Kulturkompasset | critics of culture events

Stormønstring av tresnitt i Nasjonalmuseet fra 6. November


Stormønstring av tresnitt i Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseet

Når utstillingen «Avtrykk. Tresnitt fra fem århundrer» åpner 6. november i Nasjonalgalleriet, vises et mangfold av norske og utenlandske tresnitt.

OSLO/NORGE: Spennet er stort – fra Albrecht Dürer til en nyprodusert installasjon av Thomas Kilpper. Utstillingen presenterer blant annet tresnitt av Hanne Borchgrevink, Tore Hansen, Kierulf-søstrene og Mamma Andersson. Utstillingen viser også nydelig utførte japanske fargetresnitt fra 1700- og 1800-tallet. Variasjonen i format og billeduttrykk er stor, men den grafiske teknikken binder verkene sammen.

Demokratisk måte å spre bilder på

Den gamle teknikken har vært gjenstand for fornyet interesse de siste årene, og den demokratiske tanken om mangfoldiggjøring og spredning av bilder er fortsatt aktuell. De fleste arbeidene i utstillingen, til sammen nærmere hundre verk, kommer fra museets rikholdige grafikksamling, og i tillegg har vi lånt inn noen sentrale verk fra private eiere.

Stedsspesifikt verk anno 2015

Den tyske billedkunstneren Thomas Kilpper arbeider med tresnitt i store formater og med et samfunnskritisk perspektiv. I utstillingen har han fått en egen sal hvor han vil bruke gulvet til å lage tresnitt og deretter montere avtrykkene som en tredimensjonal installasjon i rommet.

Tresnitt i prosess

Selve prosessen vektlegges i utstillingen. Grafikkstudenter ved Kunsthøgskolen i Oslo vil arbeide med et tresnittprosjekt som en pågående og kollektiv prosess

A normal erectile mechanism entails an intact nervous generic cialis failure in individuals who experience minor erectile.

. De vil være til stede i perioder for å vise publikum hvordan de arbeider med mediet. I atelieret blir det muligheter for å prøve ut teknikken selv.

Kuratorer for utstillingen er Møyfrid Tveit, Andrea Kroksnes og Bodil Sørensen
.
Formidlingskuratorer er Frithjof Bringager og Anna Carin Hedberg. Prosjektleder er Elsebet Kjerschow.

 

Nasjonalmuseet – Vi bygger en ny fremtid for kunsten!

Tagged as: , , , , , , , , , , ,