Kulturkompasset | critics of culture events

Tore Hansen stiller ut i Kunstnerforbundet


Tore Hansen stiller ut i Kunstnerforbundet

Av Synnøve Elisabeth Nord

OSLO/NORGE: Maleren og grafikeren Tore Hansen presenterer noen av sine senere arbeider i Kunstnerforbundet. Her finner vi malerier i Overlyssalen og tresnitt i grafikkavdelingen i 2.etg.

KARAKTERISTISK FASADE: Kunstnerforbundets fasade er laget av Gunnar S. Gundersen og Ludvig Eikaas (FOTO KUNSTNERFORBUNDET)

KARAKTERISTISK FASADE: Kunstnerforbundets fasade er laget av Gunnar S. Gundersen og Ludvig Eikaas (FOTO KUNSTNERFORBUNDET)

For femti år siden begynte Tore Hansen på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo. Deretter fulgte år på Statens Kunstakademi og studiereiser rundt i verden. I forbindelse med dette femtiårs jubileet har kunstneren også laget en liten katalog med personlige tekster og egne illustrasjoner som belyser oppvekst, veien mot kunsten, landskapet og spesielt skogen. Mange av maleriene på utstillinger er illustrasjoner i heftet.

Tore Hansens naturmotiver i malerier og grafikk har alltid fascinert og berørt meg. Men  i tillegg å lese disse personlige tekstene på Finnskog-dialekt, ga meg en ekstra dimensjon i det å oppleve kunstverkene, og føle at jeg ble mer kjent med kunstneren bak arbeidene.

Bosatt på Finnskogen

Kunstneren er oppvokst på Finnskogen i Hedmark, og flyttet tilbake dit etter studieårene. Siden har skogsmotivene, som er forankret i denne nære naturen, vært hans motiv og utfordring.

 Blå skog, et stort akrylmaleri av Tore Hansen FOTO- SYNNØVE NORD


Blå skog, et stort akrylmaleri av Tore Hansen FOTO- SYNNØVE NORD

Blå skog, et 155 x 200 cm stort akrylmaleri fra 2016, er typisk for hvordan Tore Hansen gjennom en stram komposisjon og med forenkling av naturens former får frem et vakkert, abstrahert uttrykk av skogen. Vi ser dette tilsvarende i Stilleben, hvor både elgen, mennesket og treet nærmest smelter sammen i motivet. Også dette er malt med akryl på lerret, og er 229 x 196 cm. De fleste maleriene på utstillingen er store, men vi finner også noen små skogsmotiv.

Grafiske arbeider

Tore Hansen, Stilleben (Elg o skog). Foto: Synnøve Nord.

Tore Hansen, Stilleben (Elg i skog). Foto: Synnøve Nord.

Kunstneren arbeider også med samme type motiv i tresnitt. Kunstnerforbundets grafikkavdeling viser derfor også en rekke av hans tresnitt. Her er også skogsrelaterte motiver. De fleste i sort/hvitt, men også noen håndkolorerte

Other drugs under investigation include IC 351, a PDE V(GTP) into cyclic guanosine monophosphate (cGMP). Cyclic sildenafil dosage.

. Her finner vi for eksempel en elg innimellom trestammene, eller en syklist foran trærne i en nattsvart skog.

Tore Hansen er en markert norsk samtidskunstner
. Han maler norsk natur, men han har videreført og fornyet denne tradisjonen. Hans nære og ofte mørke motiver gir oss en annen opplevelse enn landskap malt for eksempel av J. C. Dahl eller Erling Enger. Ikke noe negativt sagt om dem eller tidligere tiders norske landskapsmalerier. Men tiden, stilen og uttrykket er forskjellig. Vi skal ikke glemme, eller slutte å glede oss over tidligere kunstneres arbeider, men det er utrolig flott når en av våre samtidskunstnere formidler så sterke naturinntrykk til oss.

Tore Hansen, sykkel i skog, tresnitt Foto: Synnøve Nord.

Tore Hansen, sykkel i skog, tresnitt Foto: Synnøve Nord.

Utstillingen har allerede vært vist i noen uker. Har du mulighet til å få med deg denne kunstopplevelsen, må du være rask. Den 12. februar tas den ned, da skal andre kunstnere stille ut her. Kunstnerforbundet er landets eldste privateide galleri for samtidskunst. Det ble etablert i 1910 av noen av datidens kunstnere. Dette er organisert som et aksjeselskap, og 150 norske samtidskunstnere er i dag tilknyttet galleriet som aksjonærer.

Tagged as: , , , , ,