Kulturkompasset | critics of culture events

Nasjonale montasjer – norske bilder gjennom 200 år


Nasjonale montasjer – norske bilder gjennom 200 år. 

Nasjonale montasjer. vises på Nasjonalbiblioteket helt frem til 5. September.

OSLO/NORGE: Over hele Norge og i norske foreninger og norske hjerter over hele verden feires 200 året for Grunnloven med stor innlevelse. Nasjonalbiblioteket har lenge vært igang med sin feiring. Allerede 30 Januar åpnet man utstillingen Nasjonale montasjer.

Tohundreårsjubileet for Grunnloven markeres med en digital utstilling av 200 bilder som har vært med på å forme forestillingene om et norsk nasjonalt felleskap, fra perioden 1814 – 2014.

I utstillingen stiller man spørsmålet: “Hvilke kulturelle og kunstneriske motiver og symboler har vært med på å bygge og feire dette fellesskapet, og hvordan har de samme symbolene også inngått i forsøk på å endre og problematisere dette?”

Bildene har vært tilgjengeliggjort på ulike måter og mange har vært del av nasjonale bildeserier. Materialet som viser motiv- og medieutviklingen er hentet fra en rekke bildeformer, fra fargeakvatint til fotografi, fra postkort til nettbilder. Mangfoldiggjøring og spredning av kulturproduksjonen har vært mulig gjennom stadig nye medier, med nye budskap, selv om motivene i seg selv kan være identiske, i nye montasjer.

Utstillingen vises fra 30. januar til 5. september 2014

17. mai 2014 er det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll.

Nasjonalbiblioteket feirer Grunnlovsjubileet 1814–2014 med en ressursside som gir tilgang til relevant materiale. I 2014 og de påfølgende årene vil denne ressurssiden fylles med stadig flere bøker, bilder, tidsskrifter, aviser og annet relevant stoff. Det av materialet som ennå ikke er blitt digitalisert får du tilgang til i Nasjonalbibliotekets lokaler i Oslo.

.

 

Grunnloven 200 år markeres på mange måter over hele landet og blant norske i utlandet.Nasjonalbiblioteket visualiserer man jubileet på mange måter. I anledning jubileet har Nasjonalbiblioteket laget en 1814-bibliografi med referanser til norske og utenlandske bøker, og artikler i bøker og tidsskrifter knyttet til begivenhetene i Norge og Norden 1812–1814

treatments for ED add to the overall cardiovascular What is sildenafil? dysfunction should be strongly discouraged since it fails to.

. Mye av dette er digitalisert. Bibliografien inneholder også en historiografisk oversikt over litteraturen som omhandler 1814

Se også:

Nasjonalbibliotekets artikkelsamling  Å feire en nasjon  som tematiserer etablering og bruk av nasjonale symboler og nasjonale feiringspraksiser. Artikkelsamlingen er nummer 1, 2014 av Nasjonalbibliotekets skriftserie Bibliotheca Nova – en formidlingskanal for bibliotekutvikling
.

Tagged as: , , , ,