Kulturkompasset | critics of culture events

Operaen i Oslo, Fakta


Operaen Statistiske Fakta

Festfyrverkeri: OPERA ÅPNING, Oslo. foto :Tomas Bagackas, 12.4.08

Av Henning Høholt

11. April 2013 presenterte Aftenposten min kronik om de første 5 år på Operaen.

Operaens administrerende direktør Tom Remlov reagerte kraftig på at noen vovet å uttale seg negativt om Operaens første 5 år, og i påfølgende intervjuer i NRK Kulturnytt og Dagsnytt 18 anklaget han meg på det kraftigste om faktafeil, samt kritiserte Aftenposten for feilaktig å ha brakt min “dilettantiske” saksfremstilling
. Han hevdet i denne sammenhengen at det er han som sidder på alle fakta, og at min fremstilling var synsing.

Videre la han stor vekt i ord veksling med meg  mellom NRK programmene, på å fremheve at der nå var dobbelt så mange operaforestillinger på Operaen i Bjørvika enn i den gamle operaen på Youngstorget.

Administrerende direktør Tom Remlov, arkiv foto fra 2009: Henning Høholt.

Remlovs fremferd var så uhøflig, ufyselig, respektløs og frekk, så jeg har funnet det korrekt å kontrollsjekket mine og hans opplysninger.

Han har ikke fulgt opp med konkrete fakta i det hele tatt, men har sendt ut innspill i det debatten, hvor han prater “tåkeprat” om virksomheten
.

Siden det nye operahuset har både en hovedscene, en scene 2′ samt et par andre små lokaliteter, skulle det bare mangle at ikke der totalt sett er flere arrangementer i det nye huset.

Imidlertid viser statistikken, som jeg har ført, bygget på sesongprogrammene, men ikke på Årsberetningene, fordi disse ikke, slik jeg leser dem, er helt fyllestgjørende, når det gjelder statistikker over forestillinger, foreksempel finner jeg ikke noen sammenlikning i forhold til det lanserte sesongprogram, herunder ikke avlysninger, eller ekstra forestillinger, men mange flotte tall fra Bjørvika hvor hele Grendehus virksomheten er fremstilt som opera og balletthusets samlede virksomhet. Dette ser for en utenforstående imponerende ut.

Denne statistikken er konsentrert utelukkende om operaforestillinger av Den Norske Operas egne på hovedscener, men ikke på Scene 2, og inneholder heller ikke gjestespill
. For dette har ikke noe med husets egen opera virksomhet på hovedscenen å gjøre, som ligger til grunnlag for sammenlikningen.

Programmet som er talt opp er pr. Sesong. Dvs foreksempel sesong 2005/2006 osv.:

Sesongen:

Henning Høholt. Foto: Mikhail Rashkovsky

2000/2001 – 78 forestillinger, 12 produksjoner.

2001/2002 – 69 forestillinger, 10 produksjoner.

2002/2003 – 96 forestillinger, 13 produksjoner.

2003/2004 – 65 forestillinger, 10 produksjoner.

2004/2005 – 62 forestillinger,  10 produksjoner.

2005/2006 – 67 forestillinger, 9 produksjoner.

2006/2007 – 69 forestillinger, 7 produksjoner.

Sesongen 2007/2008 er utelatt fordi driften på Youngstorget opphørte 31.12.2007 og det nye operahuset ble åpnet 12.4.2008.

Det samme er grunnlaget for at ikke 2008/2009 er talt opp. Pga vell kjente tekniske problemer

2009/2010 – 63 forestillinger, 7 produksjoner.

2010/2011 – 70 forestillinger,, 6 produksjoner.

2011/2012 – 69 forestillinger, 7 produksjoner.

2012/2013 – 80  forestillinger, 6 produksjoner.

Den nye operasjefen Per Boye Hansen har for sesongen 2013/2014 program satt 87 forestillinger fordelt på 10 produksjoner på hovedscenen i operaen i Bjørvika med husets ensemble

informed of all of the available and acceptable treatmentnever A few times viagra for sale.

.

Statistikken viser stort sett en liten nedgang hvert år.
Mest interessant er nedgangen i visningen av forskjellige produksjoner pr. sesong.
Dermed kan det konstateres at opera tilbudet på hovedscenen, etter det nye operahuset ble åpnet, er blitt mindre for publikum.

Dette kunne Remlov ha konstatert selv, siden han etter egne uttalelser sidder med alle fakta. Men det virker som om han velger å tåkelegge fakta i sin tåkeprat.

Det er vell på tide at Tom Remlov rykker ut med en beklagelse overfor sitt store opera publikum.

. .
. . . . . .

Les gjerne kronikken om Operaens første 5 år på: http://www.kulturkompasset.com/2013/04/operaen-5-ar-i-bjorvika-et-gledelig-og-trist-jubileum/

 

 

Tagged as: , , ,