Kulturkompasset | critics of culture events

Nasjonalmuseet – i fremtiden


Nasjonalmuseet – i fremtiden

Møt de romerske keiserne ansikt til ansikt i det nye Nasjonalmuseet!

Måt de romerkse keiserna ansikt til ansikt på det nye Nasjonalmuseet. - Tilbake til fortiden.

Møt de romerkse keiserna ansikt til ansikt på det nye Nasjonalmuseet

important bearing on diagnosis and treatment buy viagra treatments for ED add to the overall cardiovascular.

. – Tilbake til fortiden.

OSLO/NORGE: Noe av det første som møter deg i den faste utstillingen i det nye museet er portrettene av de romerske keiserne, i samspill med andre gjenstander fra oldtiden. Keiserportrettene kan dateres til de første århundrene e.Kr. Blant Nasjonalmuseets keiserlige portretter finner du blant andre Tiberius, Nero og Marcus Aurelius.

Designskisser: Guicciardini & Magni Architetti, Concept Design

Årene går raskt, når man venter på noe bra
. Planleggingen i de forskjellige avdelinger av Nasjonalmuseet står på for fullt. Mange av avdelingene er langt på vei i sine fremtidsplaner, og kan allerede nå begynne å løfte på “sløret” for noe av det vi vil komme til å oppleve når det nye Nasjonalmuseum vil åpne.

Romerske Keisere og mye mer i det nye Nasjonalmuseum. Oslo

Romerske Keisere og mye mer i det nye Nasjonalmuseum. Oslo

Tagged as: , , , , , , , , ,