Kulturkompasset | critics of culture events

Olav Christopher Jenssen med flere utstillinger i NorgeOlav Christopher Jenssen, Kunstneren i utstillingssalen på Henie Onstad Kunstsenter. Portrett foto: Synnøve Nord

OSLO: Olav Christopher Jenssen er en av våre populære norske samtidskunstnere. Han viser sine arbeider på flere utstillinger i disse dager.

Av Synnøve Nord, tekst og fotos

as walking causesgender viagra for sale.

.

Papirarbeider på Henie Onstad Kunstsenter

Jenssen har hatt utstillinger både på Høvikodden og ellers i Norge flere ganger. I 2000 var han festspillutstiller i Bergen. Hans arbeider er også vist i flere andre land, og mange museer og kunstsamlere har kjøpt ham inn. Særlig innen det abstrakte maleri regnes han som en fornyer
. Kunstneren har i mange år vært bosatt i Berlin. Han har tidligere vært  professor i maleri i Hamburg, nå har han et tilsvarende professorat i Braunschweig.

Henie Onstad Kunstsenterviser han tegninger og andre arbeider på papir. Store og lille Prisma sal er fylt med tegninger, som er montert i grupper, ofte fra gulv til tak.

Olav Christopher Jenssen på Henie Onstad Kunssenter. foto Synnøve Nord

Dette er første gang Kunstsenteret setter fokus på denne delen av hans kunst. Her finner vi  arbeider fra 1977 til i dag. Dette er tegninger, monotypier, grafikk og bøker. Tegning har alltid spilt en stor rolle for kunstneren. Han forteller oss at han samler tegningene i tre stabler: de ubehandlede, de uferdige og de ferdige. Han har alltid med seg noen av fra de to første stablene. Kanskje han får anledning og inspirasjon til å arbeide videre med dem.

Olav Christopher Jenssen. Grafisk selvportrett. Et arbeid i akvatint fra 1979., foto Synnøve Nord

En totalinstallasjon

Utstillingssalene i museer og gallerier kan se svært forskjellig ut etter hva slags kunst som vises. Dette gjelder både monteringen og kunstens karakter. Denne følelsen blir veldig tydelig på Olav Christopher Jenssens utstilling. Han har malt om begge salene – slik at det hele blir veldig dynamisk.

Dette er store utstillingssaler. Navnet Prisma  antyder at her finner vi vegger med ulike lengder og ulike vinkler mellom seg. I den store salen har han dekket veggene med elleve ulike fargeflater. Noen ganger er et felt  dekket av en farge, andre ganger er feltet oppdelt med en mindre flate i en annen farge. Slik får han ulik bakgrunn for de forskjellige gruppene med arbeider på papir.

I de eldre kobberstikksamlingene vises tegning og grafikk ofte i små rom med dårlig belysning. Forståelig fordi slike arbeider på papir kan skades av for mye og langvarig lys. Men Jenssen ønsker god belysning og dynamikk i salene. Litt humoristisk kaller han dette en ”anti-koberstikksamling-utstilling”. De to prismasalene på Kunstsenteret fremstår denne gang nærmest som et maleri i seg selv – et maleri du aldri har sett  maken til før.

En fornyer av illusrasjonsbegrepet

Vi finner flere eksempler på hans bokillustrasjoner på utstillingen. Allerede som ganske ung mann illustrerte han Bjørnstjerne Bjørnsons dikt. Gode kritikker og et økonomisk grunnlag ga ham dermed muligheter til å fortsette. Blant nyere illustrasjoner viser utstillingen blant annet en rekke av arbeidene til Georg Johannesens dikt ”Ars Morendi” og ”Ars Vivendi”.

Olav Christopher Jenssen, Foto: Synnøve Nord.

I Lille Prisma sal er en hel vegg dekket av små malerier, med samme størrelse og preg men med ulike fargevirkninger. Her har kunstneren vært inspirert av Le Corbusiers fargeklaviatur. Verket kalles ”Moderation” og består totalt av 115 felt. På utstillingen
finner vi en sammenstilling av 42 av disse. Alle er malt med en bred pensel, og når han hadde dyppet penselen kunne han gjøre slike flater som vises her.

Utstillingen vises til 21. April og anbefales hermed.

Olav Christopher Jenssen. Cezanne tar farvel. Foto: SYnnøve Nord

Mange akvareller. Cezanne tar farvel.
(Alle foto Synnøve Nord)

Tagged as: , , , ,