Kulturkompasset | critics of culture events

“Munch i koffert”Edvard Munch foto: Selvportrett med sigaret

DAGENS MUNCH!:

NORGE: Som ledd i jubileumsmarkeringen “Munch 150”, sendes et av Edvard Munchs hovedverk, Selvportrett med sigarett, på norgesturné.

Startskuddet for turneen gikk på Svalbard Museum på Edvard Munchs fødselsdag 12. desember 2012. Ferden fortsetter sørover til verket ender i Oslo i mai, hvor det vil inngå i den store jubileumsutstillingen “Munch 150”Totalt vil syv utstillingssteder vise verket
.

Selvportrett med sigarett fra 1895 har Munch framstilt seg selv som en gåtefull og moderne kunstner
. Ansiktet er vendt mot betrakteren og blikket er rettet ut av bildet
. Han står i et udefinert rom og er sterkt belyst nedenfra. Ansikt og hender framstår nesten selvlysende

• Sexual related genital painapply a negative pressure to the pendulous penis, thus generic viagra online for sale.

. Denne betoningen av hånd og hode er iøynefallende, men for en kunstner er nettopp disse legemsdelene de viktigste. Hånden er plassert på brystet, sentralt i bildets komposisjon og over hjertet. Tankefull retter han sitt intense blikk mot betrakteren, men han ser vel så mye inn i seg selv som ut i en ytre verden.

“Få øye på Munch”, et digitalt verksted for unge
Edvard Munch brukte et rikt spekter av kunstneriske virkemidler. Han benyttet også sin tids moderne teknologi, og fotografiet fungerte som skissebok. Det digitale verkstedet “Få øye på Munch” knytter dette til vår egen tid ved at elever får benytte iPad til fotografering og bilderedigering. Med utgangspunkt i Munchs varierte uttrykksmåter får elevene bruke sine kreative evner og skape egne bilder.

For mer informasjon om “Få øye på Munch”, se Få øye på Munch og Nasjonalmuseet

“Munch i koffert” og “Få øye på Munch” er finansiert ved hjelp av
Sparebankstiftelsen DNB NOR
Turnéplan for “Munch i koffert”:

Svalbard Museum, Longyearbyen 12.12.2012 02.01.2013
RiddoDuottarMuseat, Karasjok 07.01.2013 28.01.2013
Nordnorsk kunstmuseum, Tromsø 04.02.2013 21.02.2013
Østfoldmuseene, Fredrikstad 26.02.2013 11.03.2013
Rørosmuseet, Røros 15.03.2013 02.04.2013
Sogn & Fjordane Kunstmuseum, Førde 06.04.2013 21.04.2013
Telemarksgalleriet, Notodden 25.04.2013 21.05.2013

Tagged as: