Kulturkompasset | critics of culture events

Edvard Munch og TysklandEdvard_Munch 1921

Edvard Munch og Tyskland

”Jeg har slått meg ned i Warnemünde, en tysk
Åsgårdstrand, og har leid meg et hus ved sjøen…”
(Edvard Munch, 1907)
Tyskland var Edvard Munchs annet hjem. Dette er kanskje en overdreven påstand, men vi kan  likevel fastslå at Munch brukte mye av sin tid på å bo der og reise dit, og at utstillingene i landet  bidro til hans internasjonale gjennombrudd
.
Edvard Munchs første besøk var i Berlin i 1892. Berlins mottakelighet for nye impulser innen moderne kunst hjalp ham på veien mot hans internasjonale gjennombrudd. På denne tid var Berlin et sentrum for skandinavisk litteratur, og med Edvard Munchs suksess tok det ikke lang tid før også de sentrale skandinaviske billedmalerne vendte seg mot Berlin og Tyskland.

Da Munch for første gang skulle stille ut i Berlin (1892), ble utstillingen anklaget for å være en ”anarkistisk provokasjon”, noe som førte til at den allerede etter syv dager ble kansellert. På tross av utstillingens kortvarige levetid, førte kontroversene rundt den til at Munchs navn stadig ble mer kjent. Han bestemte seg av den grunn for å bli i byen, og fikk etter hvert innpass i en krets av kjente litterater, kunstnere og intellektuelle. I desember 1893 stilte han ut for andre gang. En bestanddel av utstillingen var seks malerier med tittelen ”Studie til en serie: kjærligheten, døden”. Dette var begynnelsen på det som etter hvert skulle bli kalt for Livsfrisen, ”et dikt om livet, kjærligheten, døden”. Etter fire år i Berlin returnerte han til Norge.

Dr. Lindes fire sønner

Også i de påfølgende årene etter 1902 oppholdt Munch seg ofte i Tyskland. Forskjellige enkeltgjøremål førte ham flere ganger til Berlin, Weimar (1904) og Chemnitz (1905). Hele 17 ganger var han i Lübeck. Byen falt ham ikke særlig i smak, men det fantes der en kunstsamler som tok ham til seg som mesen – nemlig Dr. Max Linde (1862-1940) – som innså at den ennå unge maleren kom til å prege hele det 20. århundrets kunst. Et av Munchs hovedverk, ”Dr. Lindes fire sønner” (Die vier Söhne des Dr. Max Linde), viser den tette forbindelsen mellom kunstneren og hans venn og velgjører fra Hansabyen. Somrene 1907 og 1908 oppholdt Munch seg i den tyske badebyen Warnemünde ved Østersjøen, en ’tysk Åsgårdstrand’, som han kalte stedet. Her forsøkte han å samle styrke, samtidig som han utviklet et nytt og mer livsdyrkende uttrykk enn tidligere.

Munchs tilknytning til Warnemünde gav opphav til et markant stilskifte i hans kunst. Ved siden av  landskapsbilder, sjangerbetraktninger og portrettstudier ble viktige verk som ”Badende menn” og serien ”Det grønne rom” til i denne perioden. Gjennom disse bildene uttrykkes trekk ved malerens egne sjelelige konstitusjon og sinnsstemning. Han malte dessuten et stort antall
portretter, hvorav de mest kjente er ”Ellen Warburg” (1905), ”Felix Auerbach” (1906) og ”Friedrich Nietzsche” (posthumt 1906). Det ikke mindre kjente selvportrettet med vinflaske, fra hans Weimar-periode i 1906, gjenspeiler likeledes med all tydelighet Munchs psykiske forfatning.
Munch i dagens Tyskland – et utvalg aktuelle utstillinger og tilstelninger:
Chemnitz, Kunstsammlung Chemnitz: Henry van de Velde og Edvard Munch i Chemnitz.
Spesialutstilling i anledning Henry van de Veldes 150. fødselsdag.
9. Juni – 8. September 2013.
http://www.kunstsammlungenchemnitz.de/index.php?loc=ksc&content=exposition_detail&xid=86&id=778

Warnemünde, Edvard Munch Haus: Edvard Munchs hus er en av få historiske fiskerboliger som fremdeles er ivaretatt i Warnemünde. Dette husets historie strekker seg helt tilbake til det 17.  århundre. Huset er i dag renovert og kulturminne, med galleri for norske og tyske kunstnere.
Åpent for besøkende på torsdager, fra kl. 11 til 17.
http://www.edvard-munch-haus.de/index.php


Berlin, Neue Nationalgalerie Berlin: Et kunstverk av et museum. Med dets omfattende beholdning av moderne kunst er Neue Nationalgalerie et av de mest betydningsfulle museene i Europa. Museets tyngdepunkt er europeiske og nordamerikanske malerier og skulpturer fra år 1900 til sent på det 20. århundre. Pablo Picasso, Edvard Munch, Ferdinand Hodler, George Braque, Francis Bacon, Frank Stella, Sigmar Polke og Gerhard Richter er alle representert. Det er dessuten også ”Brücke-bevegelsens” medlemmer Ernst Ludwig Kirchner, Otto Mueller, Karl Schmidt-Rottluff, Erich Heckel og Emil Nolde.
http://www.germany.travel/de/events/events/neue-nationalgalerie-berlin.html

Hamburg, Hamburger Kunsthalle: Det nyeste fra de siste 700 år.
Hamburger Kunsthalles tre bygninger rommer uten tvil en av de viktigste offentlige kunstsamlinger i Tyskland. Dette er sannsynligvis det beste stedet for å oppdage sammenhenger, utvikling og tendenser gjennom kunsthistoriens 700 siste år. En fast utstilling med mer enn 700 verk og vekslende presentasjoner fra kunstbeholdningen gir et enestående innblikk i kunsten fra middelalderen til i dag.
http://www.germany.travel/de/events/events/kunst/hamburger-kunsthalle.html

Om Tysklands turistkontor:
Tysklands Nasjonale Turistkontor er Tysklands nasjonale hovedsentral for turisme, med hovedkontor i Frankfurt am Main. Det representerer Tyskland på vegne av det tyske nærings- og teknologidepartementet (Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, BMWi) og mottar offentlig støtte etter vedtak i Bundestag. Tysklands turistkontor utvikler og kommuniserer strategier
og produkter som skal ytterligere fremme tyske reisemåls positive image i utlandet og øke turismen til Tyskland. Turistkontoret er representert i 30 land over hele verden

• Neurological illnesses : How long does sildenafil last? these details during the history will educate the often.

. Du finner mer informasjon i vårt online-pressesenter under www.germany.travel/presse.

Tagged as: