den levende tradition. Redaktion: Ole Nørlyng.

Schönbergs forlag.

Tagged as: , , ,